Kova su korupcija: reikalaus daugiau skaidrumo ir atvirumo

Kova su korupcija: reikalaus daugiau skaidrumo ir atvirumo

Stiprinti viešųjų pirkimų priežiūrą, vykdyti antikorupcinį švietimą, didinti sprendimų viešumą ir skaidrumą – tokios kovos su korupcija Klaipėdos miesto savivaldybės įstaigose, įmonėse ir institucijose kryptys numatytos Klaipėdos savivaldybės tarybos ketvirtadienį patvirtintoje 2020-2022 metų korupcijos prevencijos programoje.

Antikorupcijos komisijos pirmininkas Rimantas Didžiokas teigė, kad rengiant naują programą darbo grupėje buvo gauta 18 pasiūlymų, daugumai jų pritarta ir jų pagrindu dokumentas patobulintas.

Programoje numatytos nuostatos privalomos visoms Savivaldybės institucijoms, įmonėms ir įstaigoms. Siekiama, kad Klaipėdoje būtų įgyvendintos nulinės tolerancijos korupcijai gairės, kurios turi būti parengtos iki šių metų lapkričio.

R. Didžioko teigimu, nauja korupcijos prevencijos programa nuo ankstesnės skiriasi tuo, kad joje numatyta nauja prievolė įmonių ir įstaigų interneto svetainėse skelbti informaciją apie per praėjusius metus įvykdytus ar vykdomus projektus, finansavimo šaltinius, patirtas išlaidas, sukurtą ar planuojamą sukurti pridėtinę vertę.

„Manome, kad šita priemonė padės vykdant projektus, skaidrins visą aplinką, bus labiau prieinama tiems, kurie nori gauti visą informaciją, kadangi įmonių ir įstaigų internetinėse svetainėse bus kas šeši mėnesiai reguliariai atnaujinama“, - komentavo R. Didžiokas.

Taip pat svarbi naujovė, kad Savivaldybės įmonės ir įstaigos savo interneto svetainėje privalės nuolat skelbti apie gautas dovanas, gautą bei suteiktą paramą. Ši nuostata įsigalios nuo rugsėjo 1 d.

Taip pat nuo liepos 1 d. Savivaldybės institucijoms, įmonėms ir įstaigoms bus privaloma skelbti išsamias vadovų darbotvarkes, o iki Naujųjų metų visos šios įstaigos turės parengti, patvirtinti ir paskelbti savo etikos kodeksus.

Planuojama kiekvienais metais įstaigų, įmonių darbuotojams bei seniūnaičiams organizuoti mokymus, atnaujinti antikorupcinio švietimo programas mokyklose, atlikti anonimines tarnautojų apklausas, kartą per metus skelbti apie pasiektus antikorupcinės programos įgyvendinimo rezultatus, sukurti programą, kuri leistų informaciją apie antikorupcinių priemonių vykdymą teikti internetu, ir t. t.

Manoma, kad darbą sustiprins įsteigta nauja pareigybė – asmuo, kuris nuolat prižiūrės viešuosius pirkimus. Tai turėtų būti padaryta iki spalio.

Svarstant naują programą Tarybos narėms Ligitai Girskienei ir Ninai Puteikienė užkliuvo, kad komisijos pirmininkas R. Didžiokas nėra opozicijos atstovas, nors pagal teisės aktus šias pareigas turėtų eiti opozicijoje dirbantis politikas. R. Didžiokas savo ruožtu patikino esąs pasiruošęs pasitraukti ir užleisti vietą opozicijos atstovui.

Taip pat N. Puteikienė sukritikavo rengiamų antikorupcinių mokymų turinį – esą pernai juose buvo kalbama apie demokratiją nuo antikos laikų, korupcijos apraiškas Afrikoje ir panašiai. R. Didžiokas pripažino, kad tai – iš tiesų tobulintinas dalykas.

Antikorupcijos programai įgyvendinti miesto biudžete kasmet numatoma apie 20 tūkst. eurų, tačiau svarstoma prašyti papildomų lėšų, jei jų prireiks, pavyzdžiui, aukštesnės kokybės mokymams organizuoti.

Sidebar placeholder