Privilegijos neišnyks - jų bus tik daugiau (3)

Iš gilaus stalčiaus pagaliau vėl išimtas Seimo narių teisių, pareigų ir veiklos garantijų įstatymo projektas, pradėtas „gimdyti" dar praėjusios kadencijos pradžioje ir labai lauktas visuomenės. Lauktas, nes buvo žadama panaikinti daugybę pačių deputatų sau prigalvotų privilegijų. Deja, privilegijos ne tik neišnyko, jų siūloma dar daugiau.

Vienintelė parlamentarams nepalanki nuostata, kurią siūloma priimti - Seimo nariui, be pateisinamos priežasties nedalyvavusiam iš anksto paskelbtame Seimo posėdyje, Seimo struktūrinio padalinio, kurio narys jis yra, posėdyje, darbo užmokestis mažinamas 5 proc. už kiekvieną praleistą posėdį.

Anksčiau už daugiau nei pusę nepateisintų praleistų posėdžių algą būdavo galima sumažinti trečdaliu, tačiau dabar alga iš viso negali būti sumažinta.

Archyvų nuotr.

Tačiau pateisinama priežastimi būtų laikoma ne tik liga, komandiruotė ir t.t., bet ir pareiškimas, kad posėdį seimūnas praleido dėl savo politinių pažiūrų. Pateisinama priežastis būtų ir buvimas ministru.

Visiems, kurie neturi būsto 50 km spinduliu aplink Vilnių, priklausytų nemokamas būstas (susimokėti reikėtų tik už komunalines paslaugas).

Parlamentinėms išlaidoms numatoma skirti nebe 0,8 VMDU, o net 1 VMDU dydžio sumą per mėnesį (dabar 1 VMDU - 1517,4 euro).

Kas tai per išlaidos? Telekomunikacijų, automobilių nuomos, pašto prekių, knygų, gėlių, suvenyrų pirkimo, netgi paspirtukų nuomos išlaidos ir t.t.

Beje, ir ekspertinių išvadų rengimo išlaidos, taip pat išlaidos, susijusios su dokumentų vertimu į užsienio kalbą.

Nors Seimas jau nusprendė, kad frakcijos ir taip turės galimybę pasinaudoti išorinių ekspertų paslaugomis rengiant teisės aktų projektus.

Žodžiu, ekspertizės išlaidoms apmokėti skiriama 1 VMDU dydžio suma ir papildoma suma, atsižvelgiant į frakcijos dydį taip, kad kiekvienam frakcijos nariui tektų po 0,5 VMDU dydžio sumos.

Negana to, naujame įstatyme numatoma ir dar viena papildoma privilegija - dar 0,3 VMDU kas mėnesį skirti Seimo nario biuro nuomai, eksploatavimui, biuro ir kompiuterinės technikos nuomos, raštinės reikmenų įsigijimo išlaidoms.

Deja, nors parlamentarai paprastai nedirba 5 mėnesius per metus, atostogų jie nenori įsiteisinti, nes per atostogas dingtų „parlamentinės išlaidos".

Siūloma palikti nuostatą, kad neperrinktiems parlamentarams mokama išeitinė kompensacija - tiek mėnesių vidutinio Seimo nario darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka, kiek metų nepertraukiamai truko jo kaip Seimo nario kadencija, bet ne mažesnė kaip 2 ir ne didesnė kaip 6 algų dydžio.

Nepaisant to, įrašyta nauja nuostata, kad neperrinktam parlamentarui turi būti garantuota iki tapimo deputatu buvusi darbo vieta.

- Minėtas projektas jau padengtas ketverių metų storumo dulkėmis. Kokia tikimybė, kad jis ir vėl nebus nugrūstas į stalčių? - „Vakaro žinios" teiravosi Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto, kuris pritarė minėtam projektui, pirmininko konservatoriaus Stasio ŠEDBARO.

Archyvų nuotr.

- Aišku, atskiri Seimo nariai dar gali sugalvoti ką nors registruoti, bet bendras sutarimas tarp frakcijų lyderių yra toks, kad būtų priimtas toks projektas, kokiam pritarė mūsų komitetas. Kadangi tam pritarė ir opozicinės frakcijos, galima tikėtis, kad jau rudens sesijoje projektas bus priimtas.

- Kiekvienas Seimo narys šiuo metu gauna sumą parlamentinėms išlaidoms. Projektu siūloma jos dydį pakelti iki 1 VMDU, be to, dar 0,3 VMDU papildomai siūloma skirti biuro, kompiuterinės technikos nuomai ir t.t. Ar ne per didelis apetitas?

- 1 VMDU pasiūlė projektą rengusi darbo grupė, mes šiam skaičiui pritarėme. O jūsų minėtas 0,3 VMDU atsirado, nes manome, kad kils mažiau nesusipratimų, nes dabar biuro išlaikymui finansavimą turi skirti ir savivaldybės. Kodėl jos turi nemokamai suteikti biurą Seimui? Seimo nariai nuomosis už tam skiriamą sumą.

- Vienas pagrindinių argumentų, kodėl reikalingas naujas įstatymas, buvo Seimo narių atostogų įteisinimas, nes neoficialiai jie ilsisi po kone pusmetį per metus, tačiau tuo laikotarpiu vis tiek gauna lėšų „parlamentinėms išlaidoms". Kodėl projekte atostogos taip ir neatsirado?

- Todėl, kad Seimo nario veikla ir yra nepertraukiama. Nesuprantu, kodėl kas nors turėtų laukti, jog Seimas nedirbtų. Seimas išrenkamas 4 metams ir turi tiek dirbti, nes maža kas valstybėje gali atsitikti.

Jei parlamentaras tarp sesijų kažkur išvažiuoja pailsėti, sušaukus neeilinę sesiją privalo grįžti savo sąskaita, taip kaip buvo Lino Karaliaus atveju.

Praėjusioje kadencijoje kolegė Agnė Širinskienė buvo pasišovusi įteisinti atostogas, bet po to, kai pas ją užsigulėjo šitas projektas, ji pareiškė supratusi, kad bent jau pirmininkams kažkur ilgiau išvažiuoti - jokių šansų. Tikrasis darbas yra nematomas.

- Pagal naują projektą Seimo nariai, kurie yra ir ministrai, neprivalės pateisinti posėdžių nelankymo.

- Aš tam prieštaravau, nes mano komitete - du ministrai, todėl, kai jie nedalyvauja, su kvorumu būna problema. Tačiau niekas mano pozicijai nepritarė.

Suprantu, kad jie turi papildomų pareigų, tačiau bent jau įrašėme į projektą, kad ministrai, kai nedalyvauja patys, turi pasirūpinti bent pakaitinių Seimo narių dalyvavimu. Tiesa, dabar, kai turime nuotolinius posėdžius, yra kiek lengviau.

- Nauja nuostata - Seimo narys nedalyvavimą posėdžiuose galės pateisinti tuo, kad ten svarstomi klausimai nesutampa su jo pažiūromis. Ar tai neatvers kelio piktnaudžiavimui?

- Seimo Etikos ir procedūrų komisija vertins, ar toks argumentas yra objektyvus. Juk būna, kad visa frakcija balsuoja kojomis. Aišku, yra ir pavienių Seimo narių, kurie beveik visada balsuoja kojomis - ateina, užsiregistruoja ir išeina.

- Sakėte, kad komitetas gavo daugybę pasiūlymų. Kokie iš jų buvo įžūliausi? Gal Seimo nariai buvo užsimanę, kad ir jų keliones į kosmosą apmokėtų mokesčių mokėtojai? Aišku, šiek tiek šaržuoju.

- O žinokite, kad visai nešaržuojate, buvo ir beveik skrydžių į kosmosą. Praėjusią kadenciją dirbusi darbo grupė, kuriai vadovavo Arvydas Nekrošius, buvo pasiūliusi tokią normą: jei Seimo narys yra neperrenkamas ir įsidarbina kitur už mažesnę algą, jam pusę metų primokamas skirtumas, kad alga būtų tokia pati, kokią gaudavo Seime. Kaip visuomenė tai suvoktų?

Juk žinai, kur eini, kai netenki mandato - gauni kompensaciją, kad galėtum išgyventi. Aišku, tokiai nuostatai nepritarėme.

Buvo ir daugiau keistų pasiūlymų. Pavyzdžiui, kad, Seimo nariui mirus ir pageidaujant jo šeimai, būtų sudaryta valstybinė laidojimo komisija. Brežnevą, Andropovą laidodavo tokios komisijos, bet dabar...

- Tačiau pritarėte nuostatai, kad Seimo nariui užtikrinama teisė grįžti į buvusią darbovietę.

- Tokia nuostata yra ir Valstybės tarnybos įstatyme, todėl mes ją norime pritaikyti ir Seimo nariams. Aišku, jei bus tokia galimybė. Turbūt žinote, kad, pabuvus Seimo nariu, vėliau net kelerius metus sunku įsidarbinti, yra buvę atvejų, kai iš Seimo einama tiesiai į Užimtumo tarnybą.

- Nes prarandama kvalifikacija ar dėl to, kad Seimo narys potencialius darbdavius užrūstino savo nelogiškais balsavimais?

- Ir dėl vieno, ir dėl kito.

siurbeles
alb, 2021-06-24 10:21
o tėvas Čmil Kgb karininkas ????
klausimas, 2021-06-24 09:56
Posedi praleidinet, del politiniu paziuru gales, o tai del seksualiniu ka, ne? Cia tikru tikriausia provokacija, Kremliaus ranka, ....vyt lauk juos reikia ... A girdz Simonyti, Cmo-Nielsenai....
siaip, 2021-06-24 05:54
Sidebar placeholder