Agile mokymai: raktas į projektų valdymo sėkmę
Agile mokymai: raktas į projektų valdymo sėkmę

Vienas iš svarbiausių iššūkių, su kuriais šiandien susiduria verslo įmonės ar organizacijos – efektyvus projektų valdymas. Siekiant aukščiausių rezultatų, neužtenka vien motyvuotos komandos ir tikslo. Dėl šios priežasties pasaulyje vis sparčiau populiarėja Agile principų, padedančių planuoti ir kontroliuoti projektų įgyvendinimą / produktų kūrimą, taikymas bei Agile mokymai.

Kas yra Agile?

Agile – tai projektų valdymo / produktų vystymo metodologija, apimanti įvairius Agile projektų valdymo metodus, kurie atitinka Agile Manifesto principus. Agile metodus išvystė informacinių technologijų profesionalai, sudėtingiems IT projektams suvaldyti. Dabar šie metodai sėkmingai  taikomi ir kituose verslo segmentuose. Agile padeda komandoms greičiau ir efektyviau kurti vertę klientams, teisingai planuoti ir kontroliuoti projektų apimtis, finansus ir laiko planavimą, pagerinti komandų darbo rezultatus. Šių metodų pagalba lengviau kuriamas ryšys tarp tiekėjo ir kliento, o įmonėms, besiremiančioms profesionalių Agile mokymų metodika, tampa lengviau prisitaikyti prie rinkos iššūkių.

Pagrindinis šios metodologijos principas – darbų skaidymas į smulkesnes dalis / darbus, siekiant produkto ar paslaugos kūrimą organizuoti kuo trumpesniais ciklais. Remiantis šia teorija, visas projektas nepradedamas vykdyti iš karto. Visų pirma numatomi tikslai, prioritetinės sritys, kuriama vertė klientui ir sudėliojamas projekto / produkto vystymo darbų sąrašas (angliškai - backlog). Jame prioritizuojant numatomi darbai, kurie skaidomi į smulkesnes dalis. Toks darbų planavimas leidžia jau po kelių savaičių turėti pradinę veikiančio produkto versiją. Turint ją, geriau suprantama viso projekto apimtis, galimos rizikos, gaunamas grįžtamasis ryšys.

Didžiausiu tokio projekto skaidymo privalumu tampa galimybė greitai ir operatyviai reaguoti į pokyčius bei sumažinti rizikas. Reikalavimai, planai ir rezultatai yra nuolat matuojami, todėl sukuriamas natūralus mechanizmas, padedantis pastebėti ir tinkamai sureaguoti į bet kokius pasikeitimus. Tai naudinga tiek įmonės klientui, tiek pačiai komandai, besivadovaujančiai Agile principais. Klientui tampa paprasčiau reaguoti į sukuriamą produkto / paslaugos prieaugį, pateikti grįžtamąjį ryšį,  išsiaiškinti, kokios kuriamos produkto/paslaugos funkcijos / savybės sukuria daugiausiai vertės,  projekto įgyvendinimo  eigoje išsakyti pakitusius poreikius. Nuolatinis bendravimas tarp kliento ir vystymo komandos, veikiančios ir vertę teikiančio produkto kūrimas, nuolatinis dėmesys techniniam meistriškumui ir nuolatiniam mokymuisi ir kiti Agile principai skatina tvarų vystymą.Kadangi remiantis Agile metodais, projektas suskaidomas į mažas dalis, atsiranda galimybė nuolat tikrinti, kaip sekasi. Įvykdžius kiekvieną etapą, prieš atiduodant naują produkto prieaugį, jis testuojamas, vėliau aptariamas su užsakovu. Vystymo komanda aptaria produkto vystymo eigą, iškilusias kliūtis, pritaikytas naujas gerąsias praktikas, tolimesnius projekto įgyvendinimo darbus. Taip komandos mokosi, reaguoja, įsisavina naujas efektyvesnias praktikas ar atsisako neveikiančių. Nuolatinis darbų planavimas trumpesniems laikotarpiams leidžia lengviau prisitaikyti prie besikeičiančių kliento poreikių ir rinkos sąlygų. Laiku įžvelgtos klaidos ir galimybė atlikti korekcijas pačioje projekto eigoje, o ne tada, kai viskas jau pabaigta, ypač svarbi siekiant aukštų rezultatų ir procesų optimizavimo.

Kam naudojama?

Agile – itin populiarus metodas IT projektų valdyme ir yra dažniausiai naudojamas būtent šioje verslo srityje veikiančiose įmonėse. Vis dėlto Agile metodai gali būti pritaikomi ir naudingi daugybėje komandų, dirbančių su projektų įgyvendinimu / produktų vystymu. Nors dažniausiai Agile principais remiasi verslo organizacijos, siekiančios pagerinti įmonės rezultatus ir optimizuoti darbuotojų veiklą, Agile metodai lygiai taip pat gali būti pritaikomi ir viešajame sektoriuje.

Šiandien egzistuoja daugybė Agile metodikų, besivadovaujančių anksčiau minėtais principais. Jų pasirinkimas paprastai priklauso nuo įmonės ar projekto dydžio ir sudėtingumo. Vis dėlto populiariausi ir dažniausiai naudojami metodai yra „Scrum“ bei „Kanban“. Tiesa, šie metodai nėra itin paprasti – tinkamam jų įdiegimui į įmonių veiklą svarbu ir specializuoti Agile mokymai.

Nuotraukos šaltinis: canva.com

„Scrum” metodika

„Scrum“ metodiką galima apibrėžti kaip procesų sistemą, kuri naudojama siekiant kurti produktus ir juos palaikyti. Sistema reikalinga siekiant spręsti besikeičiančias problemas ir išskirtinai bei kūrybingai pateikiant aukštą vertę turinčius produktus. „Scrum” metodika padeda pamatuoti skirtingų produktų kūrimo būdų ir jų valdymo santykinį efektyvumą, o tai suteikia galimybę tobulinti procesus.

„Scrum“ metodikoje vadovaujamasi mintimi, kad žinios gaunamos iš praktikos bei patirties. Todėl, pasak šio metodo, priimant sprendimus reikia vertėtų vadovautis būtent tuo, kas žinoma. Tai padeda atlikti tikslesnes prognozes ir optimizuoti rizikų valdymą. Šią teoriją, kaip ir kitus Agile metodus, įsisavinti ir suprasi padeda Agile mokymai.

Remiantis Scrum metodika, projektų valdyme naudojami iš anksto suplanuoti, konkrečios trukmės įvykiai. Pradėjus konkretų projekto periodą, vadinamą sprintu, fiksuojama jo trukmė, kurios negalima nei patrumpinti, nei pratęsti. Visi kiti įvykiai gali pasibaigti, tada, kai pasiekiamas jų tikslas. Toks būdas padeda užtikrinti, kad būtų sunaudojamas tik reikiamas laikas. Be minėto sprinto, į kurį įeina ir kiti įvykiai, kiekvienas iš jų sukuria galimybę ką nors patikrinti, pritaikyti. Jie reikalingi siekiant visiško skaidrumo ir pritaikomumo.

„Kanban” metodas

„Kanban“ metodas orientuotas į proceso tėkmės optimizavimą. Naudojant jį, remiamasi pagrindiniu „Lean“ mąstymo principu: sistemos efektyvumas priklauso nuo to, kaip greitai užduotis pereis per visą sistemą nuo idėjos iki jos įgyvendinimo.

Agile mokymai plačiau detalizuoja pagrindines „Kanban“ praktikas taikomas vadovaujantis šiomis taisyklėmis:

Proceso vizualizavimas

Svarbu susikurti specialią „Kanban“ lentą, kurioje atsispindėtų visi proceso žingsniai. Reikėtų atkreipti dėmesį, kad visos komandos užduotys būtų talpinamos vienoje vietoje ir aiškiai matomos. Didelis dėmesys skiriamas projekto įgyvendinimo proceso vizualizavimui.

Limitavimas

Kiekvienas žingsnis turi turėti konkretų skaičių, nurodantį, kiek daugiausiai užduočių jame gali būti. Tai užtikrins greitą įgyvendinimą ir tai, kad sistema nebus apkraunama taip, kad pradėtų lėtėti, strigti ir nutolintų tikslo įgyvendinimą.

Srauto valdymas

Darbo srautas turėtų maksimaliai padidinti vertės pristatymą, sumažinti pateikimo laiką ir būti kiek įmanoma labiau nuspėjamas. Komandos naudojasi empirine kontrole remdamiesi skaidrumu, tikrinimu ir prisitaikymu, kad subalansuotų potencialiai prieštaringus tikslus. Pagrindinis srauto valdymo aspektas yra kliūčių ir blokatorių nustatymas ir šalinimas.

Nuotraukos šaltinis: canva.com

Kam reikalingi Agile mokymai?

Agile mokymai svarbūs ne tik siekiant įsigilinti į  šią metodologiją bei jos metodus, bet ir planuojant juos pritaikyti praktikoje arba padėti tai padaryti kitoms įmonėms. Baigus įvairius Agile mokymus ir išlaikius egzaminą, galima įgyti sertifikatą. Šie sertifikatai patvirtina dalyvavimą mokymuose, o įgytos žinios suteikia galimybę gerąsias praktikas pritaikyti savo įmonėje, diegiant Agile metodiką, o komandos nariams padeda geriau suvokti visus jos taikymo procesus.

Kiekvienai gerai futbolo, krepšinio ar kitos sporto šakos komandai reikalingas patyręs treneris. Projektų valdymas – taip pat ne išimtis.

Agile treneriai (angliškai - Agile Coach) padeda įmonių komandoms pritaikyti Agile metodologiją, prižiūri komandų vystymąsi ir padeda mokytis, tobulinti procesus, siekiant organizacijos tikslų. Scrum meistrai paprastai būna atsakingi už komandos vedimą per visą Agile diegimo ir įgyvendinimo procesą. Jų užduotis – skatinti bei drąsinti organizacijos darbuotojus ir vadovus tinkamai taikyti Agile principus. Pagrindinis tokio trenerio ar meistro tikslas – suteikti komandoms pakankamai žinių apie Agile procesus, vertybes ir įgyvendinimą tam, kad turėdamos reikiamų žinių, įrankių ir patirčių organizacijos galėtų išnaudoti visas Agile mokymų teikiamas galimybes.

Sidebar placeholder