Praėjusių metų pabaigoje nedarbas augo
Praėjusių metų pabaigoje nedarbas augo

2016 m. ketvirtąjį ketvirtį nedarbo lygis buvo 7,6 proc., arba 0,1 procentinio punkto didesnis nei trečiąjį ketvirtį, o vyrų nedarbo lygis sudarė 8,8 proc., moterų – 6,5 proc., skelbiama Lietuvos statistikos departamento oficialios statistikos portale.

Taip pat didėjo ir jaunimo (15–24 metų amžiaus) nedarbo lygis 2016 m. ketvirtąjį ketvirtį – jis sudarė 14,6 proc. ir per ketvirtį padidėjo 1,5 procentinio punkto.

2016 m. ketvirtąjį ketvirtį buvo 112 tūkst. bedarbių, t. y. 1 tūkst. daugiau nei trečiąjį ketvirtį. Ilgalaikių bedarbių per ketvirtį sumažėjo 0,2 tūkst. ir buvo 41,4 tūkst. 15–24 metų amžiaus bedarbių 2016 m. ketvirtąjį ketvirtį buvo 17,7 tūkst., arba 1 tūkst. daugiau nei trečiąjį ketvirtį.

2016 m. ketvirtąjį ketvirtį dirbo 1 mln. 358 tūkst. gyventojų, jų skaičius, palyginti su 2016 m. trečiuoju ketvirčiu, sumažėjo 10,3 tūkst.

15–64 metų amžiaus gyventojų užimtumo lygis 2016 m. ketvirtąjį ketvirtį sudarė 69,7 proc. ir per ketvirtį sumažėjo 0,3 procentinio punkto. Vyrų užimtumo lygis sudarė 70,2 proc., moterų – 69,2 proc.

20–64 metų amžiaus gyventojų užimtumo lygis per ketvirtį sumažėjo 0,3 procentinio punkto ir 2016 m. ketvirtąjį ketvirtį sudarė 75,4 proc.

Jaunimo (15–24 metų amžiaus) užimtumo lygis 2016 m. ketvirtąjį ketvirtį sudarė 30,6 proc. ir per ketvirtį sumažėjo 1,5 procentinio punkto.

2016 m. nedarbo lygis buvo mažesnis nei 2015 m.

2016 m. nedarbo lygis sudarė 7,9 proc. ir buvo 1,2 procentinio punkto mažesnis nei 2015 m., remdamasis gyventojų užimtumo statistinio tyrimo vertinimais, praneša Lietuvos statistikos departamentas. Vyrų nedarbo lygis 2016 m. buvo 9,1 proc., moterų – 6,7 proc. Per metus vyrų nedarbo lygis sumažėjo 1 procentiniu punktu, moterų – 1,5 procentinio punkto.

Jaunimo (15–24 metų amžiaus) nedarbo lygis 2016 m. sudarė 14,5 proc. ir buvo 1,8 procentinio punkto mažesnis nei 2015 m.

Ilgalaikio nedarbo lygis 2016 m. sudarė 3 proc. ir buvo 0,9 procentinio punkto mažesnis nei 2015 m.

2016 m. buvo 116,2 tūkst. bedarbių, iš jų 15–24 metų amžiaus bedarbių buvo 17,8 tūkst.

Palyginti su 2015 m., 15–24 metų amžiaus bedarbių skaičius sumažėjo 2,6 tūkst.

Ilgalaikių bedarbių buvo 44,5 tūkst., arba 38,3 proc. visų bedarbių, – tai 13 tūkst. mažiau nei 2015 m.

15–64 metų amžiaus gyventojų užimtumo lygis 2016 m. sudarė 69,4 proc. ir per metus padidėjo 2,2 procentinio punkto. 15–64 metų amžiaus vyrų užimtumo lygis sudarė 70 proc., moterų – 68,8 proc., atitinkamai 2 ir 2,3 procentinio punkto daugiau nei prieš metus.

20–64 metų amžiaus gyventojų užimtumo lygis 2016 m. sudarė 75,2 proc., per metus padidėjo 1,9 procentinio punkto.

Jaunimo (15–24 metų amžiaus) užimtumo lygis 2016 m. sudarė 30,2 proc., per metus jis padidėjo 1,9 procentinio punkto.

55–64 metų amžiaus gyventojų užimtumo lygis per 2016 m. padidėjo 4,2 procentinio punkto ir sudarė 64,6 proc.

2016 m. buvo 1 mln. 478 tūkst. darbo jėgai priskiriamų asmenų, per metus tokių asmenų skaičius padidėjo 8,6 tūkst.

2016 m. dirbo 1 mln. 361 tūkst. gyventojų, arba 26,4 tūkst. daugiau nei 2015 m.

2016 m. dirbo 105,2 tūkst. 15–24 metų amžiaus gyventojų, arba 0,6 tūkst. daugiau nei 2015 m.

2016 m. buvo 971,5 tūkst. ekonomiškai neaktyvių 15 metų ir vyresnių gyventojų, iš jų 57,1 proc. senatvės pensininkai ar išankstinės senatvės pensijos gavėjai.

2016 m. 225 tūkst., arba 64,7 proc., 15–24 metų amžiaus gyventojų buvo ekonomiškai neaktyvūs, iš jų 91,8 proc. mokėsi bendrojo lavinimo ar profesinėje mokykloje, kolegijoje, universitete.

Raktažodžiai
Sidebar placeholder