PVM mokėtojo statusas - per prievartą

PVM mokėtojo statusas - per prievartą

Daug metų savo viešojoje įstaigoje vykdydamas kultūrinę edukacinę veiklą, kuri nėra apmokestinama pridėtinės vertės mokesčiu (PVM), klaipėdietis muzikos kūrėjas, atlikėjas ir pedagogas Linas Švirinas prieš keletą savaičių buvo šokiruotas, kai gavo laišką iš Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI), jog yra skolingas PVM už dvejus metus. Teigiama, jog tokia prievolė atsirado viešajai įstaigai, nes sėkmingai dirbo kita komercinė įmonė, kurios bendraturtis yra L. Švirinas. VMI, nesigilindama į veiklos pobūdį, susumavo abiejų įmonių pajamas ir pareikalavo sumokėti nuo jų PVM.

Tik pradėjęs aiškintis, kodėl apmokestinta veikla, kuri nėra PVM objektas, L. Švirinas sužinojo, jog vis dėlto nereikės mokėti tiek, kiek iš pradžių pareikalauta.

Nesigilina į esmę

2008 m. L. Švirinas įsteigė viešąją įstaigą "Muzikiniai projektai", kurios pagrindinė veikla yra kultūrinė edukacija: mokymai, koncertų rengimas ir dalyvavimas juose, kita kūrybinė veikla. Ši pelno nesiekianti įstaiga nėra PVM mokėtoja.

Kai prie L. Švirino veiklos prisijungė jo sūnus - veiklos spektras labai išsiplėtė, todėl 2014 m. pabaigoje, siekdami atskirti skirtingas veiklas, Švirinai, tėvas ir sūnus, įsteigė MB "Pramogų uostas". Šios įmonės veikla yra visiškai komercinė, taigi jos paslaugos apmokestinamos PVM. Valdyti šią įmonę ėmėsi sūnus, o tėvas pasiliko prie visuomeninės veiklos plėtojimo, tačiau MB "Pramogų uostas" pajamos, perkopusios 45 tūkst. Eur, padarė PVM mokėtoju ir tėvo įmonę.

 

"Žiūrima labai šabloniškai ir neatsižvelgiama į specifiką. Problema, kad mano įsteigtai viešajai įstaigai norima priverstinai suteikti PVM mokėtojo statusą, nors dauguma teikiamų paslaugų nėra PVM objektas. Išeina, jog turėdamas pelningų veiklų aš negaliu teikti viešų paslaugų, neapmokestinamų PVM? Anksčiau, iki "Pramogų uosto" atsiradimo, kai kurias veiklas vykdė ir viešoji įstaiga. Todėl dalis paslaugų sutampa, tačiau tai pavieniai, gal 2-3 atvejai pereinamuoju laikotarpiu. Pavyzdžiui, VšĮ išnuomoja kokį nors instrumentą. Tokią pat paslaugą taip pat teikia ir mažoji bendrija. Todėl VšĮ to daryti negali, tiksliau, gali, bet jau brangiau. Taigi norėdamas pagerinti viešųjų paslaugų kokybę, turiu susimokėti PVM? Esant tokiai situacijai, kyla noras viešąją įstaigą uždaryti, nes jos teikiamos viešosios paslaugos priverstinai brangsta", - svarstė L. Švirinas.

Nustebino pašnekovą ir tai, jog pirminiame rašte, kurį atsiuntė VMI, buvo nurodytas reikalavimas tapti PVM mokėtoju ir susimokėti PVM už visas gautas pajamas. "Kai pradėjau aiškintis, kodėl turiu mokėti PVM už šiuo mokesčiu neapmokestinamas kultūros paslaugas, pradėta sąskaitų revizija ir bandoma išskirstyti, kas yra kas. Pasirodo, jog nuo neapmokestinamų veiklų PVM mokėti nereikės", - negalėjo atsistebėti L. Švirinas.

Susieti, nes giminės?

Pašnekovas teigė iš VMI darbuotojų aiškinimų negalintis suprasti "susietų asmenų" termino. "Iš mokesčių inspekcijos darbuotojos paaiškinimo telefonu supratau tik tiek, kad jeigu mano sūnaus įmonė sėkmingai dirba ir pasiekia tam tikrus rodiklius, mano viešajai įstaigai iškyla "pavojus" tapti PVM mokėtoju vien todėl, kad aš ir sūnus esame susieti asmenys. Taip išeina, kad kitas asmuo, vykdantis komercinę veiklą, įgalina tave mokėti PVM už viešąsias paslaugas?", - negalėjo patikėti PVM įstatymo subtilybėmis L. Švirinas.

Šių eilučių autorei atsivertus PVM įstatymą teko pasijusti lyg grįžus į matematikos pamoką mokykloje. Tas jausmas, kai jau atrodo, jog viską supranti, ir staiga vėl nieko nesupranti. Taigi PVM įstatyme nurodyta net 17 punktų, kas yra "susieti asmenys". Pavyzdžiui, "1) fizinis asmuo ir jo sutuoktinis, sužadėtinis arba sugyventinis; 2) fizinis asmuo ir asmenys, susiję su juo giminystės ryšiais (tiesiąja giminystės linija iki antrojo laipsnio, šonine giminystės linija iki ketvirtojo laipsnio) arba svainystės santykiais (fizinis asmuo ir jo sutuoktinio giminaičiai (tiesiąja giminystės linija iki antrojo laipsnio, šonine giminystės linija iki antrojo laipsnio), taip pat fizinis asmuo ir jo sugyventinio giminaičiai (tiesiąja giminystės linija iki antrojo laipsnio, šonine giminystės linija iki antrojo laipsnio), fizinis asmuo ir jo giminaičių (tiesiąja giminystės linija iki pirmojo laipsnio, šonine giminystės linija iki antrojo laipsnio) sutuoktiniai ar sugyventiniai ir šių sutuoktinių ar sugyventinių giminaičiai (tiesiąja giminystės linija iki pirmojo laipsnio, šonine giminystės linija iki antrojo laipsnio)..." Tarsi devintas vanduo nuo kisieliaus arba kas yra tiesiosios ir šoninės giminystės linijos ir jų laipsniai?

Terminas - 5 metai

Stebina ir terminai, per kuriuos Valstybinė mokesčių inspekcija gali pareikalauti susimokėti PVM. L. Švirinas apie "skolą" sužinojo po 2 metų. "Čia, vadinasi, "pasisekė", nes teisiškai VMI gali pareikalauti susimokėti PVM už 5 praėjusius metus. Man tai atrodo keista. Jeigu yra mechanizmas, kuris identifikuoja, jog dvi įmonės galimai slepia mokesčius, kodėl leidžiama tai daryti dvejus metus? Kodėl neinformuojama apie tai anksčiau, o sukuriamas precedentas, kad būtų išrašomos sąskaitos be PVM, o po to esi priverstas už jas susimokėti. Taip susidaro labai didelės sumos", - stebėjosi L. Švirinas.

Prievoles žinojo

Klaipėdos AVMI Mokestinių prievolių departamento direktorė Laimutė Mačernienė pažymėjo, jog mokesčių mokėtojui buvo išsiųsta informacija raštu, kurioje paaiškinta, kodėl atsirado prievolė registruotis PVM mokėtoju.

"Vykdant naujo PVM mokėtojo MB "Pramogų uostas" poregistracinę kontrolę (tai yra įprasta procedūra), mokėtojui nedelsiant buvo išsiųstas klausimynas, kuriame jis pažymėjo, jog yra susipažinęs su PVM įstatymu. Atsakymus pateikė jo įgaliotas asmuo. Vadinasi, mokesčių mokėtojas ar jo įgaliotas asmuo žinojo apie visas būtinas prievoles, susijusias su PVM ir registravimusi PVM mokėtoju. Mokesčių administravimo įstatymas numato pareigą laiku ir tiksliai deklaruoti ir mokėti mokesčius, tačiau kartais mokesčių mokėtojai savo pareigą pamiršta, todėl mokesčių administratorius, vykdydamas savo funkcijas ir siekdamas užtikrinti mokestinių prievolių laikymąsi, nuolat atrenka asmenis, kurie galimai privalo, tačiau nesiregistruoja PVM mokėtojais ir neteikia PVM mokėtoju neįregistruoto asmens mokėtino pridėtinės vertės mokesčio apyskaitų, ir jiems apie tai primena. Tarp tokių asmenų pateko ir minėtas mokesčių mokėtojas", - aiškino L. Mačernienė.

Riba - 45 tūkst. Eur

Direktorė pakartojo PVM įstatymo nuostatą, jog gyventojas, įmonė ar VšĮ privalo registruotis PVM mokėtoju, jeigu tas pats gyventojas, įmonė ar VšĮ (vienas ar kartu su kitais asmenimis, kurie pagal PVM įstatymą laikomi su juo susijusiais) kontroliuoja keletą įmonių, ir kurių per paskutinius 12 mėnesių už patiektas prekes ar suteiktas paslaugas gautų pajamų suma viršijo PVM įstatyme nustatytą ribą – 45 tūkst. eurų. „Paprastai kalbant, PVM mokėtoju registruotis reikia tokiu atveju, kai nors kurios tokios įmonės, VšĮ ar gyventojo atskirai gautų pajamų sumos dalis yra mažesnė nei 45 tūkst., tačiau kartu sudėjus pajamų suma ją viršija. Pagal PVM įstatymo nuostatas, PVM mokėtojais neįregistruoti asmenys, viršiję nustatytą 45 tūkst. eurų ribą, privalo pateikti FR0608 apyskaitas”, - aiškino veiksmų eigą specialistė.

Pasitikslinus, kodėl VMI, skaičiuodama pajamas, susumavo ir komercinės įmonės PVM apmokestintas, ir viešosios įstaigos PVM neapmokestintas paslaugas, VMI komunikacijos specialistas Laimonas Rimkus tvirtino, jog, apskaičiuojant 45 tūkst. eurų ribą, atsižvelgiama tik į pajamas iš šalies teritorijoje vykdomos PVM apmokestinamos veiklos.

Kitaip tariant, jei gyventojas pats kontroliuoja VšĮ, kuri vykdo kultūrinę ir edukacinę veiklą, o su susijusiu asmeniu (sūnumi) ir MB, kuri vykdo renginių garsinimo, apšvietimo ir pan. veiklą, tai, apskaičiuojant 45 tūkst. eurų ribą, turi būti sudedamos tiek paties gyventojo, jei jis vykdo ekonominę veiklą, tiek VšĮ, tiek MB per 12 paskutinių mėnesių gautos pajamos iš jų šalies teritorijoje vykdomos PVM apmokestinamos veiklos. VšĮ gali vykdyti ir PVM neapmokestinamą, ir PVM apmokestinamą veiklą. Kadangi UAB „Pramogų uostas“ beveik visos pajamos apmokestinamos PVM (jos yra didesnės nei 45 tūkst.), tai susijusiam juridiniam asmeniui VšĮ „Muzikiniai projektai“ pakanka gauti ir 1 eurą PVM apmokestinamų pajamų, kad atsirastų prievolė pateikti FR608 deklaracijas ir registruotis PVM mokėtoju”, - išaiškino specialistas.

L. Rimkus taip pat patikino, jog, „jeigu VšĮ steigėjas būtų tik tėvas, o MB tik sūnus, tai nebūtų laikoma, kad tėvas kontroliuoja keletą juridinių asmenų, ir jų pajamos nebūtų sudedamos įvertinant registravimosi PVM mokėtojais ribą. Tokiu atveju atskirai būtų vertinamos kiekvienos įmonės (VšĮ ir MB) pajamos per paskutinius 12 mėn., ar pasiekė 45 tūkst. eurų iš PVM apmokestinamos veiklos šalies teritorijoje”, - sakė VMI atstovas.

P. S. Po to, kai jau buvo parengtas šis straipsnis, L. Švirinas informavo, jog situacija pasikeitė. „Laimei, VšĮ „Muzikiniai projektai” uždaryti neteks. Po to, kai pateikėme deklaraciją, PVM prievolė edukacinėms, kultūrinėms veikloms galiausiai nebuvo priskirta. Nežinau, kaip veikia VMI mechanizmas, bet turbūt nemažą dalį funkcijų vykdo kompiuterinės programos, o kalbant su žmonėmis pavyko pasiekti tam tikro aiškumo, supratimo ir sutarimo”, - vakar sakė L. Švirinas.

Įstatymo nežinojimas nuo atsakomybės neatleidžia

Vida ŠIPUROVĖ, mokesčių ir buhalterinės apskaitos konsultantė

Tema - labai aktuali. Labai dažnai tenka konsultuoti klientus PVM mokėjimo klausimu, skaičiau šia tema ir pranešimą darbdaviams skirtoje konferencijoje. Dažnas verslininkas ir net buhalteris nežino visų mokesčių niuansų, nes įstatymai Lietuvoje taip dažnai kinta, kad sunku surinkti visą informaciją apie valdymą. Buhalteriai, užuot dirbę verslui, verčiami rinkti statistinius skaičius ir teikti juos skirtingomis formomis skirtingoms institucijoms. VMI organizuoja seminarus, bet juose informacija pateikiama skaidrėse iš serijos „Perskaityk pats”. Iš tiesų VMI gauna visus duomenis ir galėtų skirti daugiau dėmesio verslo įmonėms, dažniau priminti joms apie mokesčių prievoles. Lietuvoje kasdienybe tapo tai, jog verslininkus pasiekia tik VMI laiškai, kad esi skolingas nesumokėtų mokesčių už kelerius metus, nes VMI laikosi pozicijos, kad žmonės turi žinoti įstatymą, ir neturi pajėgumų laiku sužiūrėti neatitikimų, todėl įspėjimai vėluoja.

VMI požiūriu, jeigu asmuo vienas ar kartu su kitais asmenimis valdo daugiau nei vieną juridinį asmenį - sumuojamos susijusių asmenų pajamos už 12 mėnesių nuo patikrinimo datos. Jeigu viršijama 45 tūkst. Eur riba - nuo to mėnesio, kai riba viršijama, reikia registruotis PVM mokėtoju ir susimokėti PVM. Jeigu, būnant PVM mokėtoju, vykdoma veika, kuri nėra apmokestinama PVM pagal tam tikrą straipsnį (reikia žiūrėti konkrečiai, tos veiklos turi būti eliminuojamos iš bendros sumos) - turi būti įvertinta, ar teikiamos paslaugos, būnant PVM mokėtoju, turi būti apmokestintos. Jeigu teikiama paslauga - ne PVM objektas, - ji turi būti eliminuojama.

Pagal PVM įstatymą, taip pat numatoma galimybė susimokėti tik vienkartinį mokestį, jeigu, tarkim, pajamų suma viršijo nustatytą ribą tik vieną kartą ir verslininkas žino, kad vėliau neviršys. Tada reikia užpildyti FR608 formą, sumokėti vienkartinį mokestį ir toliau nesiregistruoti PVM mokėtoju. Konkrečiu atveju, VMI, turėdama visus dokumentus, tikriausiai visa tai jau apskaičiavo, tačiau reikėtų patikrinti, nes ir mokesčių inspektoriai kartais klaidų padaro.

Gemius

Raktažodžiai

Rašyti komentarą

Plain text

  • HTML žymės neleidžiamos.
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
Sidebar placeholder