A. Velykienė: "Klaipėdos parkavimo zonos plėtra – rūke skendinčios pajamos ir apgautas verslas"

(15)

Po viešos kritikos dėl parkavimo zonos išplėtimo Klaipėdos miesto teritorijoje tarp Sausio 15-osios g., Taikos pr., Kauno g. ir Šilutės pl. visa Klaipėdos miesto taryba gavo informaciją apie tai, kad jokių lėšų grąžinti Europos sąjungai nereikės.

 

Administracijos direktorius G.Neniškis rašo, kad iš viso už daugiau nei 600 naujai įrengiamų parkavimo vietų metinės pajamos sudarys 9820 Eur.

O sąnaudos šių aikštelių priežiūrai sudarys 51 952 Eur. Ypatingai nerimą kelią pateikta informacija, kad parkavimo rinkliavos administravimo kaštai sudarys net 10 595 Eur, tai reiškia, kad parkavimo sistema kainuoja brangiau nei pati rinkliava.

Apskritai, pateiktoje informacijoje nėra nei žodžiu užsimenama kaip išlaidos buvo paskaičiuotos, kodėl jos tokios, kuom remiantis ir panašiai. Prie išlaidų priskaičiuotos teritorijų priežiūros sąnaudos, nėra aišku, už ką ir kodėl jos tokios. 

Taip pat paminėtina, kad projekto sąnaudos gali būti tik tos teritorijos, kuri generuoja pajamas, t.y. tik automobilių stovėjimo aikštelės.

Nėra aišku, ar Klaipėdos miesto savivaldybės administracija skaičiuodama būsimas sąnaudas, neįtraukė želdynų priežiūros ar kitų sąnaudų.

Pažymėtina, kad Europos sąjungos projektais Klaipėdos miesto savivaldybė siekė iš esmės sutvarkyti daugiabučių kiemus, pagerinti gyvenamąją aplinką bei pritaikyti smulkiam ir vidutiniam verslui.

Iš viso projekte naujai pastatomos 607 automobilių stovėjimo vietos, o papildomai rekonstruojamos 212 anksčiau buvusios automobilių stovėjimo vietos.

Bendras automobilių stovėjimo aikštelių vietų skaičius 819.

G. Neniškio pateiktas pajamų ir sąnaudų prognozavimas

ES projektui „Kompleksinis tikslinės teritorijos daugiabučių kiemų tvarkymas“

Archyvų nuotr.

ES projektui Pėsčiųjų tako sutvarkymas palei Taikos pr. Nuo Sausio 15-osios iki Kauno g. paverčiant viešąja erdve, pritaikyta gyventojams ir smulkiam ir vidutiniam verslui

Archyvų nuotr.

Nors Centrinė projektų valdymo agentūra juodai ant balto parašė, kad „Projektų įgyvendinimo metu įrengtų automobilių parkavimo vietų apmokestinimo, vertinama, kad vietinės rinkliavos už automobilių stovėjimą lėšos bus laikomos projekto veiklos pajamomis, o Projektai bus priskiriami pajamas generuojančių projektų kategorijai.“

Kitaip tariant Klaipėdos miesto savivaldybei teiks penkerius metus grąžinti visas gautas grynąsias pajamas už parkavimą (atėmus aikštelių priežiūros išlaidas).

Taigi, administracijos direktorius G. Neniškis deklaruoja, kad jokių pinigų grąžinti Europos sąjungai nereikės.

Archyvų nuotr.

Gintaras Neniškis.

Iš pateiktos informacijos matyti, kad teritorijoje tarp Sausio 15-osios gatvės, Šilutės pl., Kauno g. ir Taikos pr. teritorijoje esančiose parkavimo zonoje savivaldybė planuoja gauti tik 9820 Eur metinių pajamų.

Galiu teigti, kad administracijos direktorius Gintaras Neniškis meluoja slėpdamas būsimas parkavimo pajamas, nes atlikus elementarią teritorijos, kurioje yra Europos sąjungos lėšomis įrengiamos parkavimo aikštelės, butų skaičiaus ir parkavimo poreikio analizę, matyti, kad vien gyventojų leidimų pajamos sudarys dvigubai didesnę pajamų sumą, nei teigiama oficialiai.

Bendras skaičius tik tų namų, prie kurių įrenginėjamos naujos ar rekonstruojamos senos aikštelės sudaro 2200 butų.

Tikėtina, kad mažiausiai pusę gyventojų turi automobilius, o jei bute gyvena ir senyvo amžiaus žmonės, tai jų vaikai, norėdami aplankyti tėvus, tikrai norės gauti leidimą statyti automobilį tėvų namo kieme.

Metinis leidimas gyventojui – pirmam automobiliui kainuos 10 Eur, o antram 30 Eur.

Todėl pajamos vien už gyventojų leidimus gerokai viršys G. Neniškio skaičiuojamą 9820 Eur pajamų ribą.

Dar net neįvertinus verslo subjektams išduodamų leidimų skaičiaus, taip pat trumpalaikio sustojimo, t.y. parkavimo mokesčio.

Šių pajamų tendenciją galima tik spėlioti. Esmė tokia, kad šioje teritorijoje yra įsikūrę bankai, AB Klaipėdos vanduo, kitos gydymo įstaigos, aukštojo mokslo įstaigos, o matyt tikrai dalis lankytojų vyksta savo automobiliais.

Norisi, kad suprastų Klaipėdos miesto administracija, tokie sprendimai sąlygos verslo sąlygų bloginimą.

Bus daug prakaitavimo dėl tikslių skaičių pateikimo, kiekvienas parkomatas, turės turėti savo atskirą pajamų apskaitą, nes priešingu atveju, apskaita bus netiksli ir nebus galimybės pateikti teisingos informacijos Europos sąjungos projektą prižiūrinčiai institucijai Centrinei projektų valdymo agentūrai.

Klaipėdos miesto taryba buvo suklaidinta

O dabar bendra situacija, kad įsivaizduoti, kodėl Klaipėdos miesto taryba buvo suklaidinta.

Nesuprantu kodėl teikiant Klaipėdos miesto savivaldybės tarybai sprendimą dėl rinkliavos zonos išplėtimo ir jos apmokestinimo, nebuvo išnagrinėta teritorija. Ar administracijos direktoriaus G. Neniškio matymas yra tik parkavimo rinkliavos?

Labai stebina, kad nuo sekančių metų sausio 1 dienos Lidl Lietuva lankytojams, teks mokėti už automobilio statymą Tilžės g. 56B šalia įrengtoje automobilių stovėjimo aikštelėje Šilutės pl. 2A.

Šią viešą parkavimo aikštelė UAB Lidl Lietuva įrengė už savo lėšas ir perdavė Klaipėdos miesto savivaldybei, pagal infrastruktūros sutartį, ją įsipareigojo prižiūrėti.

Čia nuo sekančių metų sausio 1 d. turės atsirasti parkomatai, o automobilių statymą kontroliuos VšĮ Klaipėdos keleivinis transportas.

Archyvų nuotr.

Lidl Lietuva parduotuvė Tilžės g. 56B ir vieša automobilių stovėjimo aikštelė Šilutės pl.2A

Tai tik vienas iš pavyzdžių rodančių, kad Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius neanalizavo situacijos. Matyt tokių panašių infrastruktūros objektų yra ne vienas šioje teritorijoje.

Taip pat stebina, kad siekiant prisitraukti investuotojus į Klaipėdą, miestas visada stengiasi sudaryti geriausias sąlygas, tačiau pasikeitus politinei valdžiai, deja šie įsipareigojimai lieka užmarštyje. Ar bus sprendžiama ši situacija?

Čia investuotojas pastatė ir perdavė savivaldybei viešą aikštelę, kurdamas viešą infrastruktūrą mieste, o tokių tikrai ne vienas.

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad Klaipėdos miesto savivaldybė privalo teikti teisingą, išsamią informaciją tarybos nariams, jų neklaidinant.

Šiuo atveju matyti, kad administracijos direktorius veikė siaurų interesų, parkavimo zonos plėtra.

Tikrai jei tarybos nariai būtų žinoję, kokios realios pajamos, kiek reikės grąžinti lėšų ES, tokio sprendimo nebūtų priėmusi. Šiandieną keliu klausimą, ar administracijos direktorius gebės pripažinti savo klaidą ir atsiprašyti visos tarybos už neteisingos informacijos pateikimą?

Nevienareikšmiškai vertindama šį parkavimo zonos išplėtimą, kviečiu Klaipėdos miesto tarybą rasti politinės valios atšaukti parkavimo zonos išplėtimą teritorijoje, kurioje parkavimo vietos buvo įrengtos už Europos sąjungos lėšas 5 metams.

Ne tam Klaipėdos miesto savivaldybė rengė viešas diskusijas su gyventojais, verslu, kaip pagerinti esamo seniausio Klaipėdos mikrorajonų būklę, o tam, kad iš esmės pakeistų gyventojų gyvenamąją aplinką, sudarytų verslui sąlygas kurtis.

Tam, kad miestas atgytų, žmonės džiaugtųsi, pagaliau galėtume sakyti, kad ir Klaipėdos mieste iš esmės pagaliau sutvarkyti kiemai.

Labai gaila, kad politikai tik prieš rinkimus prisimena, kad būtina įrengti automobilių statymo vietas daugiabučių kiemuose, čia problema numeris vienas, tačiau, kai jau yra  tam sąlygos – įvedama parkavimo rinkliava.

Juo labiau, kad naudos miestas iš parkavimo rinkliavos nepajus.

Ją pajus, tik VšĮ Klaipėdos keleivinis transportas, kuris drąsiai skaičiuodamas parkavimo administravimo veiklos sąnaudas nepasibodėjo dideliais apetitais.

Žemiau pateikiama informacija: pagal šiuos ES projektus buvo parengti 4 techniniai projektai, kuriuose matosi kiek naujai statomų automobilio stovėjimo vietų, kiek rekonstruojama.

Norisi pažymėti, kad Klaipėdos miesto savivaldybės transporto skyrius, tiesiogiai atsakingas už transporto sistemą Klaipėdos mieste, neišsamiai ir atmestinai pateikė informaciją Klaipėdos miesto tarybai.

Būtinas kompleksinis požiūris į visą miesto teritoriją ir transporto sistemą, vertinant ir verslo subjektų, generuojančių transporto srautus dinamiką.

Pateiktose lentelės matosi, kiek automobilių statymo vietų ir kiek butų yra name, tam, kad būtų galima palyginti, kad poreikis parkavimo vietoms bus labai didelis.

I projektas Inžinerinių statinių Rumpiškės kvartalo teritorijoje tarp Paryžiaus Komunos g., jungiančios Taikos pr. ir Rumpiškės g., Taikos pr. ir Rumpiškės g., Klaipėdos m. rekonstravimo ir statybos projektas

Archyvų nuotr.

Projekte numatytas naujų automobilių stovėjimo ir keleivių išlaipinimoaikštelių įrengimas ir esamų rekonstravimas. Bendrai per visas keleivių išlaipinimoaikšteles yra numatytos 24 vietos neįgaliesiems. Bendras stovėjimo vietų skaičius – 256 vnt.( 96 vietos rekonstruojamos senos ).

II projektas  - Inžinerinių statinių Rumpiškės kvartalo teritorijoje tarp Sausio 15-osios g. Taikos pr. Rumpiškės g., Taikos pr. 5 ir Rumpiškės g. 6, Klaipėdos m.  statybos projektas

Archyvų nuotr.

Projekte numatytas naujų automobilių stovėjimo ir keleivių išlaipinimo aikštelių įrengimas ir esamų rekonstravimas. Aikštelėse numatyta asfaltbetonio danga su 10 cm virš dangos iškeltais betoniniais gatvės bortais.

Bendrai per visas keleivių išlaipinimo aikšteles yra numatytos 12 vietos neįgaliesiems.

Bendras stovėjimo vietų ir guminių ratų atmušėjų skaičius – 140 vnt.

III projektas - Taikos prospekto kairės  pusės priklausinių nuo Sausio 15-osios g. iki Kauno g. Klaipėdoje rekonstravimo ir automobilių stovėjimo aikštelių statybos projektas

Archyvų nuotr.

Archyvų nuotr.

IV projektas. Inžinerinių statinių Rumpiškės kvartalo teritorijoje tarp Sausio 15-osios g., jungiančios Taikos pr. ir Rumpiškės g., Taikos pr. ir Rumpiškės g., Klaipėdos m. rekonstravimo ir statybos projektas

Archyvų nuotr.

 

Projekte numatytas naujų automobilių stovėjimo ir keleivių išlaipinimo aikštelių įrengimas ir esamų rekonstravimas.

Aikštelėse numatyta asfaltbetonio danga su 10 cm virš dangos iškeltais betoniniais gatvės bortais.

Bendrai per visas keleivių išlaipinimo aikšteles yra numatytos 22 vietos neįgaliesiems.

Bendras stovėjimo vietų ir guminių ratų atmušėjų skaičius – 256 vnt.

Rašyti komentarą

Plain text

  • HTML žymės neleidžiamos.
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
Sidebar placeholder