Seniūnaičiams rinkti - nauja tvarka

Jei miesto Taryba pritars, seniūnaičiai Klaipėdoje bus renkami pagal naują tvarką. Tačiau neaišku, ar pokyčiai padės sudominti miestiečius tokia visuomenine veikla.

Pasikeitus Vietos savivaldos įstatymo nuostatoms koreguojama ir Klaipėdos seniūnaičių rinkimų tvarka.

Seniūnaitijos iki šiol buvo skirstomos pagal gyventojų skaičių. Nuo to priklausė, kokiu būdu seniūnaitijos gyventojai gali balsuoti seniūnaičio rinkimuose. Dabar to atsisakoma - planuojama, kad, nepriklausomai nuo gyventojų skaičiaus, visi galės išsakyti savo nuomonę susirinkimuose, balsuodami raštu ar internetu.

Dar viena naujovė - išplėstas sąrašas žmonių, kurie negali būti seniūnaičiai. Jais negali tapti Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojai, valstybės tarnautojai ar administracijos darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.

Nebelieka punkto, kuriuo buvo numatomos aplinkybės seniūnaičiui atšaukti iš pareigų. Jį pakeičia nauja nuostata, kad jeigu seniūnaitis atsisako savo įgaliojimų, negali atlikti pareigų dėl neįgalumo, netekto darbingumo arba miršta, tuomet organizuojami nauji seniūnaičio rinkimai.

Klaipėdos savivaldybės administracijos vyriausiasis patarėjas Deividas Petrolevičius nurodė, kad atsirado išimtis kalbant apie seniūnaičių kadencijas.

"Kadencija galėtų trukti daugiau nei 4 metus, jei seniūnaitis būtų išrinktas likus ne daugiau kaip metams iki Savivaldybės tarybos rinkimų. Tada kadencija tęstųsi ilgiau", - paaiškino D. Petrolevičius.

Šiuo metu Klaipėdoje yra išrinkti 32 seniūnaičiai, be seniūnaičių yra dar 23 seniūnaitijos.

Tapti seniūnaičiais klaipėdiečiai nesiveržia - paskutinius keletą metų nepavyksta iškart jų išrinkti visose seniūnaitijose.

Iš esmės seniūnaičių funkcija yra būti tarpininku tarp miestiečių ir Savivaldybės administracijos, politikų.

Seniūnaičiai gali savo kompetencijos ribose kreiptis į valstybės ir savivaldybių institucijas, kitus asmenis su prašymais, siūlymais, reikalavimais, teikti atsakymus į paklausimus, pareikšti nuomonę dėl priimamų sprendimų, teisės aktų, gauti informaciją, dalyvauti miesto Tarybos ir jos komitetų darbe ir pareikšti gyventojų nuomonę, teikti siūlymus.

Taip pat numatyta galimybė gauti išmoką - 50 eurų per mėnesį padengti kanceliarines, telefono, interneto, transporto, pašto išlaidas.

Sidebar placeholder