Pinigai dabar svarbiau už žmogaus ramybę
Pinigai dabar svarbiau už žmogaus ramybę

Mokslo įrodyta - dėl prasto miego prastėja dėmesio koncentracija, blogiau dirba trumpalaikė atmintis, didėja rizika susirgti diabetu, širdies ligomis, nutukimu, depresija. Tokios perspektyvos, matyt, nedžiugina dviejų sostinės Vokiečių gatvės namų gyventojų, kurie jau daugiau nei mėnesį savaitgaliais apie ramų miegą gali tik pasvajoti, nes namo rūsyje įsikūrusiame bare iki ryto iš širdies linksminasi jaunimas.

Naktimis butuose - koncertai

Kaip „Vakaro žinioms“ pasakojo vieno iš naktinio baro „11.11“ kaimynystę kenčiančių namų gyventojas aktorius, bardas, Nacionalinės premijos laureatas Kostas Smoriginas, namo Vokiečių g.8 rūsyje prieš kokius 5 metus buvo pradėti rengti tikro garso koncertai. Jau tada tiek 8-ojo, tiek prie jo prigludusio 10-ojo namo gyventojai iš proto ėjo, nes koncertai vykdavo nuo 22-23 val. iki 2 val., o garsas iš baro per sijas ir konstrukcijas sklido į butus kaip šuliny - kuo aukščiau, tuo jis stipresnis.

Kilo konfliktas su gyventojais, renginių organizatoriai bandė kažką daryti, tačiau galiausiai suprato, kad reikia labai didelių investicijų, tad tų patalpų atsisakė. Tačiau rugsėjį aktyvi veikla naktinio baro „11.11“ rūsyje vėl atgijo.

„Aš gulėjau ligoninėje. Atvažiavusi žmona skundėsi, kad triukšmas namuose toks, jog neįmanoma miegoti. Nepatikėjau, pamaniau, gal perdeda, - pasakoja muzikantas. - Grįžau po visų reabilitacijų ir naktį staiga pabundu nuo bumbsėjimo. Žmonos nėra - ji jau pabėgusi į svetainę. Ketvirta valanda nakties, penkta - garsas nė kiek ne mažesnis. Skambinu kažkokiam baro atstovui Raimondui, sakau: gal jūs išprotėjote? Pažadėjo muziką pritildyti. Tačiau penkioms minutėms. Paskui vėl tas pat.“

Ryte K.Smoriginas pasikalbėjo su tuo pačiu Raimondu. Baro atstovas pažadėjo būtinai ką nors daryti, pasirūpinti garso izoliacija. Tačiau atėjo penktadienis - vėl viskas kartojosi.

„Miegoti negaliu. Skambinu tam pačiam Raimondui - jis nekelia. Skambinu į viešosios tvarkos policiją - pažada, kad tuoj atvažiuos. Atvažiuoja ir konstatuoja: kieme muzikos negirdėti. Sakau, tai jūs bent duris atidarykite, į butus užeikite. Sako - mes po butus nevaikštome“, - pasakoja K.Smoriginas.

Galiausiai gyventojams šiaip ne taip pavyko pareigūnams įrodyti, kad iš baro naktimis sklinda nežmoniškas triukšmas. Savivaldybės Viešosios tvarkos skyriaus pareigūnai spalio 13 d. surašė administracinio nusižengimo protokolą. Tačiau jau kitą naktį iš baro sklido tas pats triukšmas iki 6 val. ryto...

Gyventojai parašė skundą Vilniaus savivaldybei, Vilniaus apskrities vyriausiajam policijos komisariatui prašydami apginti jų konstitucinę teisę į sveikatą ir poilsį, persvarstyti klausimą dėl leidimo gyvenamajame name įsikūrusiam barui prekiauti alkoholiu iki 6 val. ryto.

„Pamenu, kitados Italijoje teatre garsiai šventėme premjerą. 5 val. įėjo pareigūnai, pranešė, kad žmonės skundžiasi. Organizatoriai pritildė muziką, bet vėliau jaunimas vėl pagarsino. Antras pareigūnų apsilankymas baigėsi teatro direktoriui 5 tūkst. eurų bauda. Paskui jau tyliai pasėdėjome, gitaromis pabrązginome. O pas mus niekas neturi teisės nieko daryti, - piktinosi K.Smoriginas. - Savivaldybė „nusiplovė“, policija sako: mes nieko negalime, čia yra klaidos įstatymuose padarytos, kad gauna licenciją gyvenamuosiuose namuose per naktį prekiauti alkoholiu. Viešosios tvarkos policija aiškina, kad neturi teisės nuvažiuoti ir išjungti tos muzikos. Tai kaip jie gali padėti žmonėms?“

Policija gali, bet nedaro

„Vakaro žinios“ aiškinosi, ar tikrai policija bejėgė padėti žmonėms panašiais atvejais.

Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovai tvirtina, kad policija užtikrina reagavimą į viešosios rimties trikdymo atvejus. Visais atvejais, kai vakaro ir nakties metu trikdoma viešoji rimtis, policijos pareigūnai, atvykę į įvykio vietą, asmeniškai įsitikina, ar trikdoma viešoji rimtis, jeigu triukšmo šaltinis atvykimo metu jau būna išjungtas - surenka kitus įrodymus: nukentėjusiųjų, liudytojų parodymus. To pakanka viešosios rimties trikdymo faktui konstatuoti, jokių triukšmo matavimų atlikti nebūtina.

Policijos pareigūnai taip pat turi teisę nutraukti vykdomą nusižengimą, t.y. reikalauti, kad triukšmo šaltinis būtų nedelsiant išjungtas, o reikalavimo nevykdymo atveju patys jį išjungti.

Savivaldybė nubaudė... 40 eurų

Vilniaus savivaldybės Saugaus miesto departamento Administracinės veiklos skyriaus vedėjas Gintaras Leperskas „Vakaro žinioms“ teigė, kad nėra teisės akto, kuris reglamentuotų, kurioje vietoje gali ar negali įsikurti naktinis baras. Triukšmo ribinius dydžius gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje nustato speciali Lietuvos higienos norma. Atsakomybė už higienos normos pažeidimus ir viešosios rimties trikdymą nustatyta Administracinių nusižengimų kodekse.

Triukšmą vykdant ūkinę ir komercinę veiklą kontroliuoja Nacionalinis visuomenės sveikatos centras. Jis gali užsakyti triukšmo lygio matavimus akredituotoje laboratorijoje, taikyti kaltiems asmenims administracinio poveikio priemones, teikti privalomus vykdyti įpareigojimus.

Skundus dėl viešosios rimties trikdymo ir Triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių pažeidimų nagrinėja savivaldybės ir policija. Be to, savivaldybės, kai nustatomi pažeidimai, turi teisę apriboti stacionarių triukšmo šaltinių veiklą ar taikyti kitas triukšmo mažinimo priemones.

G.Leperskas akcentavo, kad Viešosios tvarkos skyriaus pareigūnai baro „11.11“ darbuotojus jau yra patraukę administracinėn atsakomybėn už Triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių pažeidimus.

Kokio dydžio bauda jiems buvo skirta? Pagal Administracinių nusižengimų kodeksą savivaldybių tarybų patvirtintų Triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių nesilaikymas gresia bauda nuo 80 iki 300 eurų. Šį kartą barui buvo skirta pusė minimalios baudos - 40 eurų.

Paklaustas, ar tai normali praktika, kad gyvenamajame name įsikūrusiam barui leista prekiauti alkoholiu iki 6 val. ryto, Vilniaus savivaldybės Turto departamento Licencijavimo ir leidimų skyriaus vedėjas Gintaras Karanda „Vakaro žinioms“ teigė, kad licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimą prekybos ir viešojo maitinimo vietose, įrengtose daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose, reglamentuoja Alkoholio kontrolės įstatymas. Kadangi UAB „Deka LT“ savivaldybei pateikė visus teisės aktais nustatytus dokumentus, licencija verstis prekyba alkoholiu nuo 8 iki 6 val. šiai bendrovei buvo išduota.

Baras žada pasitraukti

Savivaldybės atstovų teigimu, teisės aktai nenustato, kiek kartų reikia nubausti ar kokius pažeidimus nustatyti, kad savivaldybės Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais ribojimo komisija apribotų prekybos alkoholiniais gėrimais laiką.

Tačiau net jei Vokiečių g. gyventojams ir pavyktų išsireikalauti, kad toks ribojimas būtų svarstomas, didelis klausimas, ar tai duotų kokių rezultatų. Mat „Vakaro žinios“ išsiaiškino, kad Raimondas, su kuriuo bendravo Vokiečių g.8 ir 10 namų gyventojai, yra Raimondas Pranka - Lietuvos barų ir kavinių asociacijos prezidentas, atstovaujantis jai ir Vilniaus savivaldybės Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais ribojimo komisijoje.

Tiesa, triukšmingo baro klausimo šioje savivaldybės komisijoje greičiausiai neteks svarstyti. Vakar R.Pranka „Vakaro žinioms“ teigė, kad jau greitai renginiai baro rūsyje nebevyks. Artimiausiais savaitgaliais vyks tik tie koncertai, kurie jau anksčiau buvo suplanuoti, o tolesni renginiai nebeplanuojami.

„Noriu patikslinti, kad konfliktas kilo ne dėl baro „11.11“, o dėl jo rūsyje esančio kito baro veiklos, - sakė R.Pranka. - Galiu pasakyti, kad nusprendėme, jog esant tokioms aplinkybėms ten mums nebeapsimoka investuoti. Padarėme, mūsų akimis, viską, ką galėjome, kad gyventojai negirdėtų triukšmo, bet to nepakanka. Ten reikalingi milžiniški resursai, tad veiklą rūsyje tiesiog nutrauksime. Kadangi esame investavę pinigų į priekį, tiesiog norime juos išnaudoti, ir tada pasitrauksime. Naktinio klubo veikla tame rūsyje netinka - ten gal būti tik koks pašnekesių baras ar restoranas.“

Baro atstovas teigė tikrai nenorėjęs konfliktuoti su gyventojais, geranoriškai kalbėjęsis ir nuoširdžiai ieškojęs sprendimų. Deja, nepavyko, tad ir buvo nuspręsta pasitraukti.

Kaip Lietuvos barų ir kavinių asociacijos prezidentas R.Pranka atkreipė dėmesį, kad konfliktai su gyventojais, kai barai įsikuria gyvenamuosiuose namuose, gana dažni, tad pasilinksminimo įstaigos tokių vietų stengiasi vengti. Dažniausiai verslininkams reikia didelių investicijų, kad galėtų užtikrinti gyventojų ramybę, o gyventojai vargsta.

„Aš pats gyvenu Vilniaus centre ir puikiai suprantu, ką patiria senamiestyje, kur vyksta naktinis gyvenimas, butus turintys žmonės. Esu jaunas, tad pakenčiu ir suprantu, kas vyksta, kad garsas kartais yra neadekvatus. Tačiau kiti žmonės jautresni, ne visi gali tai priimti“, - sakė R.Pranka.

Ką daryti gyventojams atsidūrus panašioje situacijoje

Policija siūlo

Jeigu problemos geruoju ar piniginėmis baudomis išspręsti nepavyko, gyventojai turi šias teisėtų interesų gynimo galimybes:

Kreiptis į antstolį, turintį sertifikuotą prietaisą triukšmo lygiui nustatyti ir galintį konstatuoti faktines aplinkybes (šis veiksmas leidžia surinkti faktinius įrodymus, kad gyvenate veikiami kaimyninio baro keliamo triukšmo, viršijančio higienos normas).

Kreiptis į sveikatos priežiūros įstaigą (pirmiausia - į šeimos gydytoją), jeigu dėl keliamo triukšmo jums pablogėjo sveikata (gydytojo pažyma ateityje teisme ar savivaldybėje gali būti vertinama kaip įrodymas).

Kreiptis į policiją dėl informacijos gavimo - kiek kartų buvo reaguota į gyventojų pranešimus dėl triukšmo ir kokie sprendimai priimti (ši informacija charakterizuoja problemos mastą, periodiškumą ir teisme ar savivaldybėje gali būti vertinama kaip įrodymas).

Kreiptis į savivaldybę su prašymu apriboti prekybos alkoholiniais gėrimais laiką ir į apylinkės teismą, pateikiant civilinį ieškinį dėl neturtinės žalos atlyginimo.

Savivaldybė siūlo

Norint išsiaiškinti, koks yra triukšmo lygis, tikslinga ištirti ir įvertinti gyvenamąją aplinką. Jeigu asmenys mano, kad jų būste ar jo aplinkoje reikėtų atlikti išsamius triukšmo matavimus, asmenys turėtų kreiptis į akredituotas laboratorijas.

Pažeidimų nustatymas ir kaltininkų patraukimas administracinėn atsakomybėn labai priklauso nuo operatyvaus pranešimo apie daromą teisės pažeidimą. Jei asmenys pastebi galimus pažeidimus, gali apie tai nedelsiant pranešti policijai telefonu 112 arba savivaldybės administracijos Saugaus miesto departamento Viešosios tvarkos skyriui telefonu 219-79-48 ar elektroniniu paštu [email protected].

Parengta pagal dienraštį „Vakaro žinios“

Raktažodžiai
Sidebar placeholder