dubajus

Seimas ėmėsi ratifikuoti ekstradicijos, teisinės pagalbos sutartis su Jungtiniais Arabų Emyratais

Seimas ėmėsi ratifikuoti su Jungtiniais Arabų Emyratais (JAE) pernai pasirašytas sutartis dėl ekstradicijos, savitarpio teisinės pagalbos bei nuteistųjų perdavimo.

„Ra­ti­fi­ka­vus vi­sas šias tris su­tar­tis, bus su­da­ry­tos ga­li­my­bės sklan­džiau ir ope­ra­ty­viau vyk­dy­ti iki­teis­mi­nius ty­ri­mus, nag­ri­nė­ti bau­džia­mą­sias by­las ir vykdy­ti pri­im­tus nuosp­ren­džius“, – šią savaitę pristatydama projektus Seime sakė teisingumo ministrė Ewelina Dobrowolska.

Parlamentas sutarčių ratifikavimui po pateikimo pritarė bendru sutarimu, svarstymas numatytas lapkričio mėnesį.

Pristatydama projektus E. Dobrowolska informavo, kad Jungtiniai Ara­bų Emy­ra­tai jau ra­ti­fi­ka­vo vie­ną dvi­ša­lę su­tar­tį dėl eks­tra­di­ci­jos. 

„No­rė­čiau ak­cen­tuo­ti, kad bū­tent su­tar­tis dėl nu­teis­tų­jų per­da­vi­mo su­da­ry­tų tei­si­nį pa­grin­dą nu­teis­tie­siems at­lik­ti lais­vės at­ėmi­mo baus­mę sa­vo kil­mės vals­ty­bė­je, ki­taip sakant, tiek Lie­tu­va, tiek ki­ta pu­sė ga­lė­tų kreip­tis esant pa­grin­dui“, – pažymėjo ministrė.

Lietuva pasirašė sutartis su JAE dėl ekstradicijos ir teisinės pagalbos siekdama susigrąžinti lietuvę Emiliją Sedleckaitę, kuri JAE prieš kelerius metus buvo iki gyvos galvos nuteista už narkotikų laikymą. Dar iki pasirašant šias sutartis mergina buvo paleista į laisvę patenkinus jos amnestijos prašymą, prieš tai keliskart panašius prašymus atmetus.

Teisingumo ministerija tuomet nurodė, kad prie sutarčių suderinimo prisidėjo kelių Lietuvos ministerijų, diplomatinio korpuso pastangos, taip pat premjerės Ingridos Šimonytės 2021-ųjų spalį vykęs vizitas JAE. 

JAE nėra prisijungę prie Europos nuteistųjų asmenų perdavimo konvencijos, todėl, nesant dvišalės sutarties, teisinis nuteisto asmens perėmimo tolesniam laisvės atėmimo bausmės atlikimui kelias Lietuvai galimas nebuvo.

Lietuvos ir JAE pasirašytos sutartys numato perduoti asmenis, kurie yra įtariami, kaltinami ar jau nuteisti dėl nusikaltimų, taip pat įsipareigojama bendradarbiauti ikiteisminiuose tyrimuose renkant parodymus, pareiškimus.

Viena iš sutarčių taip pat leistų nuteistiesiems asmenims atlikti laisvės atėmimo bausmę savo kilmės valstybėje.

Rašyti komentarą

Plain text

  • HTML žymės neleidžiamos.
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
Sidebar placeholder