Artėjant Vėlinėms sutvarkytos Kopgalio kapinaitės

Artėjant Vėlinėms sutvarkytos Kopgalio kapinaitės

Prieš Vėlines Lietuvos jūrininkų sąjunga (LJS) visada organizuoja talką pirmojo Klaipėdos uosto kapitono Liudviko Stulpino kapui sutvarkyti.

Ketvirtadienį iš ryto keltų į Smiltynę kėlėsi LJS nariai ir jiems tankinantys žmonės iš senjorų klubo. Jie vyko sutvarkyti Kopgalio kapinaičių. Be L. Stulpino, jose dar yra ir Lietuvos jūrų muziejaus įkūrėjo, rašytojo Aloyzo Každailio, ir Klaipėdos krašto gubernatoriaus, rašytojo Jono Žiliaus-Jonilos kapai.

Talkininkai susiurbė prikritusius medžių lapus, surinko aplūžusias šakas, iššlavė teritoriją, moterys apvalė kapitono paminklą.

Penktadienį 12 val. LJS, asociacijos "Jūros veteranai", Jūrų kapitonų asociacijos nariai, Liudviko Stulpino progimnazijos moksleiviai kelsis ketu į Smiltynę. Kadangi kitą savaitę prasideda moksleivių rudens atostogos, todėl iš anksto organizuojama kapitono L. Stulpino pagerbimo ceremonija prie Vėlines. Moksleiviai paprastai parengia nedidelę paminėjimo programėlę, būna giedamos giesmės, kalbas sako jūrininkų atstovai. Dažnai šioje akcijoje dalyvauja ir Klaipėdos uosto kapitonas.

"Susirinkdami paminėti savo kapitoną kartu mes pagerbiame ir kitus du žymius Kopgalio kapinaitėse palaidotus Klaipėdos žmones, uždegame žvakutes, padedame gėlių", - sakė P. Bekėža.

Jūrininkai dėkingi Savivaldybės kapinių priežiūros tarnybai, kuri laikosi susitarimo ir visada prieš kokias nors šventes - ar gimimo, ar mirimo dieną, ar Vėlines sutvarko Kopgalio kapinaites, pasodina gėlių.

Raktažodžiai
Sidebar placeholder