Futbolo rungtynės Vokietijoje baigėsi rezultatu 37:0, nes viena iš komandų laikėsi socialinio atstumo

Baigtas įgyvendinti projektas „Futbolo mokyklos ir baseino pastato konversija, I etapas“

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija įgyvendino projektą „Futbolo mokyklos ir baseino pastato konversija, I etapas“ (toliau – Projektas). Projektas finansuotas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 07.1.1-CPVA-R-904 „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“.

Projekto metu rekonstruota avarinės būklės futbolo mokyklos baseino pastato dalis bei jai priklausanti teritorija, t. y. baseino pastato dalis buvo pertvarkyta naujai funkcijai, įrengiant bendruomenės poreikiams pritaikytas patalpas (atviros jaunimo erdvės, interaktyvaus mokymosi, kūrybinių dirbtuvių, sveikatinimo, seminarų bei mokymų ir pan.), sukuriant daugiafunkcę strateginės partnerystės erdvę.

Įgyvendintos Projekto veiklos, dėl kurių buvo pasirašyta finansavimo sutartis su Centrine projektų valdymo agentūra. Projektui įgyvendinti buvo skirta iki 1,3 mln. Eur, o didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 1,5 mln. Eur.

Tikime, kad sukurta erdvė leis prisidėti prie bendruomeniškumo ugdymo, užimtumo didinimo, aktyvumo darbo rinkoje, jaunimo verslumo įgūdžių ir kompetencijų skatinimo, neįgaliųjų bendruomenės integravimo bei tolerancijos neįgaliųjų atžvilgiu per įvairias bendras veiklas su bendruomenėmis skatinimo.

Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo.

www.esinvesticijos.lt

Raktažodžiai
Sidebar placeholder