Ką reikia žinoti vairuotojams nuo liepos 1-osios

Ką reikia žinoti vairuotojams nuo liepos 1-osios

Nuo šiandienos keičiasi gyvenimas Lietuvos vairuotojams - pirmąją antrojo 2014 metų pusmečio dieną įsigaliojančios įstatymų naujovės palies netvarkingų automobilių savininkus, į avarijas pakliuvusius automobilininkus, privalomu draudimu neapsidraudusius vairuotojus, taip pat tuos, kurie dar tik mokysis norėdami gauti vairuotojo pažymėjimą, tuos, kurie laikys egzaminus šiam pažymėjimui gauti, palies ir vairavimo mokyklas.

Sankcijos netvarkingiems

Nuo liepos Lietuvoje įsigalioja revoliucinė kovos su techniniais automobilio trūkumais tvarka. Oficialiai patvirtintas visas sąrašas trūkumų, kuriems esant bus nedelsiant naikinamas transporto priemonės techninės apžiūros (TA) dokumentų galiojimas.

Transporto priemonėms, kurios neatitinka techninių reikalavimų ir kelia grėsmę eismo saugumui, TA dokumentų galiojimą turės teisę panaikinti institucijų, galinčių keliuose tikrinti transporto priemonių techninę būklę - policijos ir Valstybinės kelių transporto inspekcijos (VKTI), pareigūnai.

Iki šiol tvarka nebuvo tokia griežta ir konkreti.

Oficialiai viskas vyks taip - sustabdžius automobilį ir nustačius trūkumą, bus priimamas administracinis sprendimas dėl TA dokumentų galiojimo panaikinimo. Iškart bus perbraukiama TA pažyma, nuo numerių nuimamas TA terminą žymintis lipdukas.

Ir jau tą pačią arba kitą dieną duomenys apie TA dokumentų galiojimo panaikinimą pateks į bendrą TA įmonių duomenų bazę.

Tokios transporto priemonės savininkas arba valdytojas galės gauti ne ilgiau kaip vieną parą galiojantį leidimą nuvykti į TA įmonę atlikti privalomosios apžiūros. Todėl tie asmenys, kurių transporto priemonei bus panaikintas TA dokumentų galiojimas, pasirūpinę, kad automobilis ar motociklas būtų techniškai tvarkingas, galės gauti leidimą nuvykti atlikti privalomąją apžiūrą.

INFORMACIJA

Automobilio ar motociklo privalomosios techninės apžiūros dokumentų galiojimas bus naikinamas, jei:
- neveikia pagrindinis stabdys;
- neveikia vairo mechanizmas;
- netvarkingas transporto priemonės ir priekabos sukabinimo įtaisas;
- lyjant, sningant arba esant rūkui vairuotojo pusėje neveikia stiklo valytuvas;
- tamsiuoju paros metu arba esant blogam matomumui nedega joks (artimosios, rūko, tolimosios šviesos) priekinis kairysis žibintas, o sugedus bent vienam galiniam gabarito žibintui neveikia avarinė šviesos signalizacija arba gale nėra pritvirtinto avarinio sustojimo ženklo;
- transporto priemonės stiklų, patenkančių į priekinį 180 laipsnių vairuotojo matymo lauką, šviesos laidumas mažesnis negu nustatyta techniniuose reikalavimuose;
- žiemos sezono metu automobilis, kurio bendroji masė ne didesnė kaip 3,5 t, ir (ar) jo priekaba (jei priekaboje įrengti stabdžiai) eksploatuojamas su padangomis, kurios neskirtos važiuoti žiemą, transporto priemonė vasaros sezono metu eksploatuojama su dygliuotomis padangomis arba protektoriaus rašto gylis mažesnis nei nustatyta techniniuose reikalavimuose;
- žibinte panaudotas transporto priemonės gamintojo nenumatytas šviesos šaltinis;
- stovinčios motorinės transporto priemonės su veikiančiu varikliu skleidžiamo triukšmo lygis viršija Kelių transporto priemonių variklių triukšmo ribinių dydžių ir jų nustatymo tvarkos apraše nurodytus dydžius.

Po avarijos spręs dėl tinkamumo

Nuo šiandienos Lietuvoje uždrausta registruoti daužtus, skendusius ir pripažintus nebeeksploatuojamais automobilius.

Kai draudimo įmonė nustatys, kad nukentėjusią eismo įvykyje transporto priemonę remontuoti ekonomiškai netikslinga, informaciją apie ją turės pateikti kelių transporto registrui, o tokios transporto priemonės registracija panaikinama ir netenka teisės sugrįžti į Lietuvos viešąjį eismą.

Po eismo įvykio nustačius, kad remontuoti automobilį nebetikslinga, Lietuvoje jo niekada nebus galima eksploatuoti. Lygiai tokia pati tvarka galios automobiliams iš užsienio.

Išregistruos be kalbų

Nuo liepos 1 d. įsigaliojančiomis Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo nuostatomis įteisinamas automatinis transporto priemonių ir (ar) priekabų išregistravimas iš Kelių transporto priemonių registro bei galimybė transporto priemonės valdytojui pačiam sustabdyti transporto priemonės registraciją.

Taip bus jau minėtu atveju, kai transporto priemonė neatitinka techninių reikalavimų, taip pat kai nėra atlikta privalomoji techninė apžiūra (TA) arba dėl patirtos avarijos bus panaikintas šios apžiūros dokumentų galiojimas.

Be to, leidimas dalyvauti eisme bus sustabdomas, jei transporto priemonė ir (ar) priekaba bus neapdrausta transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu, taip pat jei bus nesumokėti valstybės nustatyti su transporto priemone ar jos dalyvavimu viešajame eisme susiję mokesčiai.

Įstatyme reikalaujama, kad priežastys, dėl kurių buvo sustabdytas leidimas dalyvauti eisme, turi būti pašalinamos per 90 dienų. Jei per šį laikotarpį jos bus nepašalintos, leidimas dalyvauti viešajame eisme bus panaikintas, o transporto priemonė bus išregistruojama.

Valstybinio registracijos numerio ženklai bus pripažįstami negaliojančiais ir juos reikės grąžinti valstybės įmonei "Regitra".

Beje, jei transporto priemone gana ilgai nesinaudojama (pavyzdžiui, žiemą nevažinėjama mopedu, motociklu), jos valdytojas galės pats sustabdyti registraciją. Ilgiausias laikotarpis, kuriam įstatymas leidžia sustabdyti registraciją - vieneri metai.

Tik su technine apžiūra ir draudimu

Nuo liepos 1-osios "Regitroje" bus registruojamos tik turinčios galiojančią privalomąją techninę apžiūrą transporto priemonės, kurių valdytojai yra apsidraudę civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu ir atlikę privalomas muitinės procedūras.

Be to, tik atlikus transporto priemonės ekspertizę techninių ekspertizių bendrovėse arba gavus transporto priemonės tipo patvirtinimą iš VKTI bus registruojamos visos iš trečiųjų šalių, o kai kuriais atvejais - ir iš Europos Sąjungos šalių į Lietuvą įvežtos ir čia pirmą kartą registruojamos naudotos transporto priemonės.

Informaciją, ar transporto priemonė atitinka įstatymu nustatytus reikalavimus, "Regitra" elektroniniu būdu gaus iš šalies muitinės, Transporto priemonių draudikų biuro, Lietuvos techninės apžiūros įmonių asociacijos "Transeksta", kitų kompetentingų institucijų.

Su Lietuvoje neregistruotomis transporto priemonėmis iki privalomąsias TA ar ekspertizes atliekančių bendrovių nuvykti bus galima pasinaudojus galiojančiais užsienio valstybėje išduotais laikinaisiais registracijos numerio ženklais ar prekybiniais registracijos numerio ženklais, kurie išduodami pagal nustatytą tvarką.

Galės mokyti ir šeima

Nuo liepos 1-osios įsigalioja ir nauji vairuotojų mokymą reglamentuojantys teisės aktai.

Remiantis jais, asmenys, sulaukę 17 metų, galės savarankiškai pasirengti teorijos egzaminui "Regitroje", o jį išlaikę, galės pradėti mokytis praktinio vairavimo ir įgyti praktinių vairavimo įgūdžių su šeimos nariu.

Tiesa, šia galimybe pasinaudojusiems asmenims išlieka reikalavimas užbaigti privalomą praktinio vairavimo kursą vairavimo mokykloje.

Papildomas mokymas

Nuo šiandienos papildomas vairuotojų mokymas tampa privalomas pradedantiesiems vairuotojams, pažeidusiems tam tikras Kelių eismo taisykles.

Tarp jų - reikalavimai, susiję su vairuotojų pareigomis pėstiesiems, lenkimo taisyklės, draudimas vairuotojams naudotis mobiliojo ryšio priemonėmis, eismo reguliavimo signalų nesilaikymas, taip pat ir įspėjamųjų signalų naudojimo, važiavimo per sankryžas, vairuotojų naudojimosi saugos diržais, motociklininko šalmais pažeidimai, nustatyto greičio viršijimas daugiau nei 10 km/h ir transporto priemonių vairavimas, kai nustatomas lengvas neblaivumo laipsnis (nuo 0,2 iki 0,4 promilės).

Papildomas mokymas privalomas yra ir sukėlusiems eismo įvykį, kurio metu buvo sutrikdyta eismo dalyvių sveikata, vairuotojams, ir vairuotojams, kuriems teisė vairuoti buvo atimta dėl KET pažeidimų.

Papildomas mokymas bus užbaigtas, kai vairuotojai išlaikys žinių patikrinimo testą.

Mokykloms

Nuo liepos 1 d. Lietuvoje įvedamas ir naujas mokymo įstaigų, siekiančių vykdyti papildomą vairuotojų mokymą, licencijavimo modelis.

Papildomą vairuotojų mokymą galės vykdyti vairavimo mokyklos, pateikusios tik nustatytos formos deklaracijas ir kitus reikiamus dokumentus, o savo veiklą galės pradėti jau kitą dieną nuo dokumentų gavimo VKTI dienos. Suteikta teisė galios neterminuotą laiką.

Teisės aktuose atsisakyta detalių mokymo bazės reikalavimų, mokymo apskaita galės būti tvarkoma elektroniniuose dokumentuose, mokymo sutartys bus registruojamos informacinėje sistemoje. Teisės aktuose neliko didžiausio atstumo nuo vairavimo mokyklos iki vairavimo aikštelės reikalavimo.

Asmenims, baigusiems teorijos ir (ar) praktinio vairavimo mokymo kursą vairavimo mokykloje, nebebus išduodami popieriniai kursų baigimo liudijimai, visa informacija apie jų baigtus mokymo kursus bus perduodama elektroninėmis priemonėmis "Regitrai".

Egzaminas - paprastesnis

Vairavimo teorijos egzamino sąlygos nuo liepos 1 d. daugeliui bus paprastesnės.

Vairuotojams, siekiantiems įgyti teisę vairuoti A1, A2, A, B1 ar B kategorijos transporto priemones, įsigalios paprastesnės eismo dalyviams reikalingų teorinių žinių patikrinimo (teorijos egzamino) sąlygos.

Šie vairuotojai teorijos egzaminą galės laikyti jam pasiruošę savarankiškai, neturėdami vidurinio išsilavinimo, nebaigę teorijos mokymo kurso vairavimo mokykloje.

Naujovė aktuali gyventojams, siekiantiems įgyti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones ir norintiems mokytis praktinio vairavimo su šeimos nariu. Mokytis su šeimos nariu leidžiama tik išlaikius teorijos egzaminą "Regitroje". Tad nuo liepos 1 d., pasikeitus teorijos egzamino sąlygoms, savarankiškai pasiruošus bus galima anksčiau ne tik laikyti teorijos egzaminą, bet ir pradėti mokytis praktinio vairavimo su šeimos nariu bei užbaigti privalomą kursą vairavimo mokykloje. B kategorijos praktinio vairavimo leidžiama mokytis nuo 17 metų, o laikyti egzaminą "Regitroje" - nuo 18 metų.

Rašyti komentarą

Plain text

  • HTML žymės neleidžiamos.
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
Sidebar placeholder