Alina Velykienė

A. Velykienė: Susidaro įspūdis, kad Klaipėdos miesto savivaldybės administracija visiškai nepaiso „pirštu rodomų“ teisės aktų pažeidimų

(14)

2021 metų lapkričio - gruodžio mėnesiais netilo gyventojų skambučiai dėl gyvenamojoje aplinkoje keliamo statybinio triukšmo. Klaipėdos miesto savivaldybės užsakymu buvo vykdomi „Minijos, Pilies ir Naujojo Uosto gatvių apšvietimo ir dangų įrengimo darbai“ bei „Užterštų teritorijų sutvarkymo darbai Vitės progimnazijos teritorijoje“.

Abiejuose objektuose darbai buvo vykdomi nakties metu.

Vienu atveju po 22 val., kitu nuo 6 val ryto. Vykdant darbus nakties metu gyventojai kreipėsi net kreipėsi į tarnybas, tačiau realaus darbų stabdymo nebuvo, apeliuojant į tai, kad visi leidimai yra „gauti“.

 Triukšmo klausimais net keturis kartus kreipiausi į Klaipėdos miesto merą ir savivaldybės administraciją dėl paaiškinimų, kodėl vykdomi darbai nakties metu.

Taip pat ir į Sveikatos apsaugos ministerija, kuri atsakė, kad vadovaujantis LR triukšmo valdymo įstatymo 13 straipsnio 2 dalies 4 punktu savivaldybių vykdomosios institucijos, t.y. Klaipėdos miesto savivaldybės administracija nustato leidžiamą statybos darbų pradžios ir pabaigos laiką ir pagal 13 straipsnio 2 dalies 9 punktą vykdo triukšmo, kylančio atliekant statybos darbus gyvenamosiose patalpose ir gyvenamosiose teritorijose , kontrolę, atlieka triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių laikymosi kontrolę.

 Tik po ilgo atsirašinėjimo, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija „rado“ 2017 m. balandžio 18 d. administracijos direktoriaus įsakymą „Dėl leidžiamo statybos darbų pradžios ir pabaigos laiko nustatymo, triukšmo kontrolierių skyrimo ir triukšmo šaltinių valdytojų, vykdančių statybos darbus gyvenamosiose patalpose ir gyvenamosiose teritorijose ir kurie nėra ūkio subjektai, planinių patikrinimų taisyklių patvirtinimo“, kuriame aiškiai nustatytas leidžiamas statybos darbų, kurių metu skleidžiamas triukšmas, pradžios ir pabaigos laikas Klaipėdos miesto savivaldybės gyvenamosiose patalpose ir gyvenamosiose teritorijose.

Nuo pirmadienio iki penktadienio įskaitytinai, išskyrus Lietuvos Respublikos darbo kodekse nustatytas švenčių dienas ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtas nedarbo dienas, nuo 9 val. iki 19 val.

Šeštadieniais nuo 10 val iki 16 val.

Deja, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija raštu apie tai, kodėl rangovai dirbo naktimis, kas suteikė leidimą dirbti naktį oficialiai atsakė: „Klaipėdos miesto savivaldybės administracija (toliau – Savivaldybė) su rangovu UAB „YIT Lietuva“ (toliau – Rangovas) yra sudariusi rangos sutartį objektui „Klaipėdos miesto Minijos, Pilies ir Naujosios Uosto gatvių apšvietimo ir dangų įrengimo darbai“.

Į paminėto objekto darbų apimtis įeina ir Minijos g. / Kalnupės g. sankryžos zonos esamo asfalto dangos frezavimas ir
naujos dangos įrengimas (asfalto klojimas).

Organizatorių nuotr.

Prieš planuojantis Minijos g. / Kalnupės g. sankryžos atlikimo darbams, Rangovas buvo užklausęs Savivaldybės, ar neprieštarautų, jei šie darbai vyktų nakties metu. Atsižvelgiant į šio Rangovo patirtį ir kitas vykdomas su Savivaldybe rangos sutartis „žodinis“ leidimas jiems buvo suteiktas (aukščiau paminėtus darbus atlikti nakties metu).“

Pareikalavus pateikti visą informaciją, susijusią su leidimo išdavimu, pavyko gauti gamybinio protokolo kopiją, kurioje nurodyta, kad „2021 m. lapkričio 24 d. gamybinio pasitarimo metu (vykusio nuotoliniu būdu) Rangovas informavo apie planuojamą darbų eigą visus statybos dalyvius ir tuo pačiu atsakingus Savivaldybės asmenis už šio objekto kuravimą.

Pasitarimo metu buvo pritarta vykdyti darbus sankryžoje nakties metu, surašytas protokolas“.

Pačiame protokole aiškiai parašyta, kad darbus nakties metu inicijavo rangovas, nesivadovavęs Triukšmo prevencijos Klaipėdos miesto savivaldybės viešosiose vietose taisyklėmis, kuriose aiškiai yra nurodyta, kad triukšmo šaltinių valdytojai, planuojantys statybos, remonto, montavimo darbus gyvenamosiose vietovėse, privalo ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas iki šių darbų pradžios pateikti savivaldybės institucijoms informaciją apie triukšmo šaltinių naudojimo vietą, planuojamą triukšmo lygį ir jo trukmę per parą, triukšmo mažinimo priemones.

Nors rašte Klaipėdos miesto savivaldybės administracija ir pripažįsta, „kad apie vykdytus darbus Minijos g. nakties metu savivaldybė apie tai iš anksto neinformavo gyventojų, neva tiek buvo susitelkę į besikeičiančias oro sąlygas, o atsiradus galimybei vykdė gatvės remonto darbus nakties metu, o būtinybę apie tai informuoti gyventojus pamiršo.“

Organizatorių nuotr.

2021 metų gruodžio pabaigoje gyventojai, gyvenantys Vitės kvartale, prie Vitės progimnazijos pradėjo skambinti 6 val. 30 min., dėl vykdomų darbų ne tik kasdieną, tačiau net ir sekmadieniais anksti ryte, kas iš viso yra neleidžiama pagal Klaipėdos mieste nustatytą statybinio triukšmo darbo laiką gyvenamosiose teritorijose. 

Vėl raštu kreipiausi į Klaipėdos miesto merą, net nuvykusi į susitikimą dėl triukšmo Vitės kvartale buvau, tačiau vieną yra kalbėti žodžiu, kad viskas bus sutvarkyta, o netrukus gaunu Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos atsakymą: „2022-01-06 patikrinimas vyko nuo 6:30 iki 07:10 val.

Nustatyta, kad sunkiasvoris transportas atvyko į statybos aikštelę 06:40 val., ekskavatorius buvęs statybos aikštelėje pajudėjo link savo darbo vietos 06:50, statybos darbai prasidėjo 07:00 val. Pažeidimų nustatyta nebuvo.  

Nors pažeidimų neužfiksuota, bendrauta su darbų vadovu, jis informuotas apie gyventojų skundus, bei pažadėjo, kad atsižvelgdamas į gyventojų skundus, pagal galimybes darbus pradės keletu minučių vėliau“.

Tame pačiame rašte atsakymas dėl darbų Minijo g./ Kalnupės g. remonto darbų nakties metu „sumaltas jovalas“, kad neva rangovui nereikėjo kreiptis į Visuomenės sveikatos centrą dėl sukeliamo triukšmo, kadangi naudojama technika (freza) yra paženklinta „CE“ženklu ir atitinka lauko sąlygomis naudojamos įrangos keliamus reikalavimus“.

Prie ko čia Visuomenės sveikatos centras? Juk už Triukšmo valdymo įstatymo ir triukšmo prevencijos taisyklių vykdymo kontrolę atsakinga kaip tik Klaipėdos miesto savivaldybės administracija.

Paaiškėjus faktui, kad pati Klaipėdos miesto savivaldybės administracija nesilaiko Triukšmo prevencijos įstatymo bei Klaipėdos miesto taryboje patvirtintų Triukšmo prevencijos taisyklių bei teisės aktų reikalavimų, reglamentuojančių statybinio triukšmo valdymą ir kontrolę raštu kreipiausi į Klaipėdos miesto merą dėl tyrimo iniciavimo Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriui Gintarui Neniškiui.

Organizatorių nuotr.

2021-12-31 gautas mero atsakymas dėl paaiškinimo pateikimo ir tyrimo iniciavimo skamba „2021-12-03 rašte Jūs nenurodėte aplinkybes, susijusias su statybininkų keliamu triukšmu gatvių remonto metu, tačiau nei 2021-12-03 rašte, nei 2021-12-15 rašte nėra nurodyti konkretūs teisės aktų pažeidimai, kuriuos, vykdydamas savo pareiga, galimai padarė administracijos direktorius, todėl nematome pagrindo pradėti tarnybinio nusižengimo tyrimą“. 

Susidaro įspūdis, kad Klaipėdos miesto savivaldybės administracija visiškai nepaiso „pirštu rodomų“ teisės aktų pažeidimų.

Deja, naktiniai rangos darbai pamynė visos Tarybos patvirtintas nuostatas, kad triukšmo šaltinių valdytojai, planuojantys ir vykdantys statybos darbus gyvenamojoje aplinkoje, privalo nepažeisti Triukšmo valdymo įstatymo, Vyriausybės nutarimu patvirtinto Triukšmo, kylančio atliekant statybos darbus gyvenamosiose patalpose ir gyvenamosiose teritorijose, kontrolės vykdymo tvarkos aprašo, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinto leidžiamo statybos darbų pradžios ir pabaigos laiko reikalavimų.  

Jau sudėliotas penktas raštas merui – dėl pakartotino prašymo pradėti tyrimą Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriui G. Neniškiui.

Tikiuosi, kad mano pateiktų konkrečių teisės aktų galimų pažeidimų aprašymas, įgalins Jus pradėti tarnybinį patikrinimą dėl teisės aktų, reglamentuojančių triukšmo valdymą atliekant statybos darbus, nesilaikymo ir savo pareigų galimai neatliekantys valstybės tarnautojai nebus niekaip "dangstomi". 

Jei ir šį kartą nematysite pagrindo pradėti tyrimą, yra atitinkamos institucijos, kurios prižiūri savivaldą, kaip šį vykdo ir įgyvendina LR Vyriausybės nutarimus ir kaip vadovaujasi visiems Lietuvoje galiojančiais įstatymais bei teisės aktais.

Organizatorių nuotr.

Ši subjektyvi autoriaus nuomonė nebūtinai sutampa su redakcijos: už skaitytojo turinį VE.lt neatsako.

Raktažodžiai

Rašyti komentarą

Plain text

  • HTML žymės neleidžiamos.
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
Sidebar placeholder