Dėl Klaipėdos gatvių valymo grasina teismais

Po to, kai šį mėnesį Klaipėdos miesto taryba priėmė sprendimą visas miesto turimas gatvių ir šaligatvių valymo mašinas perduoti savo valdomai įmonei UAB Klaipėdos autobusų parkui (KAP), Lietuvos komunalininkų ir atliekų tvarkytojų (LKATA) asociacija kreipėsi į Konkurencijos tarybą ir Savivaldybei grasina teisinėmis pasekmėmis.

Iki šiol Savivaldybė KAP buvo perdavusi keturias didžiąsias valymo mašinas, skirtas valyti pagrindines miesto gatves.

Dar trys automobiliai pagal panaudos sutartį buvo perduoti UAB „Vakarų švara“, vienas - UAB „Ecoservice Klaipėda“.

Šių keturių automobilių panaudos sutartis baigiasi ateinančių metų kovo viduryje.

Privačioms įmonėms buvo perduotos mažesnės: šaligatviams, dviračių takams ir senamiesčio gatvėms valyti skirtos mašinos.

Visas jas miestas įsigijo gavęs ES finansinę paramą.

Tarybai pritarus visi 8 automobiliai bus perduoti Klaipėdos autobusų parkui.

Perims ir valymą

Rengiant sprendimą dėl automobilių perdavimo aiškinamajame rašte buvo rašoma, kad Klaipėdos savivaldybė planuoja į vienas KAP rankas atiduoti ir viso miesto gatvių valymą vasaros metu.

Klaipėdos savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Andrius Dobranskis „Vakarų ekspresui“ sakė, kad pagrindinis tikslas yra, jog gatvės būtų valomos kokybiškai, o Savivaldybei priklausanti technika būtų tinkamai prižiūrima.

Miesto administracijos nuomone, geriausiai tai gali užtikrinti KAP.

Tačiau LKATA dar rugsėjo 13 dieną kreipėsi į Konkurencijos tarybą dėl Klaipėdos savivaldybės veiksmų.

Asociacija akcentuoja, kad tokie sprendimai pasirašant vidaus sandorius pažeidžia visuomenės interesą, riboja konkurenciją ir nesudaro galimybės kontroliuoti paslaugų kokybės.

„Mūsų vertinimu, toks vidaus sandoris prieštarautų Konstitucijai. Nėra jokių kliūčių Klaipėdos miesto savivaldybei šią paslaugą įsigyti viešojo konkurso būdu ir užtikrinti nuolatinį paslaugos teikimą, nes juk ir iki šiol Savivaldybė sėkmingai tą darė.

Šiuo metu kelių ir gatvių priežiūros paslaugas miestui teikia viešojo konkurso būdu pasamdytos kelios įmonės“, - sakė Simonas Barsteiga, LKATA direktorius.

Dar nagrinėja

Klaipėdos savivaldybės Teisės skyriaus vedėjas Andrius Kačalinas „Vakarų ekspresui“ sakė, kad Klaipėdos savivaldybė tikrai nėra vienintelė Lietuvoje, kuri miesto valymą ar kitas komunalines paslaugas patiki savo valdomai įmonei.

Tačiau jis pripažįsta, kad po to, kai gegužės 5 d. dėl savivaldybių sandorių su jai pavaldžiomis įmonėmis pasisakė Konstitucinis Teismas, situacija yra pasikeitusi ir reikalauja didesnės analizės.

„Dabartinis Tarybos sprendimas yra tik dėl automobilių perdavimo, o ne dėl valymo paslaugų“, - patikslina A. Kačalinas.

Jis akcentuoja, kad aiškinamajame rašte nors ir buvo kalbama apie miesto valymo paslaugų perdavimą KAP, jokie sprendimai dėl to dar nepriimti.

Mato pažeidimą

Tačiau Konkurencijos taryba atsakyme LKATA rašo, kad, prieš sudarydama vidaus sandorį, Savivaldybė turi įvertinti tokio sprendimo įtaką sąžiningai konkurencijai.

Konkurencijos tarybos rašte atkreipiamas dėmesys, kad ir gatvių valymo automobilių perdavimas KAP be viešo pirkimo procedūrų gali būti Konkurencijos įstatymo pažeidimas.

Rašte akcentuojama, kad automobilių perdavimas KAT palankesnėmis sąlygomis nei rinkoje gali suteikti įmonei konkurencinį pranašumą dalyvaujant valymo paslaugų konkursuose.

Tačiau kol vyksta ginčai, KAP aktyviai įsitraukia į Klaipėdos miesto valymo rinką.

Šį mėnesį dėl vieno iš dalyvių skundo buvo nutrauktas miesto gatvių valymo žiemos metu konkursas.

A. Dobranskis „Vakarų ekspresui“ patvirtino, kad kol vyks naujos pirkimo procedūros, du trečdalius miesto žiemos metu bus patikėta valyti KAP, kuris iki šiol tokių paslaugų mieste neteikė.

Vaidas Ramanauskas, KAP direktorius, „Vakarų ekspresui“ patvirtino, kad įmonė yra įsigijusi visą reikiamą techniką gatvių priežiūrai žiemos metu ir yra visiškai pasirengusi teikti šią paslaugą.

Tačiau tikėtina, kad nesutarimai tarp Savivaldybės ir privačių gatvių valytojų ateityje persikels į teismus.

Skaitomiausi portalai

Sidebar placeholder