Kultūros magistro žiedas papuoš Bernardo Aleknavičiaus ranką

Kultūros magistro žiedas papuoš Bernardo Aleknavičiaus ranką

Už išskirtinius nuopelnus miesto kultūrai Klaipėdos kultūros magistro žiedu šiais metais bus sužieduotas fotožurnalistas, kultūros istorikas ir kraštotyrininkas, metraštininkas Bernardas Aleknavičius. Jį iš devynių kandidatų slaptu balsavimu išrinko Klaipėdos kultūros magistro suteikimo komisija, kurią antradienį sudarė 12 narių.

Magistro vardas suteikiamas tada, kai kandidatūrai pritaria du trečdaliai komisijos narių. Miestas suteikė galimybę Kultūros magistro žiedais apdovanoti du pretendentus, tačiau du trečdalius komisijos balsų surinko tik vienas kandidatas, kitiems trūko vieno balso.

Iš viso šiais metais kultūros magistro apdovanojimui buvo pristatytos devynios kandidatūros.

Klaipėdos miestiečių draugija už reikšmingą indėlį populiarinant Mažąją Lietuvą pasiūlė fotožurnalisto, kultūros istoriko ir kraštotyrininko, metraštininko Bernardo Aleknavičiaus kandidatūrą.

"Kuklus, bet didžios dvasios žmogus", - taip apibendrino B. Aleknavičiaus, šiais metais švenčiančio savo 90-metį, asmenybę Mindaugas Milinis.

Klaipėdos miestiečių draugijos atstovas akcentavo, kad B. Aleknavičiaus fotografijos, perduotos Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešajai bibliotekai, yra neišsemiamas lobynas, supažindinantis su Klaipėdos miesto raida pokariu, iškilios rašytojos Klaipėdos krašto rašytojos Ievos Simonaitytės asmenybe. B. Aleknavičius atidavė duoklę ir Kristijonui Donelaičiui, Adomui Brakui ir kitiems Mažosios Lietuvos šviesuoliams.

Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro direktorė Laima Vilimienė pristatė dviejų iškilių teatro darbuotojų - dirigento Tomo Ambrozaičio ir solistės Ritos Petrauskaitės kandidatūras. Teatro vyriausiasis dirigentas, chorvedys, peadagogas T. Ambrozaitis Klaipėdos kultūros žiedo apdovanojimui nominuotas už proveržį muzikinio teatro spektaklių ir simfoninės muzikos atlikimo srityje, nuopelnus ugdant atlikimo kultūrą Klaipėdoje, už Klaipėdos koncertų turinio išplėtimą į naujas profesionalaus šiuolaikinio meno bei lietuviškos muzikos erdves, aktyvią meninę - koncertinę veiklą su chorais, dainų švenčių tradicijų puoselėjimą.

L. Vilimienė akcentavo, kad per trejus metus, kai teatro orkestrui ėmė vadovauti T. Ambrozaitis, pastebimai išaugo šio kolektyvo profesionalumas, kūrybiniai užmojai ir ambicijos, visuomenei pristatyta turtinga E. Balsio šimtmečiui skirta programa, P. Čaikovskio "Spragtukas". "T. Ambrozaitis yra Klaipėdos muzikinio gyvenimo vedlys", - įsitikinusi L. Vilimienė.

Teatro vadovė pasidžiaugė ir kita nominante - jau tris dešimtmečiu publiką savo balsuu džiuginančia soliste Rita Petrauskaite, kuri šiuo metu yra ryškiausia Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro solistė, pasiekusi savo profesinės veiklos brandą ir dainuojanti pagrindines soprano partijas, pasižyminti profesionalumu, vokaliniu meistriškumu, artistine įtaiga.

Apdovanoti kultūros magistro žiedu šiais metais buvo pasiūlytas ir jį pagal archeologinį radinį atkūręs juvelyras Vidas Bizauskas.

Jis - iškilus meno kūrėjas, Klaipėdos apskrities dailininkų sąjungos pirmininkas, daugelio uostamiesčio iškilių apdovanojimų ir regalijų: mero koljė, Klaipėdos universiteto rektoriaus koljė, Miesto tarybos ženkliukų, "Padėkos kaukių" ir kitų juvelyrinių dirbinių autorius.

Už reikšmingą meno pedagogo vaidmenį ir profesionalią kūrybą, garsinančią Klaipėdos vardą apdovanojimui buvo pateikta meno pedagogo, dailininko, grafikos meisto, kultūrinių renginių kuratoriaus Augustino Virgilijaus Burbos kandidatūra.

Klaipėdos kultūros magistro žiedo apdovanojimui buvo nominuotas ir solistas, daugialypis kultūros lauko veikėjas, Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro legenda Šarūnas Juškevičius. Ramūnas Kaubrys, Klaipėdos S. Šimkaus konservatorija bei VšĮ "Vieno aktoriaus teatras" Š. Juškevičiaus kandidatūrą apdovanojimams pateikė už svarų indėlį ir ypatingus nuopelnus Klaipėdos miesto kultūrai ir menui, išskirtinius vaidmenis teatruose, nuoseklią pedagoginę veiklą, kūrybinę sklaidą Lietuvoje ir užsienyje, pagarbą scenai, iniciatyvas, inspiruojančias aplinkinius pozityviai veiklai, teatro meno tradicijų saugojimą, asmeninę atsakomybę kuriant kultūrinę aplinką gimtajame mieste.

Remigijus Treigys pasiūlė kultūros magistro žiedu apdovanoti Gliukų teatro kūrėją, vizualiųjų menų, performansų atlikėją Beną Šarką, kuris daugiau nei 30 metų yra unikalus Klaipėdos miesto kultūros ir meno reiškinys, kuris nėra deramai įvertintas uostamiestyje, tačiau pripažintas daugelyje Lietuvos ir tarptautinių meno festivalių.

Šiuolaikinio šokio kūrėjos Agnijos Šeiko kandidatūrą pristatė Goda Giedraitytė. Ji atkreipė dėmesį, jog A. Šeiko ne tik įkūrė Klaipėdoje Šeiko šiuolaikinio šokio teatrą ir yra jo choreografė, šokėja, pedagogė, stebina tokiais unikaliais projektais kaip šiuoliakinio šokio ekskursijos, bendradarbiavimu su violončelės kūrėjais.

"Šeiko šokio teatras yra vienintelis nepriklausomas teatras, kuris įdarbino šokėjus ir nuolat dirba su bendruomene: vaikais, paaugliais, senjorais", - akcentavo A. Šeiko nuopelnus G. Giedraitytė.

Lietuvos rašytojų sąjungos Klaipėdos skyrius už literatūrines ir kultūrines įžvalgas, gilumines pastabas literatūroje teikė literatūrologo, literatūros sociologo, literatūros kritiko Marijaus Šidlausko kandidatūrą. Rašytoja Nijolė Kliukaitė Kepenienė gražiai pavadino nominantą žodžio aristokratu, gebančiu net skaudsžią tiesą išsakyti atvirai ir įkvepiančiai.

"Rašytojams jis kaip popiežius, kuris padeda surasti tikrąsias vertybes", - pažymėjo N. Kepenienė.

Klaipėdos kultūros magistro žiedai - tai tradiciškai įteikiami rugpjūčio 1 dieną, per miesto gimtadienį, Pilies muziejuje. Kultūrai ir menui nusipelnę klaipėdiečiai jais žieduojami nuo 2003 metų. Šis garbingas titulas jau yra suteiktas 37 iškiliems menininkams.

Sidebar placeholder