Kaip saugomi Kinijos lyderiai: slėptuvė po ežeru ir ypatingas slaptumas

(1)

Kinijos Liaudies Respublikos (KLR) vadų asmens sargybiniams visada būdavo keliami aukšti reikalavimai: jie turi ne vienus metus praleisti specialios paskirties pajėgų mokyklose, mokėti taikliai šaudyti, laikydami ginklus abiejose rankose, o svarbiausia – būti „teisingos“ socialinės kilmės. Kinijos komunistų partijos elito apsaugininkai ne tik saugo šalies lyderius, bet ne kartą yra ir padėję jiems išsilaikyti valdžioje.

 

Organizatorių nuotr.

Den Siaopino ir tuometinio JAV prezidento Džimio Karterio susitikimas 1979 m. /lt.wikipedia.org/ nuotr.

Už Komunistų partijos vadovybės ir jos lyderio Mao Zedongo saugumą atsakinga struktūra buvo įkurta 1949 metų balandį, rašo lenta.ru. Vyriausiajai Kinijos komunistų partijos Centro komiteto saugumo valdybai, vadovavo šeši žmonės, pavaldūs senam Mao bendražygiui ir draugui, politiniam komisarui Wang Dongxingui.

Tuo metu asmenine vado apsauga rūpinosi apie šimtas specialaus sargybos pulko atskirosios kuopos karių. Formaliai apsaugininkai buvo pavaldūs visuomenės saugumo ministerijos vadovui, bet jų atrankos kriterijus nustatydavo asmeniškai pats Mao Zedongas.

Savo apsaugininkų gretose jis norėdavo matyti tik jaunus ir puikios fizinės formos karius be jokių išorinių trūkumų.

Pirmaisiais metais didesnioji jų dalis buvo beraščiai ar mažaraščiai.

Organizatorių nuotr.

Wikipedia.org nuotr./Wang Dongxingas

Vadas pirmenybę teikė iš Šiaurės Rytų Kinijos kilusiems vaikinams, kuriuos laikė protingesniais ir gabesniais už kitų regionų gyventojus. Kinijos lyderis buvo įsitikinęs, kad išsilavinimas jo asmens sargybiniams nepakenks.

Todėl vėliau jis nurodė tiesiog apsaugininkų kareivinėse įsteigti savotišką vakarinę mokyklą.

Pinigų mokymo priemonėms Mao išskyrė iš savo asmeninių lėšų. O kai kada vadas pats vesdavo pamokas ir skaitydavo savo asmens sargybiniams paskaitas, taip stiprindamas savo autoritetą jų tarpe.

Į Mao Zedongo apsaugą nepriimdavo žemiečių iš vienos gyvenvietės. Daugiausiai kalba galėjo eiti tik apie tą pačią provinciją.

Be saugumo sumetimų, tai turėjo dar vieną slaptą tikslą: kai kada apsaugininkai būdavo išleidžiami paviešėti į namus ir atostogų metu savo gimtinėse rinkdavo informaciją.

Sugrįžę į tarnybą, jie raportuodavo vadui apie įvykius ir politinę situaciją pačiuose įvairiausiuose šalies kampeliuose. Į šią informaciją būtinai atsižvelgdavo Mao Zedongo apsaugos vadovai, kai būdavo rengiamos jo kelionės į vieną ar kitą Kinijos regioną. Įdomu ir tai, kad savo pirmiesiems asmens sargybiniams Kinijos lyderis liepdavo pranešioti jo naują avalynę.

Vėliau šios praktikos jis atsisakė. Mao apskritai teikė pirmenybę seniems daiktams ir ypač retai atnaujindavo savo garderobą.

Atominės bombos nepramušama slėptuvė

1950 metų kovą Vyriausioji saugumo valdyba buvo reorganizuota į Centrinį saugumo biurą (CSB). Ir iki tol buvusi griežta darbuotojų atranka buvo dar sugriežtinta papildomais reikalavimais – kandidatai turėjo būti kilę išskirtinai tik iš valstiečių luomo ir privalėjo turėti vidurinį išsilavinimą, kurį tuo metu turėjo tik nedidelis kinų procentas.

Organizatorių nuotr.

Wikipedia.org nuotr./Mao Zedongas Tiananmenio aikštėje Pekine skelbia Kinijos Liaudies Respublikos įkūrimą (1949 m. spalio 1 d.)

1950 metų rugsėjį CSB darbuotojams pavyko atskleisti prieš Mao Zedongą nukreiptą sąmokslą: sąmokslininkai ketino nužudyti jį šūviu iš granatsvaidžio Tiananmenio aikštėje per renginį, suplanuotą spalio 1 dieną.

Po trejų metų CSB pagrindu buvo sukurtas naujas specialus asmeninės Mao Zedongo apsaugos dalinys iš tūkstančio žmonių – vadinamasis „Būrys 001“, kuriam vadovauti buvo paskirtas ištikimasis Wang Dongxingas.

Jis buvo pavaldus tik pačiam Kinijos lyderiui. Todėl visi vado asmens sargybinių veiksmai dabar visiškai priklausė tik nuo jo paties.

Mao rezidencija buvo įsikūrusi Zongnanhajaus kvartale, į vakarus nuo Uždraustojo miesto, imperatorių rūmų Pekine. Ją saugojo atskirasis pulkas, pavaldus Visuomenės saugumo ministerijos vadovybei.

Beje, vadas dažnai lankydavosi ir kitoje rezidencijoje, specialiai pastatytoje Mao gimtinėje Šaošanyje.

Organizatorių nuotr.

Wikipedia.org nuotr./Mao Zedongo vaikystės namai

Kalbama, kad ten, po specialiai iškasto tvenkinio ar ežero dugnu, buvo įrengta net atominės bombos smūgį turėjusi atlaikyti slėptuvė, kurioje buvo branduoliniam karui pritaikytas vadovavimo punktas.

Skaitmeninis „Būrio 001“ kodas 1959 metais buvo pakeistas į „3747“, o po penkerių metų padalinys imtas vadinti „Būriu 8341“. Su paskutinio numerio pasirinkimu Kinijoje siejamos kelios legendos.

Anot vienos iš jų, dar prieš Mao Dzedongui tampant šalies lyderiu, kažkoks daoistų išminčius jam neva išpranašavo 83 gyvenimo metus ir 41 Kinijos valdymo metus.

Pagal kitą, labiau prozišką, versiją, skaičiai „8341“ buvo serijinis vado šautuvo, kuriuo jis naudojosi Nančango sukilimo metu 1927-aisiais, numeris.

Įtarus vadas

Be savo pagrindinio darbo – Kinijos lyderio apsaugos – asmens sargybiniai iš „Būrio 8341“, kuris laikui bėgant išaugo iki aštuonių tūkstančių karių, kartais turėdavo atlikti kitus delikačius vado pavedimus. Kai kuriais duomenimis, būtent jie 1971 metais prisidėjo prie maršalo Lin Biao žūties.

Lin Biao Kinijoje buvo laikomas labiausiai tikėtinu Mao Zedongo įpėdiniu. Tačiau maršalas su šeima netikėtai žuvo aviakatastrofoje, o netrukus buvo paskelbta, kad jis buvo išdavikas.

Pagal vieną versiją, kažkuriuo momentu Lin Biao pamėgino perimti „Būrio 8341“ kontrolę, o apie tai iš karto sužinojo vadas.

Organizatorių nuotr.

Wikipedia.org nuotr./Lin Biao ir Mao Zedongas (1966 m.)

Tada Mao asmens sargybiniai nušovė maršalą su žmona ir sūnumi, po to nunešė jų kūnus į lėktuvą ir inscenizavo aviakatastrofą. Žinoma, jokių oficialių šios versijos įrodymų nėra.

Bet po maršalo žūties „Būrio 8341“ viduje prasidėjo reguliarūs valymai, per kuriuos tie apsaugininkai, kurių ištikimybe suabejodavo vadas, būdavo atleidžiami be jokių kalbų.

Mao Zedongas pasižymėjo įtarumu: jis galėjo bet kuriuo metu persikelti į kitą rezidenciją, jeigu suabejodavo savo saugumu, ir stengdavosi niekada nesimaudyti baseinuose, bijodamas, kad vanduo gali būti užnuodytas.

Vykdamas į užsienio vizitus Kinijos lyderis kiekvieną kartą reikalaudavo, kad specialiai jam priimančioje šalyje būtų pastatytas naujas pastatas. Visus statybos darbus būtinai kontroliuodavo „Būrio 8341“ atstovai.

O kelionių traukiniu metu Mao Zedongas dėl saugumo sumetimų galėdavo bet kuriuo metu pareikalauti pakeisti maršrutą, o tai iš karto sujaukdavo visų kitų traukinių grafikus.

Vado kelionės traukiniu metu geležinkelį visada saugodavo kariai ir teisėsaugos institucijų darbuotojai.

Tokiais momentais į stotis, pro kurias važiuodavo Mao traukinys, galėdavo patekti tik vadovaujantys asmenys ir geležinkelių saugumo tarnybos darbuotojai.

Nebylūs Mao samprotavimų liudininkai

Mao Zedongo apsaugininkai ne tik gynė, bet ir aptarnaudavo jį: pavyzdžiui, viena iš jų pareigų buvo padėti vadui apsivilkti viršutinius rūbus. Vadui sakant kalbas, jo apsaugininkai nustatytu metu pradėdavo ploti, rodydami pavyzdį susirinkusiems klausytojams.

Paskutiniais Kinijos lyderio gyvenimo metais apsaugininkai taip pat apšluostydavo jo kūną drėgnais rankšluosčiais: dėl pablogėjusios sveikatos būklės gydytojai uždraudė Mao maudytis vonioje.

O kai kurie iš apsaugininkų išmanė gydomojo masažo techniką, kuri vadui padėdavo greitai atsipalaiduoti ir užmigti.

Apsaugininkai buvo nebylūs Mao Zedongo samprotavimų balsu, jo pokalbių su pačiu savimi liudininkai.

Šiam darbui būdavo atrenkami žmonės, sugebantys pajusti ir suprasti kiekvieno jo veido ar kūno raumens virptelėjimą. Jie tuoj pat suvokdavo kiekvieną jo norą ir tuoj pat jį išpildydavo.

Tikroji Wang Dongxingo vadovaujamo „Būrio 8341“ galia buvo pademonstruota po Mao Zedongo mirties.

Tada kovoje už valdžią Kinijoje susidūrė dvi grupuotės: Hua Guofengo vedami „pragmatikai“ ir „radikalai“. Tarp keturių pastarosios grupuotės lyderių buvo ir vado našlė Jiang Qing.

Organizatorių nuotr.

Wikipedia.org nuotr./Mao Zedongas su ketvirtąja žmona Jiang Qing ir jųdviejų dukra Li Na

Iš pradžių Wang Dongxingas palaikė „radikalus“, bet lemiamu momentu perėjo į jų priešininkų pusę. „Būrio 8341“ kariai sulaikė Jiang Qing ir kitus grupuotės lyderius, kurie vėliau visi buvo nuteisti ir įkalinti.

Kinijos komunistų partijos Centro komiteto pirmininku tapęs Hua Guofengas atsidėkodamas Wan Dongxingą paskyrė į savo pavaduotojo pareigas.

Bet jau po dvejų metų Wan Dongxingas pateko į politinę nemalonę, buvo išmestas iš visų postų ir nušalintas nuo vadovavimo „Būriui 8341“.

Tačiau šis padalinys ir toliau tęsė vienas kitą keičiančių KLR lyderių apsaugą.

Savo numerį „Būrys“ irgi keitė kelis kartus, kol apsistojo ties „61889“: jis jam buvo priskirtas 2000-aisiais.

Grumtynės dėl „branduolinio lagamino“

Dabartino KLR lyderio Xi Jinpingo asmens sargybinių darbas laikomas bene labiausiai įslaptintu, lyginant su jų kolegų veikla visame pasaulyje. Xi Jinpingą iš viso saugo apie penki tūkstančiai žmonių, kuriems vadovauja Kinijos liaudies išlaisvinimo armijos generolas leitenantas Wang Shaojunas.

Kadaise jis buvo asmeniniu Xi Jinpingo sargybiniu. Prieš Wang Shaojunui 2015 metais tampant Kinijos komunistų partijos CSB vadovu, buvo atliktas masinis šios tarnybos gretų valymas – tai savotiška tradicija, kurios laikomasi nuo Mao Zedongo valdymo laikų.

Šį kartą valymo priežastimi tapo net šeši nenusisekę pasikėsinimai į KLR lyderį 2014 metais.

Jų detalės įslaptintos, tačiau žinoma, kad pirmųjų Kinijos asmenų priešams savo agentus pavyko infiltruoti į CSB darbuotojų gretas.

Dėl to Xi Jingpingas buvo priverstas pakeisti savo apsaugos sudėtį: buvę „Būrio 61889“ darbuotojai buvo „išsiųsti“ į tarnybą regionuose.

Naujus asmens sargybinius iš geriausių šalies specialiųjų pajėgų karių Kinijos lyderis atsirinko asmeniškai. Tiesa, nepaisant aukščiausio lygio parengimo, 2017 metais jie vos neišprovokavo milžiniško tarptautinio skandalo.

JAV prezidento Donaldo Trumpo vizito į Kiniją metu jo karinis padėjėjas nešėsi su savimi garsųjį „branduolinį lagaminėlį“ raketų paleidimui karo atveju. Staiga kelią amerikiečiui užtvėrė Xi Jinpingo asmens sargybinis, dėl kažkokių priežasčių įžvelgęs grėsmę Kinijos lyderiui.

Tiesa, asmens sargybinis nesuspėjo padaryti kažko daugiau „branduolinio lagaminėlio“ saugotojui: į situaciją greitai įsikišo kiti amerikiečių delegacijos nariai, ir incidentas gretai baigėsi. Tačiau CSB vadovas Wan Shaojunas buvo priverstas oficialiai atsiprašyti amerikiečių delegacijos.

Kinijos drakonai

2021 metais Xi Jinpingas dar labiau sustiprino savo saugumą: jo artimiausių apsaugininkų skaičius išaugo nuo šešių iki aštuonių, o antrojo rato – nuo aštuonių iki dvylikos. Išaugo ir jiems keliami reikalavimai: dabar pirmojo Kinijos asmens apsaugininkai privalo būti mažiausiai šešerius metus ištarnavę specialiosiose pajėgose.

Be to, asmens sargybiniai privalo mokėti naudotis mažiausiai aštuoniomis ginklų rūšimis ir sugebėti šaudyti „makedonietiškai“ – abiem rankomis iš karto. Tarnybos metu kiekvienas iš jų yra ginkluotas trimis pistoletais ir dviem peiliais. Kiekvieną kartą, kai Xi Jinpingas sėda į savo šarvuotą automobilį, situaciją kontroliuoja aštuoni asmens sargybiniai.

Jie dviem eilėmis atsistoja nugara į mašiną – po du žmones prie kiekvienų durelių.

Kinijos lyderio rezidencijoje visada pasirengę skrydžiu stovi keli sraigtasparniai, o jos apylinkėse patruliuoja dronai.

Organizatorių nuotr.

Kai Kinijos vadovas keliauja po šalį, prie jo apsaugos prisijungia specialiųjų pajėgų kariai, raketinė kariuomenė, Kinijos liaudies ginkluotosios milicijos darbuotojai, o taip pat šalies karinės oro pajėgos ir karinės jūrų pajėgos.

Xi Jinpingo užsienio kelionių metu imamasi ypatingų saugumo priemonių: į jo atvykimo punktus iš anksto atkeliauja „Būrio 61889“ darbuotojai.

Jie kruopščiai suplanuoja visas vizito detales vietoje, o taip pat organizuoja teritorijų ir pastatų, kuriuose lankysis Kinijos lyderis, apsaugą kiaurą parą.

Nors ir naudojasi galinga saugumo tarnyba, Xi Jinpingas neturi asmeninio lėktuvo: visi jo skrydžiai vykdomi valstybiniais avialaineriais. Kai prireikia lėktuvo, imamas keleivinis laineris ir, prižiūrint „Būrio 61889“ pareigūnams, pritaikomas šalies lyderio reikmėms.

Salone atsiranda vonia, miegamasis ir darbo kabinetas.

kai užsieninis Xi Jinpingo vizitas baigiasi, visa specialioji įranga iš lėktuvo būna išmontuojama, ir jis vėl imamas naudoti įprastiems keleivių skrydžiams.

Organizatorių nuotr.

Raktažodžiai

Rašyti komentarą

Plain text

  • HTML žymės neleidžiamos.
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
Sidebar placeholder