Patvirtintas leidžiamų skelbti teiginių apie maisto produktų sveikumą sąrašas

Patvirtintas leidžiamų skelbti teiginių apie maisto produktų sveikumą sąrašas

Produktų etiketėse skelbiami ar reklamoje vartojami teiginiai apie maisto produktų sveikumą, pavyzdžiui, apie kalcio svarbą kaulams arba vitamino C poveikį imuninei sistemai, tapo ypač svarbiais rinkodaros įrankiais, kuriais siekiama patraukti vartotojų dėmesį.

Praėjusią savaitę Europos Komisija patvirtino 222 teiginių apie maisto produktų sveikumą sąrašą. Šis patikimomis mokslininkų rekomendacijomis pagrįstas sąrašas bus naudojamas visoje ES ir padės iki metų pabaigos pašalinti iš rinkos klaidinančius teiginius.

Už sveikatos ir vartotojų reikalų politiką atsakingas

EK narys Johnas Dalli sakė: "Šiandienos sprendimas - daugelio metų darbo kulminacija ir svarbus teiginių apie maisto produktų sveikumą reglamentavimo etapas. Visoje ES leidžiamų vartoti teiginių apie sveikumą sąrašą bus galima rasti internete, o visų ES šalių vartotojai galės rinktis produktus, turėdami apie juos pakankamai informacijos. Po trumpo pereinamojo laikotarpio mokslinėmis rekomendacijomis nepagrįsti teiginiai turės būti pašalinti iš rinkos."

Sąrašas taip pat suteikia teisinio aiškumo maisto gamintojams, nes jame nurodyta, kokius teiginius apie sveikumą vartoti leidžiama ir kokių neleidžiama. Be to, bus sumažinta administracinė našta, nes nuo šiol visos teisės aktų vykdymą prižiūrinčios institucijos, tikrindamos, ar teiginys nėra klaidinantis, galės remtis vienu leidžiamų vartoti teigi nių apie sveikumą sąrašu ir jame apibrėžtomis sąlygomis.

"Tai dar nereiškia, kad darbas baigtas: dabar Komisija, turėdama reikalingą mokslinį pagrindą, galės patvirtinti arba atmesti iki šiol nebaigtus nagrinėti teiginius", - pridūrė J. Dalli.

Teiginiai, jau patvirtinti kaip leidžiami vartoti, bus paskelbti Sąjungos teiginių apie maisto produktų maistingumą ir sveikatingumą registre, kaip nurodoma Reglamente (EB) Nr. 1924/2006 dėl teiginių apie maisto produktų maistingumą ir sveikatingumą. Šis Sąjungos registras yra sąveiki duomenų bazė, kurią galima rasti EK interneto svetainėje.

Maisto produktų gamintojai prisitaikyti prie naujųjų reikalavimų turės per 6 mėnesius. Nuo 2012 m. gruodžio pradžios bus draudžiama skelbti nepatvirtintus teiginius apie maisto produktų sveikumą, išskyrus tuos teiginius, kurių nagrinėjimas dar nebaigtas.

Sidebar placeholder