Medicininius dokumentus suklastojusios medikės sulaukė teismo sprendimo

Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmuose paskelbtas nuosprendis baudžiamojoje byloje, kurioje V. E., N. R. ir I. Š. kaltintos dėl tikrų dokumentų suklastojimo ir jų panaudojimo. Išnagrinėjęs bylą uždarame teisiamajame posėdyje ir atlikęs sutrumpintą įrodymų tyrimą, teismas nusprendė, kad yra visi pagrindai atleisti kaltinamąsias nuo baudžiamosios atsakomybės joms susitaikius su nukentėjusiąja.

V. E., N. R. ir I. Š. buvo pareikšti kaltinimai dėl to, kad jos, sužinojusios apie cezario pjūvio operacijos metu paliktą svetimkūnį, siekdamos tai nuslėpti ir veikdamos kaip bendrininkų grupė, nukentėjusiajai ir jos sutuoktiniui nurodė, kad nukentėjusiajai būtina atlikti operaciją (laparoskopiją) dėl priežasties, nesusijusios su medikų klaida / nepageidaujamu įvykiu. Siekdamos nuslėpti operacijos (laparoskopijos) realią priežastį / tikslą, kaltinamosios  suklastojo tikrus dokumentus – N. R. parengus konsiliumo Nr. 11 protokolą, V. E. kartu su I. Š, N. R. šį protokolą pasirašė, tokiu būdu patvirtino žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją.

N. R. užpildžius Sutikimą operacijai, jame nurodant tikrovės neatitinkančią informaciją, V. E., asistuojant I. Š., nukentėjusiajai atliko operaciją (laparoskopiją), kurios metu nukentėjusiosios pilve buvo rastas ir išimtas svetimkūnis. V. E. parengus Chirurginės operacijos protokolą, kuriame ji nurodė tikrovės neatitinkančią informaciją, kaltinamosios šiuos dokumentus panaudojo, pateikdamos nukentėjusiosios gydymo stacionare ligos istoriją.

Spręsdamas kaltinamųjų atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės klausimą, teismas atsižvelgė į tai, kad kaltinamosios savo kaltę pripažino, dėl savo elgesio gailisi, nusikalstamais veiksmais padarytą žalą nukentėjusiajai kaltinamosios solidariai savo noru atlygino. V. E., N. R. ir I. Š. atsiprašė nukentėjusiosios ir su ja susitaikė, dėl savo elgesio labai gailisi ir sielojasi, suprato savo nusikalstamų veiksmų neigiamas pasekmes.

Nukentėjusioji tokį atsiprašymą priėmė, neprieštaravo ir sutiko, kad kaltinamosios būtų atleistos nuo baudžiamosios atsakomybės joms susitaikius.

Be to, kaltinamosios anksčiau neteistos, administracine tvarka nebaustos, turi aukštąjį išsilavinimą, ilgametę darbo patirtį medicinos srityje, dirba, neigiamai charakterizuojančios medžiagos apie kaltinamąsias byloje nėra. Visuma aptartų aplinkybių teismui leido daryti išvadą, kad kaltinamosios ateityje nebedarys naujų nusikalstamų veikų. Todėl teismas, nustatęs visas būtinąsias sąlygas, kaltinamąsias nuo baudžiamosios atsakomybės atleido joms susitaikius su nukentėjusiąja.

Atleidžiant kaltinamąsias nuo baudžiamosios atsakomybės ir siekiant paveikti V. E., N. R., I. Š., kad šios ateityje laikytųsi įstatymų ir daugiau nenusikalstų, teismas paskyrė kaltinamosioms baudžiamojo poveikio priemonę – prievolę sumokėti įmoką į nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų asmenų fondą, nustatant 10 MGL dydį, t. y 500 Eur.

Nuosprendis per dvidešimt dienų nuo nuosprendžio paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

Sidebar placeholder