Petras Gražulis ramiai sėdi Seime, o politiškai nesigaudantys vyrukai sėdi be darbo (2)

Nors suprantu, kad norinčiųjų perkeisti normas ideologinis priešiškumas „tamsiai“ visuomenei yra beribis ir pats tą ne kartą bandžiau išaiškinti kitiems, vis tiek matydamas tokią reakciją šiek tiek stebiuosi. LGBT friendly Vilnius paskyra viešai džiaugiasi, kad su Gražuliu pagal dainušką „Kas nešokinės“ šokę treneriai buvo atleisti iš darbo už šį savo veiksmą.

Džiaugiasi pirmiausiai tuo, kad tai bus pamoka visiems, jog štai homofobija nebetoleruojama. Aš visiškai sutinku, kad ir daina, ir idėja pašokti su Gražuliu yra neskoninga ir kažką įžeidžianti (kažką, nes gal ne vien gėjus).

Bet yra labai daug neskoningų ir įžeidžiančių dalykų. Žmonės negali ir neturi būti dėl jų atleidinėjami iš darbų.

Atleidimas iš darbo už politiškai nepriimtiną raišką yra tiesiog tobulas susidorojimo ir užčiaupimo sistemos, kurią dabar bandoma sukurti pavyzdys. O čia yra būtent tai - bausmė už politinį nekorektiškumą, nes visi suprantame, kad tik dėl to, kokia grupė buvo užkabinta, buvo sulaukta tokios reakcijos.

Visiškai ciniškas klaidinimas būtų maskuoti tai kaip reikalavimą laikytis aukštesnės kultūros - viešo elgesio kultūros mūsų laikais apskritai niekas nebereikalauja ir tai makabriškai kontrastuoja su vieninteliu likusiu viešosios erdvės reikalavimu neįžeisti jokių mažumų.

Būtent motyvas, kad tai derama pamoka, kad štai taip tinkamu būdu siunčiama žinutė apie nederamą elgesį, yra labiausiai neraminanti ir daugiausiai išduodanti. Šiems žmonėms (šiandien buvo 700 likes po šiuo įrašu) visiškai priimtina, kad kažkas dėl tokių dalykų prarastų darbą.

Dažnas iš jų, tiesa, dar apskritai nesupranta, koks svarbus darbas žmogaus gyvenime. Tačiau didelė dalis džiaugiasi ir pritaria tokiam susidorojimui tikriausiai būtent todėl, kad supranta, kokio masto ši represija.

Jiems tinka ir patinka, kad kažkas gal neras pragyvenimo šaltinio už tai, kad pavartojo žodį „pydaras“.

Kad tik būtų „išmokta pamoka, jog homofobija nebus toleruojama“. Ir kaip čia neprisiminsi, kad pristatydamas planuojamas neapykantos kalbos pataisas Tomas Vytautas Raskevičius LRT sakė: „Turime idėją, kad galbūt reikėtų įvesti ne tik baudžiamąją atsakomybę, kuri šiuo metu numatyta už neapykantos kurstymą, bet ir pagalvoti apie tam tikrą administracinės atsakomybės taikymą už neetiškus, nepagarbius, diskriminaciją kurstančius kalbos atvejus ir TOKIU BŪDU SUKURTI VISUOMENĖJE LABAI AIŠKŲ SUPRATIMĄ, kad TOKIA KALBA – nesvarbu, ar ji kurstanti smurtą, ar NEPAGARBI įvairių socialinių grupių atžvilgiu – tiesiog NEBŪTŲ TOLERUOJAMA“, – laidai „Ryto garsai“ sakė T. Raskevičius.

Darosi vis aiškiau, kad vienos tiesos ir vieno teisingo kalbėjimo režimas niekur nesustos, kol visi neišmoks arba bent iš baimės neišsidresuos mąstyti ir kalbėti tik „teisingai“.

Kultūringumo aspektas čia tik laikinas vykstančios kovos įvalkalas. Šiandien tas „labai aiškus supratimas“ kuriamas atleidinėjant iš darbo, prisidengiant įmonių reputacija (kuri tokiais atvejais neturėtų jokios reikšmės, jeigu neegzistuotų politinis spaudimas niekam nekalbėti „neteisingai“).

Rytoj, jei bus Laisvės partijos valia, o tiksliau jeigu TS-LKD pritars jų siūlymams, tas „labai aiškus supratimas“ bus kuriamas baudomis.

Beje, manau, kad lygiai kaip Naglis Puteikis turėjo patyrusiam politikui krentančią moralinę pareigą nekelti į kandidatus ir nepakišti žurnalistų pajuokai tam akivaizdžiai nepasiruošusios Kručinskienės, lygiai taip pat Petras Gražulis, kaip patyręs politikas, turėjo pareigą įspėti akivaizdžiai ideologinės kontrolės masto nesuvokiančius vyrukus, kokios pasekmės jiems už tai gresia.

Bet vietoje to jis susirinko politinius taškus ir toliau ramiai sėdi Seime.

O politiškai nesigaudantys vyrukai sėdi be darbo.

 

Centristai ir tautininkai kviečia patriotus jungtis į antiliberalią koaliciją Š.m. balandžio 20 d. Centro partijos – Tautininkų ir Lietuvių tautininkų ir respublikonų partijų pirmininkai – Naglis Puteikis ir Sakalas Gorodeckis – pasirašė kvietimą Lietuvos politinėms partijoms, visuomeninėms organizazijoms ir piliečiams jungtis į patriotinę, antiliberalią sąjungą. Vertybiniu šios sąjungos pagrindu įvardyta dora, prigimtinė šeima, savarankiška tautinė valstybė, tiesioginė ir dalyvaujamoji demokratija, socialinis teisingumas. Pagrindiniu iššūkiu šioms vertybėms – kraštutinis liberalizmas, susiliejęs su reformuotu komunizmu. Idėjinė šios iniciatyvos naujovė, lyginant su dauguma ligšiolinių bandymų stabdyti liberaliojo komunizmo siautėjimą, yra atvirai deklaruotas siekis ne tik išsaugoti esamas pozicijas, bet ir atsiimti tas viešojo gyvenimo erdves, kurias liberaliesiems komunistams jau pavyko užimti. Liberaliajai parlamentinei koalicijai siekiant išplėsti Neapykantos nusikaltimų sąvokos taikymą patriotinės sąjungos iniciatoriai siūlo išvis panaikinti šią sąvoką ir išbraukti iš Baudžiamojo kodekso 170-ąjį straipsnį, reglamentuojantį baudžiamąją atsakomybę už nuomonę ir vertinimus. Liberalams siekiant įteisinti homoseksualias šeimas centristai ir tautininkai kviečia konstituciškai apibrėžti šeimą per vyro ir žmonos santuoką bei giminystės ryšius, uždrausti homoseksualių santykių propagavimą ir iš visų teisinių dokumentų išbraukti seksualinės orientacijos sąvoką. Naujo junginio iniciatoriai taip pat ragina nustatyti griežtesnes ribas imigracijai, atmesti Stambulo konvenciją, atsisakyti daugybinės pilietybės įteisinimo, suteikiant daugiau teisių esamiems valstybės piliečiams – teisę rinktis seniūnijų valdžią, turėti atstovus teismuose ir lengvesnes sąlygas šaukti referendumus. Tarp radikalesnių siūlymų – kvietimas atsisakyti Lietuvos radijo ir televizijos finansavimo iš biudžeto, nustatant savanorišką abonentinį mokestį, ir raginimas Europos Sąjungą grąžinti prie Tautų Europos formato, saugumo srityje stiprinant NATO bloką. Pasirašiusių partijų pirmininkai sakosi užleisiantys jungtinės partijos vadovo pozicijas bendrai suderintai, telkiančiai kandidatūrai. Iš partijų kvietimas adresuotas Kartų solidarumo sąjungai – Santalkai Lietuvai, Krikščionių sąjungai, Lietuvos krikščioniškosios demokratijos partijai, „Jaunajai Lietuvai“ ir Nacionaliniam susivienijimui. Kartų solidarumo sąjungai – Santalkai Lietuvai Krikščionių sąjungai Lietuvos krikščioniškosios demokratijos partijai Partijai „Jaunoji Lietuva“ Partijai „Nacionalinis susivienijimas“ Lietuvos patriotų asociacijoms Lietuvos Respublikos visuomenei Centro partijos – Tautininkų ir Lietuvių tautininkų ir respublikonų sąjungos KVIETIMAS jungtis į patriotinę sąjungą prieš liberalizmo iššūkį 2021-04-20 Vilnius Jungiami doros, prigimtinės šeimos, savarankiškos tautinės valstybės, tiesioginės ir dalyvaujamosios demokratijos, socialinio teisingumo ir pozityvios kultūros idealų suvokiame, jog didžiausias iššūkis šiems idealams šiuo metu – kraštutinis liberalizmas, susiliejęs su reformuotu komunizmu. Dėl to būtinas vieningas ir stiprus politinis junginys, telkiantis visas patriotines, konservatyvias ir demokratines jėgas Lietuvos Seimo ir Europos Parlamento rinkimuose. Liberalioji valdžios koalicija šiandien daro viską, jog pakirstų Lietuvos valstybės pamatus. Mūsų kuriama sąjunga kviečia ne tik sustabdyti liberaliojo komunizmo plėtrą, bet ir atsikariauti erdves, kurias šios ideologijos atstovams jau pavyko užgrobti. Jie sako – išplėskime Neapykantos nusikaltimų sąvoką tiek į administracinę, tiek į baudžiamąją teisę, dar labiau apribodami teisę į kritiką ir žodžio laisvę. Mes sakome – išvis panaikinkime Neapykantos nusikaltimų sąvoką, išbraukdami 170-ąjį straipsnį iš Lietuvos Baudžiamojo kodekso. Jie sako – įteisinkime lyčiai neutralią partnerystę, su perspektyva į homoseksualią šeimą ir jos teisę įsivaikinti. Mes sakome – apsiribokime bendro gyvenimo sutarties įteisinimu, o į Konstituciją įrašykime, kad šeima kyla tik iš vyro ir moters santuokos ir iš giminystės ryšių. Jie sako – įteisinkime prostituciją. Mes sakome – sugriežtinkime bausmes už ją tiek šias „paslaugas“ parduodančiai, tiek perkančiai, tiek tarpininkaujančiai pusei. Jie sako – ratifikuokime Stambulo konvenciją, įteisindami socialinės lyties ir lyties tapatybės sąvokas. Mes sakome – atmeskime šią konvenciją, o iš visų Lietuvos teisinių dokumentų išbraukime ir seksualinės orientacijos sąvoką kaip ideologinę ir klaidinančią. Jie sako – pakeiskime Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymą taip, kad jis leistų propaguoti homoseksualius, biseksualius ar poliamorinius santykius. Mes sakome – apskritai uždrauskime propaguoti tokius santykius tiek švietimo ir ugdymo įstaigose, tiek žiniasklaidoje, tiek viešuose renginiuose. Jie sako – įteisinkime dvikalbystę gausiai tautinių mažumų gyvenamose Lietuvos teritorijose. Mes sakome – dar labiau sustiprinkime valstybinės kalbos pozicijas, visose valstybinėse mokyklose įvesdami dėstymą tik valstybine kalba. Jie sako – dar labiau atsiverkime viso pasaulio perėjūnams. Mes sakome – apribokime imigraciją iki protingo minimumo, išsaugodami Lietuvą jos istoriniams gyventojams. Jie sako – įteisinkime daugybinę pilietybę, taip išplaudami pilietybės institutą. Mes sakome – grąžinkime valstybę esamiems piliečiams, supaprastindami teisę inicijuoti referendumą iš apačios, rinktis seniūnijų valdžią ir savo atstovus teismuose. Jie sako – kontroliuokime alternatyviąją žiniasklaidą per apsišaukusius „faktų tikrintojus“. Mes sakome – panaikinkime liberaliosios sistemos monopoliją LRT, nuo finansavimo iš mokesčių mokėtojų kišenių pereidami prie savanoriško abonentinio mokesčio. Jie sako – pirmiausiai rūpinkimės stambiuoju kapitalu, nes jis sukuria daugiau darbo vietų. Mes sakome – sudarykime sąlygas kuo didesniam kiekiui mūsų piliečių patiems kurtis sau darbo vietas, tampant savarankiškais verslų ir ūkių savininkais. Jie sako – dar labiau centralizuokime Europos Sąjungą, perduodami jai valstybių-narių galias. Mes sakome – grąžinkime Lietuvos Konstitucijos viršenybę visų tarptautinių teisės aktų atžvilgiu, reformuokime Europos Sąjungą į tautinių valstybių bendriją, stiprinkime NATO. Kviečiame visas Lietuvos patriotines politines ir visuomenines organizacijas, grupes ir atskirus piliečius šių siekių pagrindu kurti vieningą politinį judėjimą, kuris galėtų ryžtingai pasipriešinti liberalizmo iššūkiui ir grąžintų valstybę į teigiamas vėžes. Dėl šio tikslo esame pasirengę užleisti jungtinės partijos pirmininko pozicijas bendrai suderintam, telkiančiam kandidatui. Centro partijos – Tautininkų pirmininkas Naglis Puteikis Lietuvių tautininkų ir respublikonų sąjungos pirmininkas Sakalas Gorodeckis
Naglis Puteikis, 2021-04-22 14:58
profesoriai? Kurie, vienas kitą perrėkdami, aiškino kovos su virusioku modelius ir algoritmus. Prašau paaiškinti, kodėl normalūs žmonės turi toleruoti homoseksualistus? Kas nuo to pasikeis? Ar degtinė taps stipresnė, ar mergos bus gražesnės?Ar galima laikyti gėjų lytinius aktus kažkuo ypatingus, kad pultume beatodairiškai juos toleruoti? Juk asilui aišku, kad tai surogatas. Juos galima vadinti onanizmu, nes mechanika nieko nesiskiria- nuo masturbacijos ranka. Skirtumas tik tas, kad ranką gali panaudoti savo, o subinę- tik svetimą. Gal geriau pradėti garbinti individualų onanizmą, kaip pigesnį, sveikesnį, prieinamesnį, nenusikalstamą pasitenkinimo būdą
Kur mūsų, 2021-04-21 14:31
Sidebar placeholder