Naujasis vadovas uostą lygina su bičių aviliu
Naujasis vadovas uostą lygina su bičių aviliu

Vakar buvo pirmoji konkursą, kuriame dalyvavo 13 kandidatų, vadovauti Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijai laimėjusio Algio Latako darbo diena. Jį pristatyti darbuotojams ir žurnalistams atvyko net pats susisiekimo ministras Jaroslavas Narkevičius ir viceministras Vytis Mažeika. Visi jie buvo apipilti žurnalistų klausimais.

Konkursas eiti Uosto direkcijos vadovo pareigas įvyko balandžio pradžioje. Pagaliau, praėjus daugiau kaip dviem mėnesiams, A. Latakas gali pradėti dirbti. Ministras patvirtino, kad naujasis vadovas kaip reikiant patikrintas visų institucijų, yra gavęs leidimą dirbti su slapta informacija. Viešųjų ir privačių interesų susikirtimo J. Narkevičius būsimo vadovo veikloje neįžvelgia. Pats vadovas sako pažįstantis uoste dirbančius žmones, nes kitaip, atidirbus uoste 17 metų, būti negali. Jo manymu, Uosto direkcijos vadovas privalo pažinoti uosto naudotojus, kad darbas vyktų sėkmingai. Tačiau tos pažintys netrukdys jam eiti Uosto direkcijos vadovo pareigų.

"Naujajam Klaipėdos uosto vadovui keliami ambicingi tikslai, iš kurių svarbiausias - užtikrinti darnų uosto augimą, aktyviau reaguojant į taršos klausimus bei glaudžiau derinant uosto ir Klaipėdos miesto interesus. Vadovas taip pat turės rūpintis ilgalaikiu uosto konkurencingumu, garantuodamas sklandų projektų, numatytų Klaipėdos uosto bendrajame plane, įgyvendinimą ir efektyvų investicijų į infrastruktūrą panaudojimą", - pristatydamas uosto vadovą pabrėžė susisiekimo ministras J. Narkevičius.

Visa tą laiką, nuo pernai kovo 25 d., kai buvęs susisiekimo ministras Rokas Masiulis atleido iš pareigų Arvydą Vaitkų, laikinai Uosto direkcijos generalinio direktoriaus pareigas ėjo Vidmantas Paukštė. Vakar jis sulaukė nuoširdžios ministro padėkos.

Dėmesys aplinkosaugai

"Manau, ne tik aš, bet ir visi jaudinasi. Tai iššūkis ir kolektyvui, ir tam žmogui, kuris ateina dirbti, ir ministerijai, kuri skyrė vadovauti. Pirmiausia turiu su viskuo susipažinti, įsigilinti ir tik tada priimti sprendimus. Aplinka šiuo metu nekokia, visi suirzę. Didelis dalykas būtų nukreipti visuomenę į gerus dalykus. Visada stebėjausi skandinavais, jie pozityvo turi daug daugiau. Turime vienintelį uostą ir reikia juo džiaugtis. Kalbėdamas apie pokyčius, pažadu nedaryti staigių judesių", - sakė A. Latakas.

Naujasis vadovas Klaipėdos uostą palygino su bičių aviliu, kuriame vyksta intensyvus darbas. Bitės nešdamos žiedadulkes dulkina, niekas nenori gyventi šalia avilio, bet medų mėgsta visi. Pasak jo, Uosto direkcija yra tarsi bitininkė, užtikrinanti sklandų bičių darbą.

Jo teigimu, Uosto direkcijos numatyti strateginiai planai yra geri, tik reikia juos įgyvendinti. Artimiausi strateginiai planai - iki 2023 metų. Per tą laikotarpį į uosto infrastruktūrą numatyta investuoti daugiau nei 300 mln. eurų. Ambicingas siekis - 2040-aisiais pasiekti dvigubai didesnį perkraunamų krovinių kiekį, palyginti su dabartiniu laikotarpiu.

Išorinio uosto statybą A. Latakas pavadino svajone ir ateities dalyku.

Dabar uostas gali krauti 60 mln. t krovinių, o krauna apie 46,3 mln. t. Tad visų pajėgumų jis dar neišnaudoja. Kalbėdamas apie uosto ateitį naujasis vadovas norėtų, kad veiksmingiau dirbtų Uosto plėtojimo taryba, kurios posėdžiuose dalyvauja įvairūs ministrai.

Naujasis vadovas žada daug dėmesio skirti aplinkosaugos klausimams.

Pasak naujojo vadovo, negalima atskirai vertinti uosto ar miesto, uostas yra mieste, tad krovos kompanijos turi atsižvelgti į tai. A. Latakas norėtų, kad uostamiesčio gyventojai suprastų, kad uostas nėra tik blogiukas ir kad jo pakišti po stogu neįmanoma.

"Klaipėdos uostas užima istoriškai nusistovėjusią, tačiau nedėkingą geografinę padėtį miesto atžvilgiu. Kai kurie uosto krovos kompleksai nuo gyventojų namų yra nutolę mažiau nei per 80 metrų. Miesto bendruomenė yra labai jautri dėl uosto veiklos keliamų dulkių, triukšmo bei kvapų. Padėčiai gerinti yra būtina sudaryti taršos prevencijos ir monitoringo planus ir juos įgyvendinti. Būtina taikyti pažangiausias uždaro tipo krovos technologijas, dulkėtus krovinius krauti atokesnėse nuo gyvenamųjų rajonų krantinėse. Būtina įrengti efektyvias garso ir dulkių monitoringo stotis, aktyviai bendrauti su gyventojų bendruomenėmis ir miesto valdžia", - sakė jis.

Laukia iššūkių metas

"Klaipėdos uosto rezultatai jau kuris laikas tendencingai išlieka geri. Uosto direkcijos ir jame dirbančių įmonių sinergija leidžia sėkmingai konkuruoti tarp rytinėje Baltijos jūros pakrantėje dirbančių uostų ir būti vienu produktyviausių iš jų. Uosto direkcija turi aiškiai suformuluotą viziją ir misiją, jos tikslas - dėti pastangas, kad Klaipėdos uostas būtų modernus, konkurencingas, nuolat plėtojamas. Tikiu, kad sutelkus uosto bendruomenės jėgas, užsitikrinant Vyriausybės palaikymą, aktyviai bendraujant su miesto institucijomis ir visuomene, įgyvendinant gerąsias praktikas ir toliau mus lydės sėkmė", - sakė generalinis direktorius A. Latakas.

Anot jo, Uosto direkcijos laukia iššūkių metas - patvirtintas bendrasis planas, numatomi ambicingi plėtros planai. Pasak A. Latako, vystant uostą, itin svarbu siekti, kad plėtra atitiktų šiandieninius ir prognozuojamus ateities vandens ir sausumos transporto poreikius, uostas būtų patrauklus krovinių gabentojams, saugus laivybai ir kaip galima draugiškesnis aplinkai. Naujasis vadovas pabrėžia aktyvaus bendradarbiavimo su miesto institucijomis ir besiribojančiomis bendruomenėmis, sprendžiant aktualius plėtros, pramoninės taršos, konversijos klausimus, svarbą.

 

Raktažodžiai
Sidebar placeholder