Klaipėdos miesto savivaldybė

Klaipėdos miesto savivaldybės mero potvarkis dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos posėdžio sušaukimo

2022 m. sausio 13 d. Nr. M-2, Klaipėda

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 4 ir 111 dalimis, 20 straipsnio 2 dalies 1 punktu ir atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimą Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, šaukiu 2022 m. sausio 20-21 d. 9.00 val. 34-ąjį Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos posėdį. Posėdis vyks nuotoliniu būdu realiuoju laiku elektroninių ryšių priemonėmis.

Darbotvarkė:

1. Dėl Savivaldybės žemės sklypo Švepelių g. 2C, kadastro Nr. 2101/0034:50, pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo pakeitimo ir pertvarkymo. Pranešėja A. Truncienė.

2. Dėl žemės sklypo Pramonės g. 34, Klaipėdoje, dalies nuomos. Pranešėja A. Truncienė.

3. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės vietinės reikšmės kelių sąrašo patvirtinimo. Pranešėjas V. Nausėda.

4. Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą išdavimą. Pranešėja K. Petraitienė.

5. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja A. Kovalenkaitė.

6. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T2-263 „Dėl Klaipėdos miesto akademinių reikalų tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja A. Kovalenkaitė.

7. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 27 d. sprendimo Nr. T2-192 „Dėl Mokytojo padėjėjo etatų įvedimo ir finansavimo švietimo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja L. Prižgintienė.

8. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 22 d. sprendimo Nr. T2-184 „Dėl atlyginimo dydžio už atlygintinai teikiamas paslaugas, vykdant Klaipėdos Vydūno gimnazijos kultūrinio ir meninio ugdymo programą, nustatymo“ pakeitimo. Pranešėja L. Prižgintienė.

9. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 22 d. sprendimo Nr. T2-185 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo mokyklų ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklų veiklos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja L. Prižgintienė.

10. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr. T2-279 „Dėl Materialinės paramos įstatyme nenumatytais atvejais teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja A. Liesytė.

11. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T2-250 „Dėl Materialinės paramos teikimo komisijos sudarymo ir Materialinės paramos teikimo komisijos nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios. Pranešėja A. Liesytė.

12. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo. Pranešėja R. Jievaitienė.

13. Dėl AB „Klaipėdos vanduo“ 2022-2024 metų veiklos plano patvirtinimo. Pranešėja D. Gerasimovienė.

14. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės turto investavimo ir akcinės bendrovės „Klaipėdos vanduo“ įstatinio kapitalo didinimo. Pranešėjas E. Simokaitis.

15. Dėl nekilnojamojo turto pirkimo Savivaldybės nuosavybėn. Pranešėjas E. Simokaitis.

16. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-91 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės panaudai perduodamo turto sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas E. Simokaitis.

17. Dėl mokyklinio autobuso perdavimo pagal panaudos sutartį. Pranešėjas E. Simokaitis.

18. Dėl Savivaldybės būsto pardavimo. Pranešėjas E. Simokaitis.

 

Sidebar placeholder