Plėtojamas geležinkelių tinklas Lietuvoje leis didinti traukinių eismą ruože Vilnius – Klaipėda

Plėtojamas geležinkelių tinklas Lietuvoje leis didinti traukinių eismą ruože Vilnius – Klaipėda

Didžiausia Baltijos šalyse geležinkelių grupė „Lietuvos geležinkeliai“ pasirašė projekto „Antrojo kelio statyba ruože Plungė – Šateikiai projektavimo ir rangos darbų“ sutartį. Viešojo pirkimo metu geriausią pasiūlymą pateikė AB „Kauno tiltai“, sutarties vertė siekia 46,7 mln. Eur.

Konkurse antrieji liko jungtinės veiklos partneriai UAB „Hidrostatyba“, „Leonhard Weiss RTE AS“ ir AS „A.C.B.“, pasiūlę 46,77 mln. Eur. Trečiojo pirkimo dalyvio jungtinės veiklos partnerių Eurovia CS, a.s., AB „Eurovia Lietuva“ ir UAB „Geležinkelio tiesimo centro“ galutinio pasiūlymo kaina buvo 53,25 mln. Eur. 

Pasak bendrovės „Lietuvos geležinkelių infrastruktūros“ generalinio direktoriaus Karolio Sankovski, ši sutartis yra nuosekliai vykdomos geležinkelių infrastruktūros modernizavimo ir plėtros programos svarbi dalis.

„Vienas svarbiausių šio projekto tikslų yra užtikrinti strateginio IXB koridoriaus, kuris jungia sostinę Vilnių su pagrindiniu Lietuvos krovinių ir logistikos centru Klaipėdos jūrų uostu, ruožo pralaidumą ir greičio didinimą“, - sako Karolis Sankovski.

Antrojo kelio statybos ruože Plungė – Šateikiai projektu numatoma rekonstruoti 13,9 km esamo geležinkelio kelio, pastatyti 13,9 km naujo geležinkelio kelio, rekonstruoti esamus tiltus ir pralaidas, iešmus, pervažas, įrengti triukšmo slopinimo sienutes, rekonstruoti esamas elektros, signalizacijos ir ryšių sistemas, įrengti tvoras, lietaus bei drenažo sistemas, pertvarkyti esamas Plungės ir Šateikių geležinkelio stotis, pailginant pagrindinių bei atvykimo ir išvykimo kelių naudingą ilgį.

Siekiant efektyvinti manevrinį darbą, patenkinti klientų poreikius bei pagerinti jų aptarnavimą, Plungės sotyje bus vykdoma papildomo atvykimo ir išvykimo kelio statyba.

Projektas leis sumažinti transportavimo išlaidas, aplinkos taršą, triukšmo lygį. Naujasis ir rekonstruotas ruožai padidins eismo saugumą, pagerins vietinio verslo funkcionavimą, darbo jėgos mobilumo sąlygas, o taip pat sudarys palankesnes sąlygas keliauti, turizmo industrijai plėtoti, logistikai bei  intermodaliniam transportui vystytis.

Taip pat, projekto metu bus vykdoma Europos geležinkelių transporto TEN-T tinklo plėtra Lietuvoje.

Šiuo metu Plungė – Šateikiai ruože leistinas greitis yra 120 km/h keleivinių ir 90 km/h prekinių traukinių, o įgyvendinus šį projektą greičiai padidės atitinkamai iki 160 km/h ir iki 120 km/h. Antrojo (naujojo) geležinkelio kelio ašies apkrova bus projektuojama iki 25 t (245 kN), o esamo geležinkelio kelio ašies apkrova išliks nepakitusi ir bus projektuojama taip pat iki 25 t (245 kN).

Lietuvos geležinkelių tinklą didele dalimi sudaro vienkeliai, todėl šis naujasis dvikelis pagrindinėje šalies geležinkelių arterijoje reikšmingai pagerins eismo sąlygas. Bus žymiai išplėstos tinklo eksploatavimo galimybės ir sudarytos esminės prielaidos užtikrinti šalies verslo poreikius intensyvinti krovinių bei keleivių pervežimus.

Projektą sudaro projektavimo darbai, ekspertizės paslaugos, statybos darbai, techninės priežiūros ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos, eismo valdymo sistemų pritaikymo darbai ir kiti darbai. Projekto įgyvendinimo trukmė siekia 38 mėn., o jo užbaigimas numatomas 2022 m. IV ketvirtį.

Tai jau trečioji sutartis per 2019 m. IV ketvirtį dėl investicijų į pagrindinę šalies geležinkelių arteriją. Spalį „Lietuvos geležinkeliai“ pasirašė sutartį su tarptautinio konkurso laimėtoju dėl 51,13 mln. Eur investicijų į antrojo kelio statybos darbus ruože Livintai – Gaižiūnai, kuris taip pat yra strateginio IXB koridoriaus dalis. 

Gruodį bendrovė pasirašė „Ruožo Vilnius – Klaipėda (Draugystės st.) elektrifikavimas“ projekto sutartį su jungtinės veiklos partneriais „Elecnor S.A.“ ir „Instalaciones Inabensa S.A.“. Sutarties vertė siekia 363,1 mln. Eur. Skaičiuojama, jog elektrifikavimas turės didelę ekologinę naudą – kasmet geležinkelio tinkle bus sudeginama 46 tūkst. tonų mažiau dyzelino. Socialinė ekonominė nauda dėl oro taršos sumažėjimo per visą eksploatacijos laikotarpį sieks apie 700 mln. Eur. Planuojama, jog darbai bus baigti 2023 metais. Jau 2024 metais pagrindine šalies geležinkelių arterija – tarp Vilniaus ir Klaipėdos – traukiniai važiuos varomi ekologiškesne ir pigesne energija.

Sidebar placeholder