Kviečia teikti prašymus dėl būsto šildymo ir vandens išlaidų kompensacijų

Kviečiame Neringos savivaldybės gyventojus (savo gyvenamąją vietą deklaravusius ir faktiškai gyvenančius Neringos savivaldybėje) teikti prašymus dėl būsto šildymo, karšto ir geriamojo vandens kompensacijų.

Gyventojams kompensuojama būsto šildymo išlaidų dalis, viršijanti 10 proc. skirtumo tarp bendrų šeimos arba asmens vidutinių pajamų per mėnesį ir 2 valstybės remiamų pajamų (VRP) dydžių (294 Eur) kiekvienam šeimos nariui arba 3 VRP dydžių (441 Eur) vienam gyvenančiam asmeniui.

Tai reiškia, kad, apskaičiuojant būsto šildymo išlaidų kompensaciją, iš gaunamų pajamų „į rankas“ per mėnesį šeimai atimamas VRP dydis, padaugintas iš šeimos narių skaičiaus – po 2 VRP dydžius kiekvienam šeimos nariui, t. y. po 294 Eur, o iš vieno gyvenančio asmens gaunamų pajamų per mėnesį atimama 3 VRP dydžiai, t. y. 441 Eur.

Apskaičiuojant vidutines pajamas, neįskaitoma išmoka vaikui (vaiko pinigai), taip pat neįskaičiuojama dalis su darbo santykiais susijusių pajamų, nedarbo socialinio draudimo išmokos (priklausomai nuo šeimos sudėties ir vaikų skaičiaus – nuo 20 iki 40 proc.).

Kompensacijai už būsto šildymą apskaičiuoti taikomas naudingojo būsto ploto normatyvas:

• 50 kvadratinių metrų, jei žmogus gyvena vienas;

• 38 kvadratiniai metrai pirmam šeimos nariui;

• 12 kvadratinių metrų antram šeimos nariui;

• 10 kvadratinių metrų trečiam ir kiekvienam paskesniam šeimos nariui.

Teikiame keletą pavydžių, kaip yra apskaičiuojamos būsto šildymo kompensacijos.

1 pavyzdys: keturių asmenų šeimos (2 tėvai ir 2 vaikai) darbinės pajamos siekia 1099,3 Eur (2 MMA).

Būsto šildymo išlaidų kompensuojamosios dalies skaičiavimas:

((1099,3 Eur – 25 proc. darbinių pajamų (neįskaitytina pajamų dalis) – 1176 Eur (2 VRP x 4 (šeimos narių skaičius)) x 10 proc. = 0,0 Eur

Tai reiškia, kad šeimai už normatyvinį būsto plotą (70 m2) būtų 100 proc. kompensuojamos būsto šildymo išlaidos.

2 pavyzdys: vieno gyvenančios asmens pajamos siekia 510 Eur (vidutinė senatvės pensija turint būtinąjį stažą).

Būsto šildymo išlaidų kompensuojamosios dalies skaičiavimas:

510 Eur – 441 Eur (3 VRP) = 69 Eur

69 Eur x 10 proc. = 6,9 Eur

Tai reiškia, kad asmuo už būsto šildymą pagal savo pajamas gali mokėti ne daugiau kaip 6,9 Eur, šią sumą viršijančios būsto šildymo išlaidos už normatyvinį 50 m2 būsto naudingąjį plotą bus kompensuojamos.

SVARBU: jei kartu su kompensacijos prašančiu asmeniu būste yra deklaruotas asmuo, kuris jame faktiškai negyvena, kompensacijos skiriamos tik įvertinus to asmens teisę į kompensacijas. Būste deklaruotas asmuo privalo pateikti atskirą prašymą ir reikalingus kompensacijų skyrimui dokumentus. Nepateikus prašymo ir dokumentų, kompensacijos neskiriamos ir kitam būste deklaruotam asmeniui. Šis reikalavimas netaikomas asmenims, kai būstas yra padalytas ir asmenys atsiskaito pagal atskiras, kiekvienam pateikiamas sąskaitas.

Savo namus individualiai šildantys Neringos gyventojai turi papildomai pateikti informaciją apie kuro deginimo įrenginį (dokumentą, nurodantį šilumos katilo tipą ar modelį, jo naudingumo koeficientą), sutartį su paslaugos teikėju, namo ar buto nuosavybės dokumentą ir duomenis apie suvartotą dujų kiekį ar elektros tarifus. Visais atvejais būsto šildymo būdas turi būti registruotas Registrų centre.

Kur kreiptis dėl kompensacijų skyrimo?

Gyventojai, deklaravę gyvenamąją vietą arba būstą nuomojantys bei faktiškai gyvenantys Neringos savivaldybėje, turi kreiptis į Neringos savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių (Taikos g. 2, Neringa, I a., 8 kab.) iš anksto užsiregistravę tel. 8 659 28007 arba pateikti prašymą elektroniniu būdu www.spis.lt.

***

Priimamos paraiškos kultūros ir meno programų bei sričių projektų finansavimo iš Savivaldybės biudžeto lėšų konkursui

Neringos savivaldybė kviečia teikti paraiškas kultūros ir meno programų bei sričių projektų finansavimo iš Savivaldybės biudžeto lėšų konkursui.

Konkursas organizuojamas vadovaujantis Kultūros bei meno projektų finansavimo Neringos savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašu, patvirtintu Neringos savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. T1-100 (2022 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T1-110 redakcija).

 

Laukiami šių programų ir sričių projektai:

programa „Kultūros sostinės metais inicijuotų kultūros ir meno projektų tęstinumo užtikrinimas“;

programa „Neringoje rengiami meno renginiai“;

sritis „Kultūros bendruomenės gebėjimų bei kompetencijų tobulinimas“;

sritis „Bendruomeniškumą skatinantys projektai“;

sritis „Menininkų rezidencijos“.

Paraiškų priėmimo terminas: nuo spalio 24 d. iki lapkričio 23 d. Daugiau informacijos neringa.lt.

***

Skelbiamas Kūno kultūros ir sporto projektų paraiškų konkursas

Neringos savivaldybės administracija skelbia Kūno kultūros ir sporto projektų, iš dalies finansuojamų Neringos savivaldybės biudžeto lėšomis, konkursą 2023 metams.

Paraiškas konkursui gali teikti juridiniai asmenys nuo š. m. spalio 25 d. iki lapkričio 25 d. adresu: Taikos g. 2, LT-93123 Neringa. Konkurso paraiškos forma, tvarkos aprašas paskelbti Neringos savivaldybės svetainės www.neringa.lt skyrelyje „Sportas/Projektai“.

Konsultacijas pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikia Neringos savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyr. specialistas Mantas Tomaševičius, tel. +370 618 18046, el. paštu [email protected].

***

Autobusų judėjimo, vežant keleivius vietiniu (priemiestiniu) reguliaraus susisiekimo maršrutu, tvarkaraštis (nuo 2022 m. lapkričio mėn. 1 d. iki 2023 m. kovo mėn. 31 d.)

Nida–Preila–Pervalka–Juodkrantė–Smiltynė

Stotelė „Nidos gyvenvietės autobusų stotis“ 6.00 d. d., 8.00, 10.00, 12.00, 14.00, 17.00, 20.00

Stotelė „G. D. Kuverto plento sankryža“ 6.03 d. d., 8.03, 14.03, 10.03,20.03

Stotelė „T. Mano muziejus“ 12.03, 17.03

Stotelė „Peilos gv.“ 6.10 d. d., 8.10, 10.10, 12.10, 14.10, 17.10, 20.10

Stotelė „Preilos gv. prie plento“ 6.12 d. d., 8.12, 10.12, 12.12, 14.12, 17.12, 20.12

Stotelė „Pervalkos gv.“ 8.20, 12.20

Stotelė „Pervalkos gv. prie plento“ 6.22 d. d., 8.22, 10.22, 12.22, 14.22, 17.22, 20.22

Stotelė „Žvejų kaimelis“ 6.32 d. d., 8.32, 10.32, 12.32, 14.32, 17.32, 20.32

Stotelė „Raganų kalnas “6.33 d. d., 8.33, 10.33, 12.33, 14.33, 17.33, 20.33

Stotelė „Juodkrantės gv.“ 6.35 d. d., 8.35, 10.35, 12.35, 14.35, 17.35, 20.35

Stotelė „Gintaro įlanka“ 6.37 d. d., 8.37, 10.37, 12.37, 14.37, 17.37, 20.37

Stotelė „Alksnynė“ 6.52 d .d., 8.52, 10.52, 12.52, 14.52, 17.52, 20.52

Stotelė „Smiltynė“ 7.05 d. d., 9.05, 11.05, 13.05, 15.05, 18.05, 21.05

 

Smiltynė–Juodkrantė–Pervalka–Preila–Nida

Stotelė „Smiltynė“ 7.10 d. d., 9.10, 12.10, 14.10, 16.10, 18.10, 21.10

Stotelė „Alksnynė“ 7.20 d. d., 9.20, 12.20, 14.20, 16.20, 18.20, 21.20

Stotelė „Gintaro įlanka“ 7.27 d. d., 9.27, 12.27, 14.27, 16.27, 18.27, 21.27

Stotelė „Juodkrantės gv.“ 7.30 d. d., 9.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 21.30

Stotelė „Raganų kalnas“ 7.32 d. d., 9.32, 12.32, 14.32, 16.32, 18.32, 21.32

Stotelė „Žvejų kaimelis“ 7.35 d. d., 9.35, 12.35, 14.35, 16.35, 18.35, 21.35

Stotelė „Pervalkos gv.“ 9.45, 14.45

Stotelė „Pervalkos gv. prie plento“ 7.47 d. d., 9.47, 12.47, 14.47, 16.47, 18.47, 21.47

Stotelė „Preilos gv.“ 7.50 d. d., 9.50, 12.50, 14.50, 16.50, 18.50

Stotelė „Preilos gv. prie plento“ 7.52 d.d., 9.52, 12.52, 14.52, 16.52, 18.52, 21.52

Stotelė „Nidos gyvenvietės autobusų stotis“ 8.08 d. d., 10.08, 13.08, 15.08, 17.08, 19.08, 22.08

d. d. – darbo dienomis. Jei yra keleivių iš Smiltynės ar Nidos, autobusas užsuka į Pervalkos, Preilos gyvenvietę. Gyventojai, ketinantys vykti iš Pervalkos, Preilos tomis valandomis, kai autobusas į šias gyvenvietes neužsuka, prašomi skambinti į Nidos autobusų stotį tel. (8 469) 52859, tel. +370 666 22027 arba +370 615 44689, ir autobusas užsuks į Pervalką, Preilą.

Raktažodžiai

Rašyti komentarą

Plain text

  • HTML žymės neleidžiamos.
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
Sidebar placeholder