Antaną Lukoševičių primins ąžuolas

Antaną Lukoševičių primins ąžuolas

Praėjusį penktadienį Klaipėdos universiteto bendruomenė prasmingai paminėjo brangaus kolegos, bičiulio, mokslininko, pedagogo docento daktaro Antano Lukoševičiaus mirimo metines. Humanitarinių ir ugdymo mokslų fakulteto kieme jo garbei pasodintas ąžuoliukas.

"Manau, kad medis čia bujos ir suleis šaknis. O kad taip ir būtų, visiems kartu reikia pasakyti tokį pusiau užkeikimą, pusiau palinkėjimą: "Šakom į dangų, šaknim į žemę", - gražiam ritualui visus susirinkusius sujungė idėjos sumanytojas, Humanitarinių ir ugdymo mokslų fakulteto dekanas Rimantas Balsys.

Susirinkusieji dalijosi maloniais prisiminimais apgailėdami, kad A. Lukoševičius paliko juos taip anksti.

Laikinasis Klaipėdos universiteto rektorius Artūras Razbadauskas pasakojo retai sutinkantis tokių šviesių žmonių, koks buvo Antanas.

"Visi, kurie jį pažinojo, žino, jog Antanas buvo eruditas. Didelė garbė man buvo būti ir jo gydytoju. Ši graži iniciatyva - Antano garbei pasodinti ąžuolą - labai prasminga. Juk medžiai gyvena ilgai, ilgiau nei žmogus. Šiandien dalyvaujantis Antano anūkas Jokūbas galės ir savo anūkams parodyti, kur auga senelio garbei pasodintas medis, kurį pasodino universitete dirbantys dėdės ir tetos", - idėja šitaip įprasminti A. Lukoševičiaus atminimą džiaugėsi A. Razbadauskas.

Monsinjoras, profesorius Arvydas Ramonas pasakojo, kad šviesaus atminimo Antaną jam yra tekę matyti visokį: ir laimingą, ir kitą kartą pavargusį bei pyktelėjusį dėl iškilusių iššūkių.

ŠEIMA. Palieti ąžuoliuką patikėta Antano Lukoševičiaus artimiesiems.

"Bet šis žmogus visur ieškojo pozityvumo ir tiltų į kitus asmenis. Antanas mėgo gyvenimą ir džiaugėsi juo. Labai mylėjo savo šeimą. Prisimenu tą dieną, kai Antanas ir jo žmona Aurelija šventė santuokos jubiliejų. Antanas paėmęs žmoną už rankos ir ištaręs: "Dėkoju tau, Dieve, už mano gyvenimo draugę Aureliją...", - nutilo ir pradėjo verkti. Tai retas atvejis - matyti, kad žmogus, švęsdamas garbingą santuokos jubiliejų, šitaip stipriai išreiškia jausmus", - prisiminimais dalijosi A. Ramonas.

Socialinių mokslų daktaras, docentas Povilas Žakaitis, kuriam yra tekę dirbi petys petin su A. Lukoševičiumi bei perimti iš jo fakulteto vairą, svarstė, kad ši iškili asmenybė yra nusipelniusi visos ąžuolų giraitės.


Antanas Lukoševičius (1954-2017) buvo vienas iš aktyviausių Klaipėdos universiteto kūrimo iniciatorių ir strategų. Nuo 1997 iki 2007 m. vadovavo Pedagogikos fakultetui: telkė bendruomenę vaisingam akademiniam darbui, kūrė ir puoselėjo tradicijas, inicijavo naujų katedrų steigimą ir naujas studijų programas. 2007-2011 m. buvo Klaipėdos universiteto infrastruktūros prorektoriumi. Nuo 2011 m. iki paskutinių gyvenimo dienų vadovavo Kūno kultūros katedrai. Klaipėdos universiteto bendruomenė pasitikėjo docentu - visus septynis kartus jis buvo išrinktas Senato nariu


 

"Šioje institucijoje, kurios pavadinimai vis keitėsi, Antanas išdirbo kone keturiasdešimt metų. 12 metų iš jų dirbo dekanu. Prasminga, kad ąžuolas pasodintas būtent Humanitarinių ir ugdymo mokslų fakulteto kiemelyje. Turbūt nė vienas žmogus nėra skyręs tiek dėmesio šitam garbingam pastatui, kaip Antanas. Jis su šiuo pastatu turėjo dvasinį ryšį. Tiesiog buvo įsimylėjęs. Dažnai vakarais vaikščiodavo čia vienas ir tarsi kalbėdavosi su juo", - prisiminė P. Žakaitis.

Kai dabartinis Humanitarinių ir ugdymo mokslų fakultetas buvo restauruojamas, A. Lukoševičius užėmė universiteto prorektoriaus pareigas. P. Žakaitis prisiminė, kad, būdamas prorektoriumi, jis ne kartą atviravęs, jog šiose pareigose jį laiko žinojimas, kad gali prisidėti prie minėto pastato rekonstrukcijos.

"Ir dabar, žvelgiant į šį pastatą, matau daug ženklų, kurių nebūtų buvę, jei ne Antanas. Pavyzdžiui, įstiklintos lodžijos. Daugelis prisimena ir legendinį Vyčio ieškojimą. Kiek kartų su Antanu žvelgdavome į šį pastatą iš fasado pusės, jis matydavo, kad ten turi būti užtinkuotas Vytis. Tačiau restauratoriai nenorėjo to Vyčio ieškoti. Visgi Antano užsispyrimas buvo didesnis... Tiesa, Vyčio taip ir nerado, bet erelį - tikrai", - smagią istoriją prisiminė P. Žakaitis.

Buvę kolegos prisiminė, kad docentas visada buvo geranoriškas, nuoširdus, tolerantiškas, atidus kolegoms ir studentams. Linksmas, vaišingas bičiulių būryje, dainininkas, šokėjas, savojo krašto mylėtojas.

"Iš lėto, iš lėto lapai kris…" - buvę kolegos prisiminė, kaip šią dainą išvertęs į šiaurės aukštaičių tarmę dainuodavo Antanas.

"Prisimindamas savo tėvus, gimines, Antanas kartais sakydavo: "Mes, Lukoševičiai, tokie: suvinguriuojam ir vėl stati." Tad viliuosi, kad ir šis ąžuolas primins ilgam tą tiesią Antano laikyseną. Tikėkimės, kad šis ąžuolas taip susigyvens su šiuo pastatu, kaip buvo susigyvenęs Antanas", - viltingai gražų bendraminčių susibūrimą užbaigė P. Žakaitis..

Raktažodžiai
Sidebar placeholder