Už gautą finansavimą atsiskaito kultūros projektų organizatoriai

Už gautą finansavimą atsiskaito kultūros projektų organizatoriai

Už savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimą kultūros ir meno projektų rengėjai atsiskaityti privalo: to Savivaldybės administracija reikalauja iš visų be išimties finansavimą gavusių projektų organizatorių. Nepateikus ataskaitų gali būti reikalaujama grąžinti gautą finansavimą.

Už gautas lėšas atsiskaitoma pagal savivaldybės tarybos patvirtintus tvarkų aprašus. Su paramą gavusių projektų organizatoriais sudaromos sutartys, kuriose nurodomi atsiskaitymo terminai bei sąlygos. Kiekvieno projekto organizatorius privalo pateikti ataskaitas, kuriose nurodoma, kokios išlaidos buvo apmokėtos savivaldybės biudžeto lėšomis, kartu turi būti pateikiami tai pagrindžiantys dokumentai. Ataskaitas tikrina bei jų teisingumą savo parašais tvirtina Savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus valstybės tarnautojai, be to, įvertinti, kaip vykdomi sutartiniai įsipareigojimai, teisės aktuose numatytais atvejais pasitelkiami ir ekspertai.

Jei visuomenei ar žiniasklaidai kyla poreikis susipažinti su kurio nors projekto finansine ataskaita, sulaukus oficialaus kreipimosi, Kultūros skyriaus specialistai savo ruožtu kreipiasi į konkretaus projekto rengėjus ir prašo nurodyti, kuri ataskaitoje esanti informacija yra konfidenciali. Pagal Civilinio kodekso 1.116 straipsnio 1 dalį ir teismų praktiką informacija laikoma komercine (gamybine) paslaptimi, jeigu turi tikrą ar potencialią komercinę (gamybinę) vertę dėl to, kad jos nežino tretieji asmenys ir ji negali būti laisvai prieinama dėl šios informacijos savininko ar kito asmens, kuriam savininkas ją yra patikėjęs, protingų pastangų išsaugoti jos slaptumą. Įsitikinus, kad projekto organizatorių nurodyta informacija išties gali būti laikoma konfidencialia, pateikiant ataskaitą suinteresuotiems asmenims, pateikiama visa informacija, išskyrus konfidencialią. Tokią praktiką taiko ir Lietuvos kultūros taryba. Pažymėtina, kad tokia informacija, kokiam tikslui ir kiek panaudota savivaldybės biudžeto lėšų, nėra konfidenciali.

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija dalinai finansuoja apie 80 kultūros ir meno projektų, kurie atrenkami pagal Savivaldybės tarybos nustatytas tvarkas. Visų projektų finansinės ataskaitos yra tikrinamos. Didėjant žiniasklaidos susidomėjimui projektų ataskaitomis, bus diskutuojama ir apie galimybę visas ataskaitas skelbti viešai. Kadangi ataskaitų kiekis didelis, visų jų parengimas viešinimui prieš tai įvertinant, kuri informacijos dalis yra konfidenciali, reikalautų papildomų administracinių resursų, tad norint viešinti visas ataskaitas reikalinga sukurti mechanizmą, kurio įgyvendinimas nereikalautų didinti biurokratinio aparato.

Rašyti komentarą

Plain text

  • HTML žymės neleidžiamos.
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
Sidebar placeholder