Klaipėdos „Žemynos“ gimnazija keičia pavadinimą (3)

Didieji Lietuvos miestai universitetines gimnazijas turi jau seniai, tačiau uostamiestyje tokia gimnazija bus įsteigta tik dabar. Planuojama, jog Klaipėdos universitetinė gimnazija veiks Klaipėdos „Žemynos“ gimnazijos veiklos pagrindu.

Įkuriant Klaipėdos universiteto gimnaziją bus keičiamas Klaipėdos „Žemynos“ gimnazijos pavadinimas. Patvirtinus uostamiesčio tarybai, ji vadinsis Klaipėdos universiteto „Žemynos“ gimnazija.

Universitetinėje gimnazijoje bus įgyvendinamas pagilintas gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, matematikos ir menų mokslų srities ugdymo turinys. Į pagalbą ateis ir Klaipėdos universiteto mokslininkai, kuriems už pedagoginį darbą bus mokamas tam tikras darbo užmokestis.

Lėšų iš savivaldybės biudžeto pareikalaus ir mokymosi priemonių praktinei-tiriamajai veiklai universiteto aplinkose įsigijimas, kadangi dėl didelio mokinių skaičiaus universitetas nebus pajėgus tiek studentus, tiek gimnazistus aprūpinti laboratoriniams darbams reikalingomis priemonėmis.

Šių lėšų poreikis numatomas toks pat kaip ir Baltijos gimnazijos universitetinėms inžinerinio ugdymo klasėms - 2 tūkst. Eur per metus.

Įvertinus gimnazijos turimas mokomąsias aplinkas, nustatyta, kad, rekonstravus vieną iš didžiausių gimnazijos mokomųjų kabinetų ir jame įrengus mokomąjį, amfiteatrinį, kabinetą, teoriniuose užsiėmimuose vienu metu galėtų dalyvauti 80 mokinių (apie 3 klases). Šiam kabinetui įrengti reikėtų 21,8 tūkst. eurų.

Taip pat gimnazijoje yra poreikis įrengti antrąją gamtamokslinę laboratoriją. Tam prireiks 40 tūkst. eurų.

LABAI GERAI, KAD PAGALIAU RUOŠIAMI KVALIFIKUOTI PREKYBOS IR APTARNAUJANČIO PERSONALO SPECIALISTAI.
Nuomonė, 2021-07-16 17:31
Dėja KU yra prekybos ir aptarnaujančio personalo su aukštuoju išsilavinimu kalvė. O gimnaziją paims tam,kad turėti "materiolo"mat stojančiųjų i KU sparčiai mažėja.To priežastis,neperspektyvios studijų programos ir vidinė stagnacija,todėl jaunimas niri gauti darbo ir eina labiau į kolegijas.Tokia nuoga tiesa.
Virginijus, 2021-07-09 08:38
Puiku. Mokslas gero gyvenimo pamatas. Tai tarybos narės, miesto švietimo darbuotojų profsąjungos pirmininkės Laimos Juknienės dėka pasiektas puikus rezultatas. Mokytojai gaus didesnės algas ir turės tobulas darbo sąlygas. Taip reikia dirbti mieli ponai!!!!!! Jaunimas galės civilizuotai mokintis. Manau mokyklos kontingentas pasikeis. Geros kloties kolegos. Pagarbiai.
Aušra, 2021-07-09 00:38
Sidebar placeholder