Misija sujungti krantus įmanoma tik su geru kolektyvu

„Šiandien drąsiai galiu teigti, kad mūsų bendrovės kolektyvas yra kaip šveicariškas laikrodis, negalintis dirbti, jeigu trūksta nors vieno sraigtelio. Pas mus yra tiek darbuotojų, kiek jų reikia tikslams pasiekti, ir kiekvienas jų yra svarbus. Neturėsi gero kolektyvo, neįvykdysi bendrovės misijos - jungti krantus“, - sako AB „Smiltynės perkėla“ generalinis direktorius Mindaugas Čiakas.

„Kad to pasiektume, prireikė nemažai viso kolektyvo pastangų bei noro augti ir eiti pirmyn. Ugdėme ne tik profesinius įgūdžius, bet rūpinomės ir vertybiniu pagrindu. Vertybės - tai tarsi organizacijos stuburas. Jei vertybės tvirtos ir “gyvos", tai ir bendrovė tvirta ir galinti lengvai įveikti iškilusius sunkumus bei užklupusias audras.

Bendrovėje darbuotojams skiriama daug dėmesio, yra susiformavęs draugiškas ir ambicingas kolektyvas. Aukščiausia nata, kurios siekia mūsų darbuotojai - atsakomybė", - tikina M. Čiakas.

Plačiau apie bendrovės vertybes pasišnekėjome su AB „Smiltynės perkėla“ personalo direktore Lina Poderiene.

Kaip prasidėjo bendrovės vertybių diegimas AB „Smiltynės perkėla“?

2017 m. pradėjome kalbėti bendrovės viduje apie vertybių svarbą organizacijai, jos vidinei kultūrai. Kad tai nebūtų tik vadovų sugalvotos ir iškomunikuotos vertybės, buvo priimtas sprendimas organizuoti vertybių gryninimo sesijas, kuriose mažose darbo grupelėse dalyvavo visi bendrovės darbuotojai. Buvo diskutuojama, koks elgesys mums priimtinas, kokie darbo principai mums yra svarbūs, kurie dar labiau prisidėtų prie bendrovės tikslų siekimo.

Po šių diskusinių sesijų išgryninome, kad profesionalumas, atsakomybė, pagarba, pozityvumas ir išradingumas turėtų būti mūsų bendrovės vertybės, bendrai sutarėme, koks elgesys bendrovėje atitinka šias vertybes, kurios prasiskverbtų į visą organizaciją, įtvirtindamos supratimą, kas toleruotina bendrovėje, o kas ne.

Dažnai taip nutinka, kad vertybės ilgainiui atsiduria tik popieriuje ar rėmelyje ant sienos. Kaip jums pavyksta išlaikyti jas „gyvas“?

Kad taip nenutiktų, visų pirma pats ir visa komanda turi tikėti tomis vertybėmis. Kadangi patys jas išsigryninome ir jos nebuvo primestos, tai vadovautis jomis lengva. Tačiau tikrai pritariu, kad jas reikia puoselėti ir auginti. Perteikti jas į mūsų kolektyvą naujai įsijungusiems kolegoms.

Pastaruosius keletą metų kartu su personalo vadybininke Erika Vasauskienė ir vadovų komanda labai daug dėmesio skyrėme, kad bendrovės vertybės būtų gyvos, įdiegtos į personalo valdymo procesus ir kuo dažniau matomos tiek vadovų, tiek visų bendrovės darbuotojų elgesyje.

Todėl siekdami aktyvinti bendrovės vertybių sklaidą, užtikrinti vertybes atitinkančio elgesio gyvavimą bei skatinimą pastaruosius metus labai daug dėmesio skyrėme veikloms, susijusioms su bendrovės vertybėmis. Organizavome VERTYBIŲ SAVAITES, kurių metu jau išrinkti bendrovės vertybių ambasadoriai stengėsi įtraukti kuo daugiau darbuotojų į bendras veiklas, konkursus, viktorinas. Buvo daug pozityvių emocijų, šypsenų, atsakomybės ir bendro kūrybinio darbo.

AKIMIRKOS. Pozityvumo vertybės savaitės akimirkos.

AKIMIRKOS. Pozityvumo vertybės savaitės akimirkos.

Paminėjote vertybių ambasadorius. Kas jie tokie? Kaip jais tampama?

Norėdami padėkoti tiems darbuotojams, kurie ne tik priėmė bendrovės vertybes, bet ir savo elgesiu tapo pavyzdžiu kitiems, gimė idėja organizuoti vertybių ambasadorių rinkimus. Taigi, nuo 2019 m. turime gražią tradiciją išrinkti ir apdovanoti bendrovės vertybių ambasadorius.

Vertybių ambasadorių rinkimai organizuojami vieną kartą metuose, o išrinktieji skelbiami ir apdovanojami gruodžio mėnesį bendrovės kalėdinės šventės metu.

Vertybių ambasadorių rinkimuose dalyvauja visi darbuotojai, kurie turi pareigą užpildyti paruoštą anketą, kurioje prie kiekvienos vertybės reikia įrašyti kolegos vardą, kuris, jų asmenine ir pagrįsta argumentais nuomone, yra tikrai vertas būti konkrečios vertybės ambasadoriumi. Surinkus anketas suskaičiuojami balsai ir konkrečios vertybės ambasadoriumi tampa darbuotojas, surinkęs daugiausiai balsų.

Būti išrinktam bendrovės vertybių ambasadoriumi - tai net tik garbė, bet ir didžiulė atsakomybė. Ir man labai malonu matyti, kad darbuotojai šią atsakomybę prisiima ir stengiasi savo darbais prisidėti prie bendrovės vertybių sklaidos. Veikdami kartu mes galime pasiekti labai daug.

AMBASADORIAI. Iš kairės: transporto kontrolierius Romualdas Jurevičius, personalo direktorė Lina Poderienė, denio upeivis Viktoras Versackas, teisininkė Simona Ordienė, tiekimo ir techninio aptarnavimo specialistas Erenijus Spudys, kapitonas Giedrius Mecelis.

AMBASADORIAI. Iš kairės: transporto kontrolierius Romualdas Jurevičius, personalo direktorė Lina Poderienė, denio upeivis Viktoras Versackas, teisininkė Simona Ordienė, tiekimo ir techninio aptarnavimo specialistas Erenijus Spudys, kapitonas Giedrius Mecelis.

Esant galimybei su pasididžiavimu ne tik pristatome 2022 m. AB „Smiltynės perkėla“ vertybių ambasadorius, bet ir paprašėme atsakyti į vieną kitą klausimą.

Profesionalumo ambasadoriumi už gebėjimą susitvarkyti ne tik su įprastomis, bet ir sudėtingomis darbo situacijomis, už dalinimąsi savo patirtimi išrinktas kapitonas Giedrius Mecelis.

Kolegų balsų dauguma buvote išrinktas AB „Smiltynės perkėla“ vienos iš vertybių - profesionalumo - ambasadoriumi. Ką šis įvertinimas Jums reiškia?

Giedrius MECELIS: „Smagu, kai tavo darbą ir pastangas įvertina kolegos, nes darbas ir bendravimas su jais sudaro didelę mūsų gyvenimo dalį. Jaučiuosi pagerbtas, bet kartu šis įvertinimas yra ir atsakomybė: nenuvilti savo vadovų bei bendradarbių.“

PROFESIONALUMO ambasadoriumi išrinktas kapitonas Giedrius Mecelis su personalo direktore Lina Poderiene (kairėje) ir vyresn. klientų aptarnavimo vadybininke Rugile Petrute.

PROFESIONALUMO ambasadoriumi išrinktas kapitonas Giedrius Mecelis su personalo direktore Lina Poderiene (kairėje) ir vyresn. klientų aptarnavimo vadybininke Rugile Petrute.

Atsakomybės ambasadoriumi už gilų pareigos ir atsakomybės jausmą savo darbui, už tai, kad ne darbas žmogų susiranda, o žmogus darbą, išrinkta teisininkė Simona Ordienė.

Ko palinkėtumėte AB „Smiltynės perkėla“ kolektyvui? Ko AB „Smiltynės perkėla“ turėtų siekti, kad joje būtų gera dirbti?

Simona ORDIENĖ: „Sau pačiai ir kiekvienam linkėčiau nepamiršti, kad kiekviena situacija yra pozityvi, jeigu tik žiūri į ją kaip į galimybę tobulėti. Kad būtų gera dirbti, manau, kiekvienas turėtume pagalvoti ne tik apie savo atsakomybes, bet ir apie tai, kaip tavo darbas susijęs su kitų kolegų darbu. Ir tikriausiai kartais prisiminti auksinę taisyklę - elkis su kitu taip, kaip norėtum, kad su tavimi kiti elgtųsi.“

ATSAKOMYBĖS ambasadorė Simona Ordienė (centre) su Lina Poderiene ir denio upeiviu Tomu Gudeliūnu.

ATSAKOMYBĖS ambasadorė Simona Ordienė (centre) su Lina Poderiene ir denio upeiviu Tomu Gudeliūnu.

Išradingumo ambasadoriumi už žvitrią akį, už gebėjimą problemose pamatyti galimybes ir už puikias idėjas bei jų įgyvendinimą išrinktas tiekimo ir techninio aptarnavimo specialistas Erenijus Spudys.

EMOCIJOS. Tiekimo ir techninio aptarnavimo specialistas Erenijus Spudys pernai antrą kartą buvo išrinktas Išradingumo ambasadoriumi.

Išradingumo ambasadoriumi buvote išrinktas antrą kartą. Ar galėtumėte teigti, kad išradingumas yra Jūsų gyvenimo variklis, kas išmokė į iškilusias problemas žvelgti kitu kampu?

Erenijus SPUDYS: "Ar išradingumas yra mano gyvenimo variklis? Manau, kad taip. Mano darbo specifika tikrai įdomi ir ji man patinka, nes nėra monotonijos, susiduriu su nestandartinėmis situacijomis, ir išradingumas čia suveikia 100 procentų, o į iškilusias problemas žvelgti kitu kampu mane išmokė gyvenimiškos patirtys, įgytos žinios ir mano pasitikėjimas savo sugebėjimais.

Pozityvumo ambasadoriumi už entuziazmą, sveiką humoro jausmą bei aktyvų įsitraukimą į bendras kolektyvo veiklas išrinktas transporto kontrolierius Romualdas JUREVIČIUS.

Deja, Romualdo pakalbinti nepavyko, bet kolegos tvirtina, kad jis savo pozityvų požiūrį į gyvenimą parodo savo plačia šypsena ir darbais.

POZITYVUMO ambasadoriumi už entuziazmą, sveiką humoro jausmą bei aktyvų įsitraukimą į bendras kolektyvo veiklas išrinktas transporto kontrolierius Romualdas Jurevičius.

POZITYVUMO ambasadoriumi už entuziazmą, sveiką humoro jausmą bei aktyvų įsitraukimą į bendras kolektyvo veiklas išrinktas transporto kontrolierius Romualdas Jurevičius.

Pagarbos ambasadoriumi už savo ramų būdą, mandagumą, paslaugumą bei žmogiškumą, pagarbų požiūrį ir aktyvų įsitraukimą į bendrovės veiklas išrinktas denio upeivis Viktoras Versackas.

Kaip jaučiatės išrinktas Pagarbos ambasadoriumi?

Viktoras VERSACKAS: „Šis įvertinimas man labai daug reiškia! Mūsų bendrovėje dirba daug nuostabių kolegų, kurie yra ne tik puikūs savo srities profesionalai, bet ir nuostabūs žmonės. Džiaugiuosi, kad dirbdamas čia radau svajonių komandą. Puikiai prisimenu tą dieną, kai vienas iš vadovų pasakė: “Viktorai, nesvarbu, kokias pareigas mes užimame, svarbu, kad mes - komanda."

Kas Jums, Lina, yra rodiklis, kad bendrovė eina teisingu keliu? Ar gaunate grįžtamąjį ryšį iš darbuotojų?

Būtent tas grįžtamasis ryšys iš kolegų ir yra tas variklis, kuris verčia dar labiau stengtis puoselėti bendrovės vertybes, burti darnią ir vieningą komandą, kurioje svarbiausia - profesionalumas, atsakomybė, pozityvumas, išradingumas ir, žinoma, pagarba vienas kitam bei kito darbui.

Ypač malonu, kai išgirsti gerus atsiliepimus ne tik iš esamų, bet ir iš buvusių darbuotojų. Mano nuomone, tai yra pats geriausias rodiklis, kad einame teisinga linkme.

Kokių dar tradicijų ar apdovanojimų turite savo bendrovėje?

Tradicijų turime tikrai daug, bet čia jau atskira tema. Tačiau dar labai norėčiau paminėti, kad nuo 2022 metų už ilgametį darbą darbuotojus pagerbiame įteikdami bendrovės atminimo medalį, kuris yra pagamintas pagal specialų užsakymą iš sidabro. Savo kolektyve jau turime du tokius darbuotojus. Pirmuoju medaliu buvo apdovanotas kapitonas Romualdas Šileika, bendrovei atidavęs 40 savo darbo metų, o antrasis buvo skirtas mūsų visų gerbiamai kasininkei Stanislavai Šopienei, bendrovėje dirbančiai daugiau kaip 20 metų.

MEDALIS. Iš kairės: personalo direktorė Lina Poderienė, kasininkė Stanislava Šopienė, bendrovėje dirbanti daugiau kaip 20 metų, ir generalinis direktorius Mindaugas Čiakas.

MEDALIS. Iš kairės: personalo direktorė Lina Poderienė, kasininkė Stanislava Šopienė, bendrovėje dirbanti daugiau kaip 20 metų, ir generalinis direktorius Mindaugas Čiakas.

Gemius

Raktažodžiai

Rašyti komentarą

Plain text

  • HTML žymės neleidžiamos.
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
Sidebar placeholder