Žvejoti nemokamai siūloma leisti iki 18 metų, naikinti lengvatą Rusnės gyventojams

Seimas svarstys pataisas, kurios leistų iki 18 metų žvejoti be žvejo bilieto, taip pat naikintų Rusnės gyventojams taikomą lengvatą nemokamai žvejoti Nemuno deltos regioninio parko vandens telkiniuose.

Šią savaitę po pateikimo už tokius Mėgėjų žvejybos įstatymo pakeitimus balsavo 75 Seimo nariai, prieš buvo keturi ir susilaikė 41 parlamentaras. Toliau projektą svarstys Aplinkos komitetas, Seimo posėdyje jis turėtų būti svarstomas gegužę.

Šiuo metu žvejoti nemokamai, be mėgėjų žvejybos leidimų turi teisę fiziniai asmenys iki 16 metų, pensininkai ir neįgalieji. Pataisomis siūloma amžiaus ribą nemokamai žvejybai pakelti iki 18 metų.

Vienas pataisų iniciatorių socialdemokratas Linas Jonauskas sako, kad reikėtų leisti nemokamai žvejoti iki pilnametystės, nes jaunuoliai vis dar mokosi, neturi jokių pajamų, o galimybė žvejoti nemokamai paskatins juos daugiau būti gamtoje.

„Ši­ta klai­da yra tai­so­ma dėl to, kad 16-me­čiai, 17-me­čiai dar ne­tu­ri jo­kių pa­ja­mų, mo­ko­si, ir su­teik­ti jiems tei­sę ir pa­ska­tin­ti ei­ti ne­mo­ka­mai žve­jo­ti, bū­ti gam­to­je, man at­ro­do, kaip tik yra la­bai ge­ras da­ly­kas“, – pateikdamas pataisas sakė L. Jonauskas.

Taip pat šiuo metu žvejoti nemokamai, be mėgėjų žvejybos leidimų Nemuno deltos regioninio parko vandens telkiniuose teisę turi fiziniai asmenys, deklaravę gyvenamąją vietą Rusnės seniūnijoje.

Projekto iniciatoriai siūlo šią išlygą naikinti, sakydami, kad „galiojanti teisė sukuria išskirtines privilegijas, kurios nėra pagrįstos“.

„Šita logika reikalautų, kad ir visuose ki­tuo­se ra­jo­nuo­se: Laz­di­juo­se, kur daug eže­rų, Tra­kuo­se, kur žmo­nės gy­ve­na eže­rų ap­sup­ty­je, vi­so­je Aukš­tai­ti­joje, Kau­ne, kur Ne­mu­nas, Ne­ris, san­ta­ka, žmo­nės ir­gi tu­rė­tų ga­li­my­bę žve­jo­ti ne­mo­ka­mai“, – kalbėjo L. Jonauskas.

Pasak jo, žvejo mėgėjo leidimas per metus atsieina 14 eurų ir šios lėšos panaudojamos žuvų ištekliams atkurti, tad prisidėti turėtų visi žvejai, nedarant išlygos rusniškiams.

„Ka­dan­gi įsta­ty­mų lei­dė­jas jau anks­čiau ap­si­spren­dė, kad rei­kia nu­ma­ty­ti lei­di­mo kai­ną ir už tą kai­ną at­kur­ti gam­tos iš­tek­lius ir taip pri­si­dė­ti, nor­ma­lu, kad ly­giai vi­siems pi­lie­čiams rei­kė­tų tei­sin­gai už tuos iš­tek­lius mo­kė­ti. Kal­bant apie žmo­nių skai­čių, grei­čiau­siai kal­ba­ma apie ke­lis šim­tus žmo­nių.

Bet dar kar­tą pa­si­kar­to­siu: me­ti­nio lei­di­mo kai­na yra vi­so la­bo 14 eu­rų“, – siūlymą naikinti lengvatą Rusnės gyventojams argumentavo Seimo narys.

Pataisas L. Jonauskas inicijavo su grupe skirtingoms frakcijoms priklausančių parlamentarų.

 

Rašyti komentarą

Plain text

  • HTML žymės neleidžiamos.
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
Sidebar placeholder