INVL valdys KU ateities fondo investicinį portfelį

INVL pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Klaipėdos universiteto (KU) ateities fondu dėl neliečiamojo kapitalo investicinio portfelio valdymo.

INVL valdomų investicijų uždirbtą grąžą fondas skirs remti pažangiausius mokslinius tyrimus ir projektus, pritraukti ir išlaikyti talentingiausius mokslininkus ir dėstytojus, skatinti gabiausius studentus, investuoti į mokslo ir studijų materialinės bazės stiprinimą, tobulinti studijų programas.

„Galime pasidžiaugti, kad vis daugiau universitetų Lietuvoje galvoja apie ilgalaikius finansavimo šaltinius ir steigia neliečiamojo kapitalo fondus. Vertiname KU ateities fondo valdybos pasitikėjimą. Ilgalaikių investicinių portfelių valdyme turime sukaupę reikšmingos patirties.

Pasitelkdami geriausias didžiųjų pasaulio universitetų fondų praktikas, sieksime įgyvendinti iškeltus tikslus ir uždirbama investicine grąža prisidėti prie universiteto veiklos finansavimo“, – sako Vaidotas Rūkas, INVL investicijų valdymo padalinio vadovas.

Daugiau kaip 70 fizinių, juridinių asmenų ir finansų institucijų yra patikėję INVL valdyti investicinius portfelius.

Portfelio valdymo strategijos parenkamos pagal individualią kiekvieno kliento rizikos toleranciją, grąžos tikslą, investavimo laikotarpį ir pan. Bus siekiama  universiteto fondo investicijų portfelį išskaidyti per skirtingas turto klases ir geografijas, įtraukiant tiek tradicines, tiek alternatyvias turto klases.

„Vertiname INVL patirtį ir kompetenciją. Norime, kad investavimo procesas būtų kuo aiškesnis ir saugesnis, todėl kartu ieškosime geriausio sprendimo, įvertinant riziką ir siekiamą grąžą“, – sako Vytautas Adomaitis, KU ateities fondo direktorius.

INVL pirmąsias KU ateities fondo investicijas valdyti pradės 2023 metais.

Apie Klaipėdos universiteto ateities fondą

Klaipėdos universiteto ateities fondas buvo įkurtas 2021 metais. Universiteto iniciatyvą palaikė devynios verslo įmonės, tapusios fondo steigėjomis. Fondą remia verslo bendruomenė, piliečiai ir Klaipėdos universiteto alumnai.

Fondo siekis – per sutelktą verslo iniciatyvą ir piliečių įsitraukimą kurti Klaipėdos universiteto palaikymo platformą, skatinančią mokslo pažangą ir aukštųjų technologijų kūrimą.

Stiprinti ateičiai kuriantį Baltijos jūros regiono universitetą, kaip lyderį, siekiantį mėlynosios ekonomikos ir inovacijų ekosistemos augimo. Veiklos tvarumui užtikrinti, savo ateitį matome veikdami, kaip Neliečiamojo kapitalo fondas.

Gemius

Raktažodžiai
Sidebar placeholder