Kodėl ir kaip teat­ras įtrau­kia į savo magiš­ką ver­pe­tą?

Kodėl ir kaip teat­ras įtrau­kia į savo magiš­ką ver­pe­tą?

Visus teat­ra­lus nuo­šir­džiai pasvei­ki­no­me su Tarp­tau­ti­ne teat­ro die­na, mini­ma kovo 27-ąją. Kodėl ir kaip teat­ras įtrau­kia į savo magiš­ką ver­pe­tą, klau­sia­me uos­ta­mies­čio teat­ro kūrė­jų.

Darius Meš­kaus­kas, Klai­pė­dos dra­mos teat­ro akto­rius

Teat­ras - tai malo­nu­mas, adre­na­li­nas, pri­klau­so­my­bė. Teat­ras sutei­kia gali­my­bę patir­ti stip­rius, įvai­rius išgy­ve­ni­mus, kurių gyve­ni­me gal nie­ka­da nepa­tir­si. O tai dar tei­kia malo­nu­mą ir kitiems - žiū­ro­vams - sutei­kia satis­fak­ci­ją. Teat­ro tei­kia­mą malo­nu­mą ir satis­fak­ci­ją aš paju­tau gana anks­ti.

Iš pri­gim­ties buvau ekst­ra­ver­tas, norė­jau pasi­ro­dy­ti, sulauk­ti dėme­sio, pra­juo­kin­ti kitus. Jau dar­že­ly­je tėvams buvau pasa­kęs, kad užau­gęs būsiu virė­ju (nes pati­ko pjaus­ty­ti miš­rai­nes) arba klou­nas.

Jus­ti­na Van­žo­dy­tė, Klai­pė­dos dra­mos teat­ro akto­rė

Nuo pat mažens mane trau­kė kūry­bi­nė veik­la: šokau, dai­na­vau, pie­šiau ir man patik­da­vo būti sce­no­je. Gyve­nau Kau­no dra­mos teat­ro kai­my­nys­tė­je, tad paaug­lys­tė­je ėmiau teat­re sava­no­riau­ti.

Tada pama­čiau labai daug spek­tak­lių ir pati pra­dė­jau sva­jo­ti apie sce­ną. Pra­dė­jus dirb­ti teat­re, roži­niai aki­niai nukri­to, išga­ra­vo išsi­gal­vo­tas teat­ro sudie­vi­ni­mas, netei­sin­gi pri­si­sva­jo­ji­mai ir iliu­zi­jos.

Teat­ras sutei­kia aiš­kų rea­ly­bės pojū­tį. Šian­dien galiu pasa­ky­ti, kad bran­giau­sia dova­na, kurią sutei­kia teat­ras - tai gali­my­bė dirb­ti su kūrė­jais ir gali­my­bė bend­rau­ti su žiū­ro­vu. Tai ypač jau­čia­me dabar, kai to nega­li­me patir­ti.

Visą straipsnį skaitykite savaitraščio „Savaitės ekspresas“ numeryje. 

"Manau, kad, virusui atslūgus, ekonomika labai greitai atsigaus", - optimistiškai nuteikia "Limarko" direktorius Vytautas Lygnugaris. Ką apie pasaulį ištikusios pandemijos pasekmes galvoja ne vieną krizę jau išgyvenę uostamiesčio verslininkai ir didelių įmonių vadovai, skaitykite naujame "Savaitės ekspreso" numeryje.

Koronaviruso ir karantino tema šį kartą vyrauja ir savaitės apklausoje. Sužinosite, kaip karantino sąlygomis gyvena žinomi klaipėdiečiai. "Dabar darau viską, ko anksčiau rankos nepasiekdavo", - sako dainininkė Violeta Riaubiškytė-Tarasovienė.

Besidomintiems sporto garsenybėmis - išsamus interviu su neseniai 75-ąjį gimtadienį atšventusiu Modestu Paulausku. Sužinosite, kokia olimpinio, pasaulio ir Europos čempiono kasdienybė ir dėl ko jam yra tekę verkti.

Kol kas negalime keliauti, bet galime dalintis įdomių kelionių prisiminimais. Šį kartą "Savaitės eksprese" reportažas apie Vietnamą, krokodilienos ir ryklienos valgius su kobrų užpiltine.

Savaitraštyje gausu istorinių temų. "Mažosios Lietuvos" priede rasite Mindaugo Milinio straipsnį "Raudonarmiečių gaujos plėšikavo, žudė ir prievartavo". "Jei dar kam nors kyla klausimų, ar per Antrąjį pasaulinį karą Lietuva buvo okupuota, ar išvaduota, tereikia paskaityti 75 metų senumo sovietinių funkcionierių skundus aukščiausiems tuometinės sovietinės respublikos vadovams..." - straipsnį pradeda M. Milinis.

"Mažosios Lietuvos" priede taip pat galėsite sužinoti, kuo ypatingi buvo konfirmacijos drabužiai.

Priede "Kultūros uostas" tradiciškai rasite naują skaitytojų pamėgtų žurnalistės Gražinos Juodytės "Akvarelių" pasakojimą.

"Savaitės eksprese" ir psichologų patarimai, kaip išbūti su nerimu, kaip padėti jį įveikti savo vaikams, taip pat galėsite išbandyti ne vieną maisto tinklaraštininkų siūlomą receptą.

Kartu su savaitraščiu gausite ir specialų priedą "TV publika" su TV programa visai savaitei.

Naujo savaitraščio „Savaitės ekspresas“ ieškokite visose spaudos platinimo vietose visą savaitę - nuo šeštadienio iki penktadienio.

Rašyti komentarą

Plain text

  • HTML žymės neleidžiamos.
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
Sidebar placeholder