A. Juozaitis: "Išsigimimas ir valstybės išsižadėjimas įvyko mūsų akyse - jis ant delno" (3)

Kuo daugiau Seimas nuolaidžiaus ir eis LYTINĖS UTOPIJOS keliu, kuo vergiškiau pataikaus llgbtistams, tuo labiau bus menkinama ir niekinama LIETUVIŲ KALBA.

Archyvų nuotr.

Aišku, ir Lietuva. Kas dabar tie "Pride"? Normalios kalbos, prasmės požiūriu - niekalas.

Net ištarti negalima, tuščia. Bet esmė aiški: "PRAIDAS OKUPUOJA LIETUVĄ - MES ESAME VISUR!".

Kaip virusas, kaip KGB. 1940 metais pogrindyje lietuvių komunistų nebuvo nė šimto, ir ūmai jie ant tankų. Ir ūmai užgriuvo rusiškos čestuškos ir eisenos su raudonomis vėliavomis.

Lietuvaičiai suprasti nesuprato, kas vyksta. Bet prasidėdo sankcijos, paskui represijos. Tapo aišku.

Per vėlai. 2021 metais?

Jeigu Partnerystės įstatymo nebus priimtas, jau grasinama SANKCIJOMIS iš BRIUSELIO. GRASINAMA! Lenkijai ir Vengrijau jau įved sancijas.

Ir ką daro mūsų konservatoriais-laisviečiai? Palaiko krikščioniškas šeimas ginančias valstybes?

Ne, lietuvaičiai valdžiažmogiai elgiasi kaip vergai.

URM ministras-anūkas pareiškia: Partnerystės įstatymas tolygus Kovo 11.

Išsigimimas ir valstybės išsižadėjimas įvyko mūsų akyse - jis ant delno.

Archyvų nuotr.

Tai yra nuomonių skiltis. Redakcija už autoriaus nuomonę neatsako.

Raktažodžiai
O kam šlovinti nukrypimus? Kokia prasmė tai propaguoti diena iš dienos, visose priemonėse? Kalbėkime apie kokybiškos partnerystės reikalą, bet ne - jau apetitas įvaikinimui, šeimos sąvokos, santuokos perdarymui. Ar tikrai reikia mums, daugumai, grūsti šiuos monus?
AK, 2021-09-21 19:01
Baisu skaityti, tokius, neapykantą skleidžiančius straipsnius... Reikėtų žmonėm pakeist tikėjimą, tada, nes kiek pamenu krikščionybė ir/ar katalikybė skatina gerbti ir mylėti visus. Dabartiniai Lietuviai, regis pasilikę caro bedančio propagandiniais laikais. Gėda...
Baisuma, 2021-09-21 12:42
Šaunuolis Juozaitis. Lietuvai nereikia tų py........ ,o kas už juos balsavo...
vytas, 2021-09-21 11:02
Sidebar placeholder