Specialiųjų pajėgų kariai minėjo savo globėjo dieną: kovinėms valtims suteikti Lietuvos laisvės kovotojų slapyvardžiai

Rugsėjo 29 d. Lietuvos kariuomenės Specialiųjų operacijų pajėgos (SOP) tradiciškai minėjo savo globėjo šv. Arkangelo Gabrieliaus dieną. Šių metų šventės akcentas 2022 metais įsigytų naujų SOP Kovinių narų tarnybos (SOP KNT)  jūrinių kovinių valčių pristatymas ir vardų suteikimas.

SOP Koviniai narai tęsdami ir puoselėdami Lietuvos laisvės kovotojų atminimą 12 metrų greitaeigėms jūrinėms kovinėms valtims suteikė kovotojų už Lietuvos laisvę slapyvardžius: Perkūnas, Vėjas, Kovas ir Vytis.

Lynų nukirtimas ir jūrinių kovinių valčių paleidimas į jūrą simbolizuoja paleidimą į sėkmingas kovines operacijas.

Šią ypatingą, jau tradicija tapusia visai SOP bendruomenei, dieną ilgametis Lietuvos kariuomenės sielų vadovas J. E. arkivyskupas Gintaras Grušas aukojo šv. Mišias ir pašventinto SOP KNT jūrines greitaeiges kovines valtis bei palaimino jų įgulas.

Šventėje dalyvavęs krašto apsaugos viceministras Žilvinas Tomkus pabrėžė: „Kiekvienais metais stebimas Lietuvos kariuomenės kovinio pajėgumo augimas.

Šiandien, Specialiųjų operacijų pajėgų globėjų  šv. Gabrieliaus ir šv. Mykolo dieną galime praktiškai įsitikinti, kaip naujausia ginkluotė sustiprina Specialiųjų operacijų pajėgų Kovinių narų tarnybos pajėgumus.

Tai dar vienas sėkmingas kokybinio pokyčio pavyzdys, kuris leis koviniams narams efektyviau vykdyti priskirtas užduotis“.

„Su įvairius žvalgybinius sensorius, moderniausią įrangą turinčiomis bei greitesnėmis ir manevringesnėmis kovinėmis valtimis, kurios gali įveikti didelį atstumą, Lietuvos kariuomenės SOP koviniai narai yra geriau pasirengę atgrasyti priešą bei kartu su NATO sąjungininkais ir partneriais saugoti taiką mūsų regione“, – teigė SOP vadas plk. Mindaugas Mažonas.

SOP KNT jūrinės kovinės valtys gali vykdyti specialiosios žvalgybos, infiltracijos, eksfiltracijos, sulaikymo, eskortavimo ir patruliavimo operacijas vandens telkiniuose netgi itin atšiauriomis sąlygomis.

Taip pat kovinės valtys pritaikytos kariams su atitinkama ekipuote savarankiškai ar kartu su Karinėmis jūrų pajėgomis vykdyti vandens operacijas atviroje jūroje ir vidaus teritoriniuose vandenyse Lietuvoje bei tarptautinėse operacijose užsienyje, atliekant taikos meto, greitojo reagavimo pajėgų, valstybės ginkluotos gynybos ar kitas su tarnyba susijusias užduotis.

Dar daugiau – prireikus valtis galima greitai perdislokuoti sausumos, jūrų ar oro transportu į atokesnes operacijų vietas.

Rugsėjo 29 d. tarp minėtinų Lietuvos kariuomenės datų atsirado nuo 2016 m. Lietuvos SOP globėjas šv. Arkangelas Gabrielius, kurio reikšmė – Dievo karys buvo pasirinktas neatsitiktinai.

Tikima jog jo globa lydėjo ir lydi kiekvieno eskadrono karius tarptautinėse operacijose, pratybose bei visada lydės ateities iššūkiuose ir užduotyse.

Sidebar placeholder