Klaipėdos miesto savivaldybė

Klaipėdos miesto savivaldybės mero potvarkis dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos posėdžio sušaukimo

2022 m. gegužės 19 d. Nr. M-29

Klaipėda

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 4 dalimi ir 20 straipsnio 2 dalies 1 punktu, šaukiu 2022 m. gegužės 26-27 d. 9.00 val. Savivaldybės posėdžių salėje Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 41-ąjį posėdį.

Darbotvarkė:

1. Dėl pritarimo Klaipėdos miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2021 metų veiklos ataskaitai. Pranešėja D. Čeporiūtė.

2. Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos „Europiados“ šventėje dalyvausiančius prekybininkus ir paslaugų teikėjus. Pranešėja K. Petraitienė.

3. Dėl atleidimo nuo nekilnojamojo turto ir valstybinės žemės nuomos mokesčių mokėjimo. Pranešėja K. Petraitienė.

4. Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos. Pranešėjas S. Budinas.

Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos (alternatyvus projektas). Pranešėja K. Petraitienė.

5. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2006 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T2 49 „Dėl botaninio paveldo objektų skelbimo saugomais“ pakeitimo. Pranešėja R. Jievaitienė.

6. Dėl pritarimo Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios įstaigos Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos centro 2021 m. veiklos ataskaitai. Pranešėja R. Švelniūtė.

7. Dėl pritarimo Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios įstaigos „Klaipėda ID“ 2021 m. veiklos ataskaitai. Pranešėja R. Švelniūtė.

8. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T2 336 „Dėl vidutinės atlygintinos mokyklos ūkio lėšų kainos už mokinius, besimokančius Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose, nustatymo“ pakeitimo. Pranešėja J. Ceplienė.

9. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 22 d. sprendimo Nr. T2 241 „Dėl pritarimo Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų, ugdomų Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, ūkio išlaidų kompensavimo sutarčiai bei ūkio lėšų kainos nustatymo už vaiko lankytą dieną“ pakeitimo. Pranešėja J. Ceplienė.

10. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetinių švietimo ir sporto įstaigų, įgyvendinančių neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančias ugdymo programas, paslaugų gavėjų skolų pripažinimo beviltiškomis ir jų nurašymo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja J. Ceplienė.

11. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 19 d. sprendimo Nr. T2 244 „Dėl biudžetinės įstaigos Klaipėdos miesto sporto bazių valdymo centro teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo. Pranešėja R. Rumšienė.

12. Dėl pritarimo Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios įstaigos „Klaipėdos šventės“ 2021 m. veiklos ataskaitai. Pranešėja E. Deltuvaitė.

13. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 25 d. sprendimo Nr. T2 239 „Dėl Jūrinės kultūros koordinacinės tarybos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja E. Deltuvaitė.

14. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2 74 „Dėl Kultūros ir meno tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja E. Deltuvaitė.

15. Dėl pritarimo Viešosios įstaigos „Klaipėdos butai“ 2021 metų veiklos ataskaitai. Pranešėja L. Murauskienė.

16. Dėl Savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja L. Murauskienė.

17. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T2 200 „Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja A. Liesytė.

18. Dėl prieglobstį gavusių užsieniečių socialinės integracijos Klaipėdos mieste kvotų patvirtinimo. Pranešėja A. Liesytė.

19. Dėl pritarimo VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ 2021 metų veiklos ataskaitai. Pranešėjas R. Mockus.

20. Dėl pritarimo Klaipėdos miesto savivaldybės valdomų įmonių 2021 metų metinėms ataskaitoms, metiniams pranešimams. Pranešėjas E. Simokaitis.

21. Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise. Pranešėjas E. Simokaitis.

22. Dėl turto (metodinių leidinių) perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise. Pranešėjas E. Simokaitis.

23. Dėl turto perėmimo Klaipėdos miesto savivaldybės nuosavybėn iš UAB „Brendan company“. Pranešėjas E. Simokaitis.

24. Dėl turto perėmimo Klaipėdos miesto savivaldybės nuosavybėn. Pranešėjas E. Simokaitis.

25. Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetinėms įstaigoms. Pranešėjas E. Simokaitis.

26. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. T2 30 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės nuomojamo turto sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas E. Simokaitis.

27. Dėl savivaldybės būstų pardavimo. Pranešėjas E. Simokaitis.

28. Dėl pritarimo galutiniam Koncesijos sutarties projektui. Pranešėjas E. Simokaitis.

29. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T2 128 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos sudarymo“ pakeitimo. Pranešėjas M. Vitkus.

Rašyti komentarą

Plain text

  • HTML žymės neleidžiamos.
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
Sidebar placeholder