26-ąjį sezoną pradeda Valstybinis simfoninis orkestras

Vyriausybė siūlo keisti kultūros įstaigų finansavimo tvarką, mažinti biurokratijos

Vyriausybė siūlo keisti teatrų, koncertinių įstaigų finansavimo tvarką, sutelkiant lėšų skirstymą nacionalinėms įstaigoms Kultūros ministerijoje, o nevyriausybinių – Kultūros taryboje. 

Kultūros ministerijos siūlymu, Vyriausybė Seimui šią savaitę pateikė Profesionaliojo scenos meno įstatymo pataisas, kuriomis taip pat ketinama atsisakyti kai kurių perteklinių biurokratinių procedūrų, pavyzdžiui, metinio nacionalinių ir valstybinių įstaigų vadovų vertinimo ar darbuotojų atestavimo – juos iki šiol atlieka ministerija.

Numatoma, jog nacionalinių ir valstybinių teatrų ir koncertinių įstaigų kultūrinės edukacijos projektų finansavimas iš Lietuvos kultūros tarybos būtų perkeliamas į Kultūros ministeriją.

Savo ruožtu Kultūros taryba perimtų iš ministerijos visas likusias nevalstybinių įstaigų finansavimo funkcijas – pavyzdžiui, iki šiol ministerija skirstė finansavimą kai kurių trupių veiklai, kompensacijas už sales ar kitas erdves.

Šiuo metu biudžetinį finansavimą gaunančios kultūros įstaigos papildomų lėšų pritraukia ir per edukacinius projektus ir taip konkuruoja ir su valstybės neišlaikomomis įstaigomis – siekiama atsisakyti šios konkurencijos.

Seimui teikiamomis įstatymo pataisomis taip pat ketinama leisti paskirti savivaldybės teatrų ar koncertinių įstaigų vadovą antrajai kadencijai be konkurso, jei šio veikla įvertinta gerai.

Pasibaigus antrajai kadencijai, vadovas, norintis likti pareigose, jau turėtų dalyvauti konkurse.

Numatyta didinti ir kompensacijas dirigentams, orkestrų, instrumentinių ansamblių muzikantams, baleto artistams, dramos bei lėlių teatrų aktoriams, kai šie dėl profesijos specifikos jie nebegali dirbti pagal įgytą specialybę. Šiuo metu kompensacijos, jei dėl minėtų priežasčių buvo nutraukta darbo sutartis, siekia 460 eurų, siūloma, jog jos didėtų iki 498 eurų.

Pataisomis taip pat siekiama atsisakyti ligšiolinės tvarkos, kai Kultūros ministerija turi suderinti nacionalinių, valstybinių teatrų ir koncertinių įstaigų struktūrą ir pareigybių sąrašą, nustato gastrolių tvarką. Tą darytų pati įstaiga.

Projektu taip pat siekiama sudaryti galimybes į Profesionaliojo scenos meno tarybą deleguoti valstybinių ir nacionalinių teatrų ir koncertinių įstaigų atstovus.

Tikslinamas ir jungtinės veiklos (partnerystės) sutarčių teisinis reguliavimas, siekiant sudaryti vienodas konkurencines sąlygas Lietuvos įstaigoms ieškant partnerių ir bendradarbiaujant su užsienio valstybių įstaigomis.

Seimui pritarus, šie įstatymo pakeitimai įsigaliotų nuo kitų metų balandžio.

Gemius

Sidebar placeholder