Vydūnas

KU kultūros renginys „Vydūnas-Tautai ir valstybei"-18

„Mūsų tauta tėra nepriklausoma ir laisva gyvenimo paviršiaus dalykuose“ - Vydūnas

KU kultūros renginys „Vydūnas-Tautai ir valstybei"-18

TAUTOS LAISVĖ IR REIKŠMĖ GEROVĖS VALSTYBĖJE

Skiriama Lietuvos valstybės atkūrimo 106-osioms metinėms

Įvyko 2024 m. vasario mėn. 9 d. KU Stasio Vaitekūno auloje

Lietuva Vilhelmui Storostai Vydūnui atrodė pakankamai sparčiai auganti, stiprėjanti, turinti daug jaunatviškų galių ir reginti pakankamai šviesią savo raidos perspektyvą, kurią mąstytojas siejo su paties likimo – Aukščiausio Apvaizdos – parinkta užduotimi – pasaulio raidoje esmingai prisidėti prie žmoniškumo puoselėjimo.

Tos Apvaizdos ženklus Vydūnas matė tame, kad ir „juodžiausios“ priespaudos sąlygomis tauta išliko gyva ir kūrybinga, bei tame, kad pati nepriklausomybė buvo ne iškovota, o tiesiog duota.

„Mums rodosi, kad mūsų tauta laisva. Ir nuolat girdime sakant, ji nepriklausoma.

Bet skaidriosios akys mato, kad mūsų tauta tėra nepriklausoma ir laisva gyvenimo paviršiaus dalykuose.

Ir jos mato, kad ir tai laisvei gresia pavojus, kadangi kitos, būtent esmingosios laisvės nėra. Ir todėl labai svarbu, kad pradėtume jos ieškoti, kad pasistengtume, jeib ją įgijus.

Daug prisiėjo vargti mūsų tautai, kol teko jai ta nepriklausomybė, kuria ji dabar taip džiaugiasi. Tik atsiminkime atskirų tautos sūnų ir dukrų!

Kiek jiems reikėjo pakęsti, jeib tautai kartą auštų laisvės rytas! Po sunkiausiomis padėtimis jie tvirtino lietuvių tautos gyvybę. Ir vargo, triūsė, dirbo!

Nelaukė lietuviai laisvės dienos rankas sudėję! Visomis jėgomis jie tiesė tautai kelią nepriklausomybės aikštei prieiti.

Tačiau mūsų tauta negali girties pati sau iškovojusi laisvę. Ir nuolatai turėtume atsiminti, kad ne mes patys ją pasiėmėme, bet kad laisvė mums teko. Iš ypatingų padėčių ir santykių pasaulyje ji mums radosi.

Laisvė yra lietuvių tautai suteikta. Berods, ne žmonių.

Reikia tai taipo jau aiškiai ir kartotinai pasakyti."

VYDŪNAS

„Tūlos tautos bijosi kartą kitų tautų būti užvaldomos. O baimė yra naujas tam požymis. Ji randasi iš silpnumo nujautimo, iš gilaus nujautimo to, kas gali įvykti.

Baimingosios tautos todėl labai rūpinasi geru apsiginklavimu. Ir tuo dar aiškiau parodo savo baimę ir silpnumą.

Stiprėjimui jos dar kitą priemonę susimąsčiusios yra. Jos žadina, ypačiai jaunoj kartoj, piktumą ir nepakantą prieš tuos, iš kurių jiems rodos gali pareiti koks pavergimas. Tuo jos tiki tautinę galią patvirtysiančios.

O išeina kaip tik priešingai.

Piktumas ir nepakanta yra tautą ardančios jėgos. Sveikoje tautoje nepakantos žadinimas sukelia baimę ir taip ji yra silpninama. Tam prieš - ramumas ir taikingumas - sveikos tautos požymiai.

O jų tvirtinimas stiprina tautos sveikatą ir gyvybę."

VYDŪNAS apie karų sukilimą

FOTO reportažą parengė – KU renginio moderatorius-režisierius Juozas IVANAUSKAS

 

KU kultūros renginys „Vydūnas-Tautai ir valstybei"-18

Gemius

Rašyti komentarą

Plain text

  • HTML žymės neleidžiamos.
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
Sidebar placeholder