Klaipėdiečių nuomonė: Girulių miškas kertamas nebus (papildyta)

Klaipėdiečių nuomonė: Girulių miškas kertamas nebus (papildyta)

Seimas pritarė S.Gentvilo Rezoliucijai: Girulių miškas kertamas nebus
Aplinkos apsaugos komiteto vicepirmininkas Simonas Gentvilas vakar Seimo salėje pristatė rezoliuciją, kuria siekiama išsaugoti Girulių mišką Klaipėdoje. 
„Džiugu, kad valdantieji prabudo ir prisijungė prie teisingo sprendimo. Girulių miškas turi būti išsaugotas. Jis svarbus tiek ekologine, tiek ir moraline prasme.Seimas pagaliau išgirdo visuomenės ir Seimo narių prašymus. Tikiuosi, kad ateityje LR Vyriausybė bus supratingesnė ir nereikės kovoti dėl keliolikos kartų užaugintų miškų“, - aiškino klaipėdietis, liberalas Simonas Gentvilas. 
LR Vyriausybė,nepaisydama Seimo narių, klaipėdiečių bei nevyriausybinių organizacijų atstovų, priėmė Klaipėdos geležinkelio mazgo infrastruktūrinius pakeitimus pagal kuriuos traukinių stovėjimo aikštelę numatoma įrengti Girulių miške. Nors Klaipėdos miesto ir apskrities bendruosiuose planuose numatyta Klaipėdos geležinkelio mazgą, apimant Klaipėdos, Rimkų, Draugystės geležinkelio stotis, joms priklausančius kelynus, jungiamuosius ir privažiuojamuosius kelius bei teritoriją rengti prie Kopūstų kaimo.
Simonas Gentvilas kartu su kolegomis siekdamas užkirsti kelią šiam neteisingam sprendimui paruošė rezoliuciją, kurioje reikalaujama išbraukti Melnragės Girulių miško teritorijoje Pauosčio kelyno plėtrą bei numatyti pagrindinę Klaipėdos centrinės stoties iškraustymo vietą- Kopūstų kaimą. Seimas pirmadienį neeilinio posėdžio metu priėmė šią rezoliuciją. 
„Dabar atsiveria reali galimybė klaipėdiečiams Girulių miške įsteigti regioninį parką. Tikiuosi, kad jie šia galimybe pasinaudos. Taip galėsime ne tik jį išsaugoti bet ir sutelkti daugiau jėgų jį puoselėti ir dar plačiau šį mišką atverti rekreaciniams tikslams“,- teigė parlamentaras S. Gentvilas.
Nuoroda į Rezoliuciją: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/f8920480b6bb11ea9a12d0dada3ca61b
Kontaktinis asmuo: 
Simonas Gentvilas
Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio frakcijos narys,

Nemažai klaipėdiečių jau pareiškė savo nuomonę, kad Girulių miškas turi būti išsaugotas. 

Dėl Girulių miško galimo kirtimo pasisakė ir Klaipėdos miesto tarybos nariai. Galimybė pasisakyti buvo suteikta visiems miesto tarybos nariams. 

Klaipėdos miesto tarybos narė Elida MANTULOVA


Susisiekimo ministerijos birželio 22 d. Vyriausybės posėdyje priimtas nutarimas „Dėl transeuropinio IX B transporto koridoriaus dalies – Klaipėdos geležinkelio mazgo susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planų rengimo pradžios“ norėčiau manyti yra menkos patirties vyriausybės klaida.

Jei priimtas nutarimas yra infrastruktūros parengimo išoriniam uostui vystyti būtent Melnaragėje grubaus plano dalis, tuomet tai vertintina, kaip nusikaltimas. Nepaisymas miesto ir jo gyventojų nuomonės, brutalus naikinimas brandaus šimtmečius auginto ir puoselėto miško mainais į valstybinio uosto plėtros pseudoporeikį yra demokratijos Lietuvoje griovimas.

Miestui, pritariant veiklą uoste vykdančioms kompanijoms,  pasirinkus alternatyvą uosto plėtrai pietinėje miesto dalyje, realus poreikis būtų plėtoti Draugystės geležinkelio kelyną bei įgyvendinti pietinio Klaipėdos aplinkkelio parengto techninio projekto sprendinius. 

Klaipėdos miesto tarybos narys Arvydas VAITKUS:


Esu kategoriškai PRIEŠ globalų Girulių miško iškirtimą! Vykstu po švenčių į Vilnių išsiaiškinti kas sugalvojo tokį "projektą". Gaila, kad tokio pobūdžio projektai nėra aptariami miesto taryboje.

Taip visų pirma – NEUŽTIKRINAMAS VIEŠUMAS. Iš praktikos žinau, kad tokius projektus nesusigalvoja ministerijos darbuotojai. Kad projekto autoriai yra AB „Lietuvos geležinkeliai“, man abejonių nekyla. Nekyla abejonių ir tame, kad tokiems "kūrėjams" turi būti taikoma atsakomybė.

Šio projekto siejimas su išoriniu uostu pagrindo neturi. Pirmiausia, turėtų būti partneris, kuris norėtų ateiti į išorinį uostą, o tokių, kurie turėtų krovinių srautą Baltijos jūroje – NĖRA. Konteinerinio terminalo („sauso“ uosto) įrengimas Girulių miške man taip pat nesuprantamas.

Apie tai girdžiu pirmą kartą. Konteineriai yra kraunami uosto pietinėje dalyje, bet ne šiaurinėje. Labai apmaudu, kad Klaipėdos savivaldybės vadovai, panašu, nepasiaiškinę projektų galimas grėsmes, suderino tokį Vyriausybės nutarimo projektą. Aš asmeniškai ir mūsų frakcija miesto taryboje toliau sieks, kad tokios intervencijos į Klaipėdos miesto gyvąjį turtą būtų SUSTABDYTOS.

Panašios intervencijos scenarijus yra planuojamas Skulptūrų parke, kur numatoma iškirsti pusę tūkstančio brandžių medžių. Dar praeitų metų pabaigoje pavyko įrodyti Finansų ir ekonomikos komitete, kad šiam projektui būtina priežiūros grupė, į kurią prašiausi priimamas. Šiam siūlymui pritarė ir kiti komiteto nariai. FAKTAS - iki šiol tokia priežiūros grupė nesudaryta. Kodėl?

Klaipėdos miesto tarybos narys Arūnas TUMA:


Kategoriškai "Prieš", nes nematau jokios net logiškai pagrįstos nuomonės dėl tokio poreikio. Buvo investuoti pinigai į detalaus plano parengimą "Kopūstų kaime" tai daryti ir esant pagrįstam, apskaičiuotam, įvertintam poreikiui visa tai daryti, tai nebent ten, "Kopūstų kaime", daryti perkėlimą iš Klaipėdos miesto.

Klaipėdos miesto tarybos narys Saulius BUDINAS:


Aš nepritariu iškirtimui ir plėtrai Girulių miške, nes apskrities bendrajame plane ir kituose dokumentuose buvo numatoma plėtra Kopūstų kaime.

Dabartinė infrastruktūra uosto esamai krovai yra pakankama, todėl planuoti miško kirtimą būtų nusikalstama.

Klaipėdos miesto tarybos narė Judita SIMONAVIČIŪTĖ:


"Pagrindinis motyvas, kuriuo remiasi Susisiekimo ministerija, tai Klaipėdos centrinės stoties geležinkelio mazgo iškėlimas.

Jis buvo numatytas įvariuose dokumentuose. Tačiau dokumentai nenumato kur konkreciai iškelti. Todėl reikia parengti specialųjį planą.

Susisiekimo ministerija įvardina, kad specialusis planas nėra susijės su būsimuoju išoriniu uostu. Pagristai kyla klausimas, ar neivertinus išorinio uosto plėtros, daryti tarpinius sprendimus, tik dėl Klaipėdos centrines stoties iškeldinimo, yra teisinga.

Specialiojo plano rengimas, nėra toks paprastas ir trumpalaikis dokumentas. Specialiųjų planų paskirtis, ivertinti plėtros galimybes ilgalaikėje perspektyvoje.

Todėl, neivertinus išorinio uosto perspektyvos, galimi neteisingi pasirinkimai. Klaipediečiai kelia pagrįstas abejones, ar nebus iškirstas Giruliu miškas. Juk 30 hektarų reikalinga tik Klaipėdos centrinės stoties kelyno iškeldinimui.

O kiek dar reiks išoriniam uostui aptarnauti. Todėl, mano galva, šiuo metu rengti tarpinį specialųjį planą yra netikslinga.

Klaipėdos miesto tarybos narė Nina PUTEIKIENĖ:

Teisybės dėlei reiktų pasakyti, kad tai - ne vienos ministerijos, o visos vyriausybės planuojamas projektas, kuriam nedviprasmišką pritarimą yra išreiškusi Klaipėdos miesto savivaldybė.

is projektas - tik pirmas etapas, vedantis į multimodalinio transporto mazgo atsiradimą, kuriame susikirs sausumos, vandens ir geležinkelio keliai.

Jeigu dabar yra kalbama apie 30 ha, miško iškirtimą, tai vystantis projektui, miškas bus naikinamas geometrine progresija.

Klaipėdos apskrities ir Klaipėdos rajono strateginiuose planavimo dokumentuose jau kelis dešimtmečius šis geležinkelio mazgas buvo planuojamas Kopūstų kaime. Tačiau valstiečių vyriausybė nusprendė jį priartinti prie uosto - taip projektas atpinga - ir numatyti jį vystyti Giruliuose.

Visa viltis - aktyvi, prabudusi Klaipėdos bendruomenė, KBA, kuri telkia klaipėdiečius Girulių miško išsaugojimui. Aš nemanau, kad ūkio plėtros scenarijai, naikinantys gamtą, ilgalaikėje perspektyvoje yra tvarūs ir teikiantys naudą.

Todėl pateikiau parengiau sprendimo projektus Klaipėdos miesto savivaldybės tarybai dėl Neniškio derinimo atšaukimo ir dėl tarybos nepritarimo vyriausybės nutarimo projektui.

Atšaukus savivaldybės derinimą, vyriausybės nutarimas taptų niekiniu. Manau, kad klimato ir pasaulio kaitos sąlygomis pajūryje turime plėsti rekreacines, poilsio zonas ir pagaliau pradėti rimtai dirbti, kuriant turizmo bei kurortinę infrastruktūrą.

Klaipėdos miesto tarybos narys Alvidas ŠIMKUS:

Neigiama. Nepritarsiu nė vienam geležinkelio plėtros projektui, kurie vienaip ar kitaip būtų susiję su Girulių miško kirtimu. Nepritarsiu ir kitiems projektams, kuriuose numatomas medžių kirtimas dėl pramoninės veiklos plėtros mūsų mieste.

Klaipėdos miesto tarybos narys Arūnas ANDZIULIS:

Aš prieš kirtimą. Bet noriu pastebėti, kad bedieviai kerta 100 hektarų Punios, Labanorų, Šimonių ir t.t. giriose, tai iškirsti 30 h jiems nieko nereikš, uosto kompanijos deklaruoja tik plėtrą, reiks daugiau krovinių privežti!

Sidebar placeholder