Senojo turgaus likimas lieka neaiškus (1)

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija organizavo privataus investuotojo paieškos procedūras UAB „Senajam turgui“, tačiau paskelbus apie investuotojo atranką buvo gautas vos vienas UAB „Tilžės turgus“ pasiūlymas investuoti į Bendrovę. Savivaldybės administracija vykdė derybas dėl akcininkų sutarties sąlygų, tačiau derybos buvo nutrauktos nepavykus suderinti esminių akcininkų sutarties sąlygų. Todėl savivaldybės administracija Tarybos kolegijai siūlė svarstyti 4 variantus dėl Senojo turgaus akcijų paketo ar jo dalies pardavimo, tačiau kolegija klausimo svarstymą atidėjo.

Klaipėdos miesto savivaldybei nuosavybės teise priklauso 100 proc. UAB „Senasis turgus“ akcijų. Dar 2018 metais Savivaldybės tarybos kolegijos posėdyje buvo pritarta Bendrovės įstatinio kapitalo didinimui privačių asmenų lėšomis, o 2019 metais uostamiesčio taryba sutiko padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą papildomais kitų asmenų įnašais iki 3 395 842 Eur.

Taip pat šiuo sprendimu buvo nustatyta, kad padidinus Senojo turgaus įstatinį kapitalą, Klaipėdos miesto savivaldybei nuosavybės teise turi priklausyti ne mažiau kaip 51 proc. visų bendrovės akcijų. Savivaldybės administracija, vadovaudamasi priimtu tarybos sprendimu, organizavo privataus investuotojo paieškos procedūras.

 

Paskelbus apie investuotojo atranką buvo gautas vienas UAB „Tilžės turgus“ pasiūlymas, tačiau derybos buvo nutrauktos nepavykus suderinti esminių akcininkų sutarties sąlygų.

Įvardijama, kad derybos buvo nutrauktos dėl kelių esminių pozicijų skirtumų: investuotojo siekis per artimiausią laikotarpį nuo sutarties pasirašymo buvo įgyti teisę valdyti 51 proc. Senojo turgaus akcijų, tai yra padidinti jų valdomų akcijų kiekį nuo 49 proc. iki 51 proc., taip pat investuotojo siekis buvo, kad iš trijų Bendrovės valdybos narių du nariai būtų skiriami Investuotojo ir tik vienas savivaldybės.

 

Siūlė 4 variantus

Savivaldybės administracija Tarybos kolegijai siūlė 4 variantus dėl Senojo turgaus akcijų paketo pardavimo. Pirmasis siūlomas variantas buvo 51 proc. akcijų parduoti viešo aukciono būdu. Tokiu atveju savivaldybei priklausytų 49 proc. akcijų paketas, kuris leistų dalyvauti Bendrovės valdyme, tačiau vadovaujantis LR Akcinių bendrovių įstatymo nuostatomis, savivaldybė negalėtų daryti įtakos sprendimų priėmime.

Antruoju variantu buvo siūloma viešo aukciono būdu parduoti 75 proc. akcijų paketo, tačiau vadovaujantis šiuo variantu savivaldybės atžvilgiu susidarytų tokia pati situacija kaip ir I varianto atveju.

Trečiasis variantas - Senojo turgaus 100 proc. akcijų paketą parduoti viešo aukciono būdu. Pardavus akcijų paketą jos akcininku taptų privatus subjektas. Tokiu būdu visa rizika dėl Senojo turgaus valdymo pereitų naujam akcininkui. Privatus subjektas galėtų panaudoti savo patirtį ir lėšas Bendrovės veiklos vykdymui, tinkamam paslaugų teikimui ir Senojo turgaus teritorijos vystymui.

Vykdant tokį aukcioną, kaip papildomas saugiklis į pardavimo sąlygas galėtų būti įtrauktas naujo savininko įsipareigojimas ir toliau vykdyti turgaus veiklą šioje teritorijoje ar jos dalyje.

Ketvirtasis pasiūlytas variantas buvo didinti bendrovės įstatinį kapitalą privačių asmenų lėšomis, privačiam akcininkui perleidžiant 51 proc. akcijų. Tokiu atveju Savivaldybei priklausytų 49 proc. akcijų paketas, kuris leistų dalyvauti Bendrovės valdyme, tačiau savivaldybė negalėtų daryti įtakos sprendimų priėmimui.

Tarp Klaipėdos miesto savivaldybės ir privataus investuotojo būtų pasirašoma akcininkų sutartis, kurioje būtų aptartos įmonės valdymo sąlygos.

Bet kuriuo atveju, akcijų pardavimo sutartį turėtų patvirtinti ir Klaipėdos miesto taryba.

Tarybos kolegijos nariams išsakius abejones, ar pardavus akcijų paketus ir toliau bus išsaugota bei vystoma turgaus veikla. Galiausiai kolegijos nariai nusprendė klausimo svarstymą ir sprendimo priėmimą atidėti iki birželio 1 dienos.

Raktažodžiai
Ir taip daina be galo krašto. Kiek dar reiks laiko su miesto svečiais aplenkti šią gėdą?!? Savivaldybės klerkai, gal pajudinkit pomidorus
Liūdesys, 2021-04-22 19:39
Sidebar placeholder