Patvirtintas biudžetas, suplanuoti artimiausių metų darbai

Savivaldybės taryba patvirtino 2023 metų savivaldybės biudžetą ir 2023-2025 metų strateginį veiklos planą. Tai svarbiausi miesto dokumentai, kuriuose numatomas finansavimas, investicijos, suplanuojama veikla įvairiose gyventojams svarbiose srityse – švietimo, socialinės apsaugos, kultūros, sporto, miesto plėtros, infrastruktūros gerinimo, aplinkosaugos, ekonomikos ir kt.

Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetas kasmet auga: 2023 metų biudžeto apimtis – 292 mln. eurų.  Patvirtintos prognozuojamos biudžeto pajamos – 292 mln. eurų  –  yra  48,7 mln. eurų arba 20 procentų didesnės nei buvo patvirtintos praėjusių metų pradžioje.

Patvirtinti asignavimai iš biudžeto pajamų taip pat siekia 292 mln. eurų, dar 27 mln. numatyti iš apyvartinių lėšų likučio, finansavimo apimtys auga daugeliui sričių.

„Biudžeto augimo tendenciją Klaipėda išlaiko jau ne vienerius metus iš eilės. Tai reiškia, kad nepaisant infliacijos, nesustos miestui svarbūs projektai, bus pradedami nauji, bus užtikrintas deramas dėmesys švietimui, socialinei, sveikatos apsaugai, ekonomikos skatinimui ir kitoms miestui svarbioms sritims.

Žinoma, iššūkių taip pat netrūks – būtinas itin atsakingas ir racionalus planavimas išskiriant prioritetus, numatant darbų eiliškumą, subalansuojant miesto poreikius su savivaldos galimybėmis“, – sako Klaipėdos miesto meras Vytautas Grubliauskas.

Didžiausia biudžeto lėšų dalis – 162 mln., tai yra daugiau nei 55 proc. biudžeto – atitenka švietimo funkcijai, šios lėšos skiriamos mokyklų, darželių išlaikymui, sąlygų ugdymo procesui užtikrinimui, švietimo darbuotojų atlyginimams, neformaliojo švietimo organizavimui ir kitoms su ugdymu susijusioms reikmėms.

Antroje vietoje – socialinė apsauga, šiai sričiai numatyta 34,9 mln. arba 12 proc. biudžeto lėšų, toliau rikiuojasi kultūra, ekonomika, aplinkosauga ir kitos miestui svarbios sritys.

Investicijoms iš biudžeto numatoma skirti 40,7 mln. eurų. Šios lėšos bus naudojamos daugiabučių namų kiemų infrastruktūrai gerinti, gatvėms, pėsčiųjų takams, skverams, parkams atnaujinti, švietimo įstaigų pastatams, sporto aikštynams tvarkyti.

Tarp numatomų projektų – naujo pastato Jūrininkų poliklinikai statyba, paslaugų vaikams su negalia ir jų šeimoms plėtra, Baltijos pr. žiedinės sankryžos, senamiesčio gatvių rekonstravimo darbų tęsimas, darbų pabaiga Sakurų, Skulptūrų parke, naujos mokyklos statybų finišas, pilies didžiojo bokšto atkūrimas, dviračių takų atnaujinimas, naujų elektrinių autobusų įsigijimas, naujo vandens maršruto Danės upėje startas.

 

biudzetas

IŠSAMIAU APIE 2023-2025 M. STRATEGINĮ VEIKLOS PLANĄ

Savivaldybės biudžeto pagrindas yra patvirtintas Strateginis veiklos planas. Strateginiame veiklos plane iškelti tikslai didinti miesto konkurencingumą, kryptingai vystant infrastruktūrą ir sudarant palankias sąlygas verslui, kurti mieste patrauklią, švarią ir saugią gyvenamąją aplinką, užtikrinti gyventojams aukštą švietimo, kultūros, socialinių, sporto ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybę ir prieinamumą.

MIESTO URBANISTINIS PLANAVIMAS

 • Smiltynės (2023-2025 m.) Ir Melnragės-Girulių (2024 m. architektūrinis konkursas) kurortinės vietovės bendrųjų planų parengimas
 • Smeltės istorinių kapinių sutvarkymo projekto parengimas (2023 m.) ir sutvarkymas (2025 m.)
 • Vitės istorinių kapinių sutvarkymo projekto parengimas (2025 m.)
 • Žardės (2024 m.) ir Purmalių (2025 m.) piliakalnių sutvarkymo projektų įgyvendinimas
 • Pietinio pocentrio Stariškių rajone bendrojo plano parengimas (2024 m. galimybių studija, 2025 m architektūrinis konkursas ir bendrojo plano parengimas)
 • Šv. Jono bažnyčios bokšto atstatymas (2023 m. techninis projektas)
 • Antrojo pasaulinio karo sovietų sąjungos karių palaidojimo vietos, esančios S. Daukanto gatvėje, pertvarkymas (2023 m. architektūrinis konkursas, 2024 m. techninis projektas, 2025 m. rangos darbai)

EKONOMINĖ PLĖTRA

 • Klaipėdos pilies ir bastionų komplekso restauravimas ir atgaivinimas: II etapas – pilies didžiojo bokšto atkūrimas (2023-2024 m.); III etapas – vakarinės kurtinos atkūrimas ir įveiklinimas (2024 m. koncepcija, 2025 m. architektūrinis konkursas)
 • Ekologinio kempingo įrengimas Smiltynėje (2025 m. techninis projektas)
 • Klaipėdos miesto ekonominės plėtros strategijoje iki 2030 m. numatytų priemonių įgyvendinimas
 • Viešųjų paslaugų smulkiojo ir vidurinio verslo subjektams teikimas verslo inkubatoriuje KUFA
 • Verslo plėtros sąlygų gerinimas (išlaidų kompensavimas per paskatas)

SAVIVALDYBĖS VALDYMO PROGRAMA

 • Klaipėdiečio kortelės sistemos įdiegimas (5 tūkst. fizinių ir 10 tūkst. virtualių kortelių)
 • Projektų valdymo įrankio sukūrimas ir įdiegimas (2023 m.)

SVEIKATOS APSAUGA

 • Jūrininkų sveikatos priežiūros centro infrastruktūros plėtra – naujo pastato statyba (2023-2025 m.)
 • Projekto „Paslaugų vaikams su negalia ir jų šeimoms plėtra Klaipėdos regione“ įgyvendinimas Turistų g. 28 (2024 m.)
 • Pastato Taikos pr. 76 modernizavimas, sudarant geresnes sąlygas teikti kokybiškas sveikatinimo ir socialines paslaugas (2024 m. techninis projektas, 2025 m. rangos darbų pradžia)
 • Asmens sveikatos priežiūros specialistų pritraukimas ir išlaikymas

APLINKOS APSAUGA

 • Parkų tvarkymas ir įrengimas: Sakurų (2023 m.), Malūno II etapas (2024 m.), Melnragės parko rytinės dalies (2024 m.), Miško parko smiltynėje (2023-2024 m. techninis projektas)
 • Parko urbanizuotoje teritorijoje palei Šilutės pl. nuo Smiltelės g. iki Jūrininkų pr. įrengimas (2023 m.)
 • Smeltalės upės valymo darbai (2024-2025 m.)
 • Dviračių ir pėsčiųjų takų plėtra

SUSISIEKIMO SISTEMOS PRIEŽIŪRA IR PLĖTRA

 • Baltijos pr. žiedinių sankryžų rekonstravimas su Šilutės pl. (2024 m.), Taikos pr. (2023-2024 m. techninis projektas)
 • Eismo valdymo sistemos modernizavimas žaliosios bangos principu Taikos pr. (2024 m. techninis projektas) ir Šilutės pl. (2025 m. techninis projektas)
 • Šilutės pl. ruožo nuo Rimkų geležinkelio iki Smiltelės g. kapitalinis remontas (nuo 2025 m.)
 • Senamiesčio grindinio atnaujinimas (2023 m. Žvejų, Didžioji Vandens, Vežėjų, Teatro ir Daržų g.)
 • Aukštosios g. rekonstrukcija (2024 m.)
 • Žvyrkelių asfaltavimas: Paupiai, Melnragė, Medelynas, Giruliai, pietinė miesto dalis
 • Vandens autobuso maršruto įdiegimas (2023 m.)
 • Žvejybos produktų iškrovimo vietų prie jūros ir prie Pilies tilto įrengimas (2023 m.)
 • Klemiškės g. rekonstravimas (2023 m.)
 • Jaunystės g. ir privažiuojamojo kelio (įskaitant sankryžą) bei Rūko g. kapitalinis remontas (2023 m. techninis projektas, 2024-2025 m. rangos darbai)
 • Dubliuojančios gatvės nuo Šiltnamių g. iki Klaipėdos g. su pėsčiųjų ir dviračių taku bei įvažomis į Liepojos g. įrengimas (2023 m.)
 • Smiltynės g. ir krantinės rekonstravimas nuo Jūrų muziejaus iki Senosios Smiltynės perkėlos (2024 m. techninis projektas ir rangos darbų pradžia);
 • Naujų elektrinių autobusų įsigijimas (2023 m. – 12 vnt.);

MIESTO INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ PRIEŽIŪRA IR MODERNIZAVIMAS

 • Atgimimo aikštės sutvarkymas (2023-2025 m.)
 • Turgaus aikštės su prieigomis sutvarkymas (2023 m. techninis projektas)
 • Vingio mikrorajono viešosios erdvės atnaujinimas (2023 m.)
 • Skulptūrų parko sutvarkymas (2023 m.)
 • Skvero Šilutės pl. 40A (ties prekybos centru „Maxima“) ir pėsčiųjų ir dviračių tako nuo Šilutės pl. iki Taikos pr. atnaujinimas (2023-2024 m.)
 • Laivų nuleidimo prieplaukos ir saugojimo aikštelės sklype šalia Liepų g. tilto įrengimas (2023 m.)
 • Smiltynės gelbėjimo stoties rekonstrukcija ir prieigų sutvarkymas (2023 m. techninis projektas, 2024-2025 m. rangos darbai)
 • Automobilių stovėjimo aikštelių įrengimas ir atnaujinimas (šiaurinėje, centrinėje ir pietinėje miesto dalyse, 2023 m. planuojama įrengti/atnaujinti 546 automobilių stovėjimo vietas)
 • Dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvų įgyvendinimas (2023 m. vieša laisvalaikio erdvė Smeltės mikrorajone, Baltų simbolių takas Tauralaukio mikrorajone, daugiafunkcė ekstremalaus bėgimo treniruočių aikštelė šalia vasaros estrados; tęsiamas techninio projekto parengimas mitologinei erdvei „Baltų saulės parkas“ Tauralaukyje);

KULTŪROS PLĖTRA

 • Didieji renginiai: Klaipėdos krašto metų programos įgyvendinimas, tarptautinis D. Geringo vardo violončelės festivalis-konkursas (2023 m), The Tall Ships Races (2024 ), festivaliai „Šermukšnis“, „Lauksnos“, Šviesų festivalis
 • Vasaros koncertų estrados modernizavimas (kapitalinis remontas ir aplinkos sutvarkymas, 2023 m. techninis projektas, 2024-2025 rangos darbai)
 • Bendruomenės centro-bibliotekos Molo g. 60 pastato kapitalinis remontas (2023 m.)
 • Kultūros centro Žvejų rūmų modernizavimas (2024 m. architektūrinis konkursas)
 • Modernaus bendruomenės centro-bibliotekos statyba pietinėje miesto dalyje (darbų pradžia 2025 m.)

JAUNIMO IR BENDRUOMENIŲ POLITIKOS PROGRAMA

 • Atviros jaunimo erdvės steigimas šiaurinėje miesto dalyje (Vasaros koncertų estradoje, 2023 m. techninis projektas, 2024-2025 rangos darbai).
 • Atviro darbo su jaunimu ir darbo su jaunimu gatvėje plėtra
 • Stipendijų skyrimas Klaipėdos aukštųjų mokyklų I kurso studentams

UGDYMO PROCESO UŽTIKRINIMAS

 • Bendrojo ugdymo mokyklos pastato statyba šiaurinėje miesto dalyje (2023 m.)
 • Sporto aikštynų atnaujinimas (2023 m. „Gilijos“ pradinės mokyklos ir Uostamiesčio progimnazijos)
 • Ugdymo įstaigų pastatų ir aplinkos modernizavimas: „Saulėtekio“ progimnazijos (2024 m.), „Gilijos“ pradinės mokyklos (2024 m.), „Ažuolyno“ gimnazijos (2023-2025 m.), „Pajūrio“ progimnazijos (2025 m.), H. Zudermano gimnazijos (2023 m. techninis projektas, 2025 m. rangos darbų pradžia)
 • Edukacinių erdvių įrengimas Klaipėdos miesto bendrojo ugdymo mokyklose (2023 m. Gedminų progimnazijoje)
 • Ikimokyklinio ugdymo įstaigų pastatų modernizavimas: l.-d. „Svirpliukas“ (2023 m.), l.-d. „Žiogelis“ (2023-2024 m.), Tauralaukio progimnazijos pastato rekonstravimas (2024-2025 m.), l.-d. Traukinukas“ skyriaus „Boružėlė“ (2025-2026 m.)
 • Gamtamokslinių laboratorijų modernizavimas (2023 m. Varpo gimnazijoje ir Jūrų kadetų mokykloje)
 • Universitetinių klasių veiklos organizavimas (Baltijos, „Žemynos“, Vytauto Didžiojo ir „Vėtrungės“ gimnazijose)
 • Pasirengimas gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, matematikos mokslų ir kūrybiškumo ugdymo (STEAM) centro įveiklinimui
 • Klaipėdos miesto pedagogų rengimo, kvalifikacijos plėtojimo, profesinių kompetencijų tobulinimo ir mokytojų pritraukimo į mokyklas 2020–2024 programos įgyvendinimas

KŪNO KULTŪRA IR SPORTAS

 • Dengto futbolo maniežo statyba (2023-2025 m.)
 • Lengvosios atletikos maniežo renovacija (2024 m. techninis projektas)
 • Sporto ir laisvalaikio komplekso statyba koncesijos būdu (2023 m. techninis projektas, 2024-2025 m. rangos darbai)

SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMAS

 • Vaikų globos namų „Smiltelė“ patalpų ir infrastruktūros pritaikymas vaikų dienos centro veiklai (2023 m.)
 • Bendruomeninių vaikų globos namų steigimas Kalvos g. 4 (2023 m.)
 • Globos namų paslaugų plėtra, teikiant laikino atokvėpio paslaugą Debreceno g. 48 (2023 m. techninio projekto korekcija, 2025 m. rangos darbų pradžia).
 • Savarankiško gyvenimo namų/apsaugoto būsto įkūrimas (2 butai 2024 m., 16 butų 2025 m.)
 • Grupinio gyvenimo namų steigimas Klaipėdos mieste (2023 m. techninis projektas, 2024-2025 m. rangos darbai)
 • Senyvo amžiaus asmenų globos paslaugų plėtra rekonstruojant pastatą Melnragėje Aušros g. 41 (2025 m.)
 • Socialinio būsto plėtra - Akmenų g. 1B (2025 m.).

Gemius

Rašyti komentarą

Plain text

 • HTML žymės neleidžiamos.
 • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
 • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
Sidebar placeholder