Klaipėdos miesto savivaldybė

Klaipėdos miesto savivaldybės mero potvarkis dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos posėdžio sušaukimo

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 4 ir 111 dalimis, 20 straipsnio 2 dalies 1 punktu ir atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimą Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, šaukiu 2021 m. spalio 28-29 d. 9.00 val. 31-ąjį Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos posėdį. Posėdis vyks nuotoliniu būdu realiuoju laiku elektroninių ryšių priemonėmis.

Darbotvarkė:

1. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. T2-209 „Dėl prašymo paimti žemės sklypus (jų dalis) visuomenės poreikiams pateikimo“ pakeitimo. Pranešėja R. Gružienė.

2. Dėl gatvės pavadinimo suteikimo. Pranešėjas V. Nausėda.

3. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 19 d. sprendimo Nr. T2-255 „Dėl Saugomų kultūros paveldo objektų tvarkybos darbų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas V. Juška.

4. Dėl Kompensavimo už neįrengtas automobilių stovėjimo vietas tvarkos aprašo ir sutarties formos patvirtinimo. Pranešėja V. Tkačik.

5. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės šilumos ūkio specialiojo plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų. Pranešėjas A. Dieninis.

6. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų. Pranešėjas A. Dieninis.

7. Dėl pritarimo Klaipėdos miesto savivaldybės ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos bendradarbiavimo sutarties projektui. Pranešėjas M. Poimanskis.

8. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T2-142 „Dėl bepiločių orlaivių skrydžių ribojimo Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje“ pripažinimo netekusiu galios. Pranešėjas M. Poimanskis.

9. Dėl pritarimo dalyvauti asociacijos Naujosios Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupės veikloje. Pranešėja I. Butenienė.

10. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T2-39 „Dėl klasių ir mokinių skaičiaus Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose 2021-2022 mokslo metams nustatymo“ pakeitimo. Pranešėja L. Prižgintienė.

11. Dėl Klaipėdos Litorinos mokyklos nuostatų patvirtinimo. Pranešėja L. Prižgintienė.

12. Dėl Klaipėdos „Medeinės“ mokyklos nuostatų patvirtinimo. Pranešėja L. Prižgintienė.

13. Dėl Klaipėdos Vydūno gimnazijos nuostatų patvirtinimo. Pranešėja L. Prižgintienė.

14. Dėl Klaipėdos Martyno Mažvydo progimnazijos nuostatų patvirtinimo. Pranešėja L. Prižgintienė.

15. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 22 d. sprendimo Nr. T2-174 „Dėl Klaipėdos miesto biudžetinių sporto įstaigų sporto bazių paslaugų teikimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja R. Rumšienė.

16. Dėl Klaipėdos miesto želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo. Pranešėja R. Jievaitienė.

17. Dėl savivaldybės būsto nuomos sąlygų pakeitimo. Pranešėja L. Murauskienė.

18. Dėl pritarimo reorganizuoti uždarąją akcinę bendrovę „Senasis turgus“. Pranešėjas E. Simokaitis.

19. Dėl turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise. Pranešėjas E. Simokaitis.

20. Dėl turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį VšĮ „Klaipėdos butai“. Pranešėjas E. Simokaitis.

21. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. T2-126 „Dėl materialiojo ilgalaikio ir trumpalaikio turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise“ pakeitimo. Pranešėjas E. Simokaitis.

22. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. T2-128 „Dėl materialiojo ilgalaikio ir trumpalaikio turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn iš valstybės ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise“ pakeitimo. Pranešėjas E. Simokaitis.

23. Dėl savivaldybės būstų ir neįrengtos pastogės dalies pardavimo. Pranešėjas E. Simokaitis.

24. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise. Pranešėjas E. Simokaitis.

25. Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetinėms įstaigoms. Pranešėjas E. Simokaitis.

 

Raktažodžiai
Sidebar placeholder