Arvydas Juozaitis

Arvydas Juozaitis: Pasirodžius Sergejaus Loznicos filmui (4)

Filmas nurodo į tą gėdingą ir net apgailėtiną ideologinį uždavinį, kurį daugiau nei tris dešimtmečius vykdo politinis klanas. Jis įvairiai vadinosi - ir "Nepriklausomybės partija", ir "Konservatorių partija", bet esmė visuomet buvo viena: "privatizuoti" Lietuvos nepriklausomybę.

Atsakymas:

Žinoma, "privatizuojant" ir Baltijos kelią, ir Sąjūdį. O šiuo metu jau senokai "privatizuojant" nacionalinį transliuotoją LRT.  

Klano viršūnė kaip ant delno -- Vytauto Landsbergio asmuo ir jį palaikančios, jam pataikaujančios klikos struktūros. Žinoma, tą klaną palaikė "dešinės" pakraipos žmonės, idealistai, kurių dauguma nuoširdžiai troško Nepriklausomos Lietuvos.

Tą šventą troškimą ir panaudojo klanas, o konkrečiai pats Vyt. Landsbergis. Kaip jam pavyko šito pasiekti, kaip panaudoti? -- atskira kalba.

Lietuvos Nepriklausomybė - tai Baltijos šalių nepriklausomybių bendras kelias. Naudojant visus išteklius -- tiek disidentų ir pogrindininkų, tiek nacionalinių kompartijos narių, kurių buvo milžiniškas skaičius.

Bet svarbiausias uždavinys vis dėlto buvo pažadinant "mases". Man asmeniškai išpuolė likimas būti pačiame pirmųjų Atgimimo metų smaigalyje (vieša paskaita-akcija 1988 metų balandį, "Sąjūdžio žinių" redagavimas ir leidimas iki Steigiamojo LPS suvažiavimo, laikinas viso judėjimo štabas Žvėryno namuose).

Kas patirta? Buvo akivaizdus baimės įšalas, kurį reikėjo pralaužti per gerą pusmetį. Labai, net labai džiaugėmės kiekviena drąsos iniciatyva.

Džiaugtis teko ir su LKP nariais, net vadovais, kurių dauguma tapo Sąjūdžio kelio nariais. Į Baltijos kelią išėjome visi kartu.

Kartu išgąsdinome Kremlių (po Baltijos kelio, 1989 vasaros pabaigoje "Pravda" ir TSKP CK Biuras vienodai užuolė ir baltiečius-nacionalistus, ir komunistų partijų lyderius). 

 Ką sakyti apie TSRS imperijos žlugimą? - pernelyg sudėtingas vyksmas, jo negalima parodyti per mitingų ir užsilipusių "ant bačkos" veikėjų kalbas ir citatas. Ir kuriant jausminius vaizdinių montažus, kuriam nors iš lyderių skirtus filmus. 

Būtent tai dabar ir daroma - ir seniai daroma. 

Yra ir bus "dešinės" pakraipos žmonių-kūrėjų, kurie trokš matyti gyvenimą kaip politinį teatrą, kaip "privatizuojamą" reiškinį. 

Šiame korumpuotame jausmų teatre, atleiskite, dalyvauti nepadoru.

Jis neša dabarties mitų kūrėjams aukso kiaušinius ir jaukia jaunimo sąmonę, vadinasi, griauna mūsų bendrą ateitį. Lietuvos ateitį.

Arvydas Juozaitis, 

su pagarba visiems 

2022-01-21

Sidebar placeholder