Audito komitetas:  projekte „Rail Baltica“ pasigendama atšakos į Klaipėdą
Audito komitetas: projekte „Rail Baltica“ pasigendama atšakos į Klaipėdą

Kovo 3 d. Audito komiteto posėdyje išsamiai aptartas „Rail Baltica“ projektas. Komitetas susipažino su 2019 m. pabaigoje parengto tarpvalstybinio (trijų Baltijos valstybių aukščiausių audito institucijų bendrai atlikto) audito „Projekto „Rail Baltica“ įgyvendinimas“ rezultatais ir išklausė Susisiekimo ministerijos pristatymą šiuo klausimu.

Posėdžio metu konstatuota, kad iki šiol yra aktualios 2019 m. pabaigoje pateiktos rekomendacijos. Komiteto pirmininkas Zigmantas Balčytis atkreipė posėdžio dalyvių dėmesį, kad „labai svarbu rūpintis ne tik tolimesnio finansavimo užtikrinimu, bet ir bendrų Baltijos valstybių sprendimų priėmimo matricos patvirtinimu, nes tai leistų reikiamą Europos Sąjungos finansavimą užsitikrinti greičiau“.

Aptariant projekto svarbą taip pat akcentuota, kad būtina įvertinti traukinio vėžės atstatymo iki Klaipėdos poreikį ir galimybes. Komiteto pirmininkas akcentavo, kad „Klaipėdos jūrų uosto indėlis į valstybės biudžetą yra itin žymus, todėl labai svarbu užtikrinti uosto konkurencingumą ateityje, kai kaimyninių valstybių – Latvijos ir Estijos – „Rail Baltica“ projekto geležinkelio bėgiai tiesiami per miestus, turinčius jūrų uostus“.

Komitetas nusprendė tęsti projektui pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo stebėseną, aktyviai sekti projekto įgyvendinimo eigą, taip pat kreiptis į Susiekimo ministeriją ir atsakingus Seimo komitetus kviečiant ieškoti tinkamiausio sprendimo dėl strategiškai ir ekonomiškai svarbaus Klaipėdos jūrų uosto konkurencingumo išsaugojimo.

Sidebar placeholder