Už nekaltųjų gynimą sumokės valstybė

Administraciniais nusižengimais ar nusikaltimais apkaltintiems asmenimis netrukus neteks sukti galvos, iš kur gauti pinigų advokatams. Už juos sumokės valstybė. Tačiau tik tais atvejais, jei teisiamuosius teismas pripažins nekaltais.

Vyriausybė pritarė Teisingumo ministerijos parengtiems Baudžiamojo proceso ir Administracinių nusižengimų kodeksų pakeitimų projektams. Jais siūloma įgyvendinti Konstitucinio Teismo nutarimą ir numatyti, jog asmeniui, dėl kurio priimtas išteisinamasis nuosprendis, advokato paslaugos būtų apmokėtos valstybės lėšomis. Tam dar turi pritarti Seimas.

Išteisinus nusikaltimais kaltinamą asmenį, atsižvelgiant į bylos aplinkybes, būtų atlyginamos tik būtinos ir pagrįstos advokato išlaidos.

Administracinių nusižengimų kodekso pakeitimais siūloma numatyti, kad išlaidos advokato ar jo padėjėjui apmokamos tada, kai administracinio nusižengimo teisena nutraukta, nes padaryta veika neturi administracinio nusižengimo požymių. Tokiu atveju būtų atlyginama iš valstybės ar savivaldybės lėšų.

Kol šiems siūlymams nepritars Seimas, lieka galioti Baudžiamojo proceso kodekso 106 straipsnis, reglamentuojantis advokato darbo apmokėjimą. Šių metų kovą Konstitucinio Teismo nutarimu pripažinta, kad šis straipsnis tiek, kiek pagal jį išteisintam asmeniui nėra atlyginamos būtinos ir pagrįstos išlaidos advokatui, prieštarauja Konstitucijai.

Siekdama užtikrinti geresnę išteisintų asmenų padėtį jau dabar bei atlyginti jų patirtas advokato išlaidas nelaukiant atitinkamųteisinio reguliavimo pokyčių, Teisingumo ministerija savo iniciatyva nustatė laikinąją tvarką ir pateikė rekomendacijas dėl tokių išlaidų atlyginimo.

Pagal jas teismo sprendimą dėl advokato išlaidų atlyginimo turėtų įvykdyti valstybės ar savivaldybės institucija, įstaiga, kitas subjektas, kurio sprendimas dėl baudžiamojo kaltinimo ar administracinės teisenos buvo panaikintas (nutrauktas).

 

Sidebar placeholder