Naujoji Klaipėdos taryba: brandi amžiumi, jauna patirtimi

Naujoji Klaipėdos taryba: brandi amžiumi, jauna patirtimi

Ketvirtadienį į pirmąjį posėdį susirinko naujai išrinkta Klaipėdos miesto taryba. Dauguma politikų - 18 iš 31 - praėjusią kadenciją Taryboje nedirbo, o dalis apskritai yra politikos naujokai.

2019-2023 metų kadencijos Klaipėdos taryboje dirbs 8 moterys ir 23 vyrai. Klaipėdos miesto rinkimų komisijos pirmininkas Adolfas Gritėnas priėmė politikų priesaikas ir įteikė Tarybos nario pažymėjimus ir ženkliukus.

Tarybos nariais oficialiai tapo: Arvydas Cesiulis, Vytautas Grubliauskas, Elida Mantulova, Audrius Petrošius, Vytis Radvila, Artūras Razbadauskas, Judita Simonavičiūtė, Rimantas Taraškevičius, Vaida Žvikienė (Visuomeninis rinkimų komitetas "Vytautas Grubliauskas ir komanda"), Artūras Bogdanovas, Vidmantas Dambrauskas, Ligita Girskienė, Romaldas Idzelevičius, Viktoras Senčila, Arūnas Tuma, Arvydas Vaitkus (Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga), Kazys Bagdonas, Arūnas Barbšys, Rimantas Didžiokas, Andrius Dobranskis, Aidas Kaveckis, Andrius Petraitis (Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai), Saulius Budinas, Edmundas Kvederis, Lina Skrupskelienė, Alina Velykienė (Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis), Laima Juknienė, Nina Puteikienė, Alvidas Šimkus (Lietuvos centro partija), Jurijus Šeršniovas, Viačeslavas Titovas (Visuomeninis rinkimų komitetas "Titov ir teisingumas").

Politikai prisiekė gerbti ir vykdyti Lietuvos Respublikos Konstituciją ir įstatymus, sąžiningai atlikti visas Savivaldybės tarybos nario pareigas ir susilaikyti nuo veiksmų, pažeidžiančių gyventojų teises ir viešuosius interesus.

N. Puteikienė ir A. Velykienė priesaikos neskaitė - buvo ją išmokusios atmintinai.

Vyriausybės atstovė Klaipėdos apskrityje Daiva Kerekeš linkėjo naujajai Tarybai atsakingai ir glaudžiai bendrauti ir bendradarbiauti, atsakingai vertinti savo pareigas.

"Tegul kiekvienas veiksmas, sprendimas būna įkvėptas ir atliktas remiantis šios dienos priesaikos žodžiais", - linkėjo D. Kerekeš.

Pasiskelbė opozicija

Pirmojo posėdžio metu politinės jėgos paskelbė ir savo apsisprendimą dirbti pozicijoje ar opozicijoje.

Pozicijos frakcijoje "Už Klaipėdą" dirbs V. Grubliauskas, A. Razbadauskas, R. Taraškevičius, J. Simonavičiūtė, E. Mantulova, V. Žvikienė, A. Cesiulis, V. Radvila, A. Petrošius.

Taip pat pozicijoje dirbs ir frakciją subūrę konservatoriai A. Barbšys, A. Kaveckis, K. Bagdonas, A. Dobranskis, A. Petraitis, R. Didžiokas ir Lietuvos centro partijos atstovai L. Juknienė ir A. Šimkus.

Opozicijoje dirbs Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos nariai A. Vaitkus, V. Dambrauskas, A. Bogdanovas, A. Tuma, V. Senčila, L. Girskienė, R. Idzelevičius.

Apie darbą opozicijoje paskelbė ir Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio frakcija (S. Budinas, E. Kvederis, A. Velykienė, L. Skrupskelienė), su Lietuvos centro partija išrinkta N. Puteikienė ir opozicinę grupę "Titov ir teisingumas" sudarę V. Titovas ir J. Šeršniovas.

Liberalai, valstiečiai ir žalieji ir N. Puteikienė deklaravo, kad nesiūlo savo kandidatų į mero pavaduotojus ir nesiekia postų.

Visos frakcijos trumpai pristatė savo tikslus ir siekiamus įgyvendinti darbus.

V. Grubliauskas pristatė koalicinę programą "Nauja jėga Klaipėdai", kuri apima švietimą, transportą, ekologiją, miesto ūkį, bendrąjį planą ir kitas sritis. Jis teigė, kad programa taps vienijančiu dokumentu, kurio įgyvendinimas bus visų bendras tikslas.

Po visų frakcijų prisistatymo R. Taraškevičius išsakė nuomonę, kad esą opozicijos nėra, "nes visi deklaruojame tuos pačius tikslus".

Administracijai - laikinas vadovas

Pirmieji naujosios Tarybos sprendimai buvo formalumų tvarkymas - iš pareigų atleisti asmeninio (politinio) pasitikėjimo pareigas ėję Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojai Alina Velykienė ir Olegas Mariničius.

Tačiau sykiu O. Mariničiui laikinai pavesta eiti Savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas, kol bus paskirtas naujas administracijos direktorius. O. Mariničiui paskirtas ir priedas prie atlyginimo už didesnį darbo krūvį.

Meras V. Grubliauskas kol kas nenori įvardyti, kas galėtų pretenduoti užimti administracijos direktoriaus kėdę.

"Kėdė nėra tuščia", - sakė V. Grubliauskas.

Jis sakė besitikintis, kad gegužės mėnesį Tarybai pavyks susirinkti bent vieną kartą, nors geriausia būtų surengti du posėdžius. Vis dėlto planus kiek koreguoja būsimi prezidento ir Europos Parlamento rinkimai, kuriems bus reikalinga Tarybos posėdžių salė.

"Tai šiek tiek apsunkina, bet tikiuosi, kad pavyks nepažeidžiant jokių tvarkų, reglamentų, terminų organizuoti minimum vieną, nors tikiuosi dviejų posėdžių, per kuriuos ir turėtume visas šitas pozicijas užpildyti. Kandidatų jeigu ir yra, apie juos tikrai šiandien garsiai dar nekalbėsiu", - žurnalistams teigė V. Grubliauskas.

Paskirti vicemerai

Pirmajame posėdyje buvo paskirti du Klaipėdos miesto mero V. Grubliausko pavaduotojai.

Jais tapo su visuomeniniu rinkimų komitetu "Vytautas Grubliauskas ir komanda" išrinktas Arvydas Cesiulis ir konservatorius Arūnas Barbšys. Abu jie dirbo ir praėjusios kadencijos Savivaldybės taryboje. A. Cesiulis vadovavo Kultūros, švietimo ir sporto komitetui, A. Barbšys - Kontrolės komitetui ir buvo Finansų ir ekonomikos komiteto narys.

Prisistatydamas Tarybos nariams A. Cesiulis akcentavo, kad į Tarybą yra išrinktas jau trečią kartą, o per politinio darbo metus teko dirbti įvairiose sferose: švietimo, sporto, kultūros, jaunimo reikalų, tad galėtų dirbti būtent su šiomis sritimis. Slapto balsavimo metu už A. Cesiulio kandidatūrą balsavo 17 politikų, 13 buvo prieš, 1 susilaikė.

A. Barbšys prisistatymo metu kalbėjo apie savo patirtį IT, inžinerijos srityse, akcentavo, kad reikia suvaldyti ir mažinti taršą mieste, nemalonius kvapus, įtraukti bendruomenes į sprendimų priėmimą. Paklaustas apie savo poziciją dėl išorinio uosto teigė, kad palaikytų idėją išsiaiškinti galimybes statyti išorinį uostą Būtingėje. Jis kalbėjo ir apie ekologiško transporto būtinumą.

A. Barbšio kandidatūrai slaptu balsavimu pritarė 17 Tarybos narių, prieš buvo 14.

"Pasižadu sąžiningai, aktyviai dirbti miesto labui. Mano durys atviros visiems, lauksiu miestiečių, Tarybos narių su kreipimaisis, siūlymais, kad mieste gyventume geriau", - jau paskirtas vicemeru sakė A. Barbšys.

Klaipėdos meras V. Grubliauskas sakė, kad vicemerų paskyrimas buvo pirmasis koalicijos stiprumo išbandymas.

"Jokių netikėtumų neatsirado - kiek yra pareiškusių politikų apie dalyvavimą daugumoje, tiek tas skaičius ir yra. Aš tai vertinčiau kaip pirmą rimtą koalicijos tvirtumo išbandymą. Tie 17 balsų tiek vienu, tiek kitu atveju nesudrebėjo ir mane tai kažkuria prasme nuramino. Kitas dalykas, jeigu būtų buvę taip, kad, sakykime, netikėtai mažai arba netikėtai daug, tada, be abejo, minčių būtų kilę visokių. Tačiau jeigu pavyks vis dėlto tą susitelkimą išlaikyti, manau, kad koalicija tikrai gali ir turi būti tvari. Kita vertus, jaučiant tokį oponavimą, tokį karštą norą ieškoti tiesos kiekviename atodūsyje, žingsnyje, žvilgsnyje, matau ir teigiamų dalykų. Tai labai mobilizuoja, labai įkvepia į kiekvieną procedūrą žiūrėti pro didinamąjį stiklą, labai preciziškai, labai pedantiškai, kad būtų išvengta bet kokių interpretacijų ir klaidų. Tame įžvelgiu daugiau pozityvo nei negatyvo", - dėstė V. Grubliauskas.

Jis tikino, kad nei į vicemero, nei į administracijos direktoriaus pareigas noro nepareiškė kandidatuoti J. Simonavičiūtė, kuri yra ėjusi abejas pareigas. Pasak mero, tai buvo asmeninis J. Simonavičiūtės apsisprendimas.

Jaunesnė ir verslesnė Taryba

Artimiausius ketverius metus dirbsiančių politikų amžiaus vidurkis mažesnis nei praėjusią kadenciją, tačiau vis tiek brandus - 49,65 m. 2015 m. išrinktos Tarybos narių amžiaus vidurkis buvo 52,29 m.

Šią kadenciją jauniausias išrinktas politikas yra 30-metis A. Petrošius, o vyriausias - 72-ejų R. Idzelevičius. Taryboje dirbs 8 politikai, kuriems yra iki 40 metų (praėjusią kadenciją tokių buvo 7).

Dauguma išrinktos Tarybos narių praėjusią kadenciją joje nedirbo, tačiau, be naujokų, yra ir politikos veteranų, pavyzdžiui, R. Taraškevičius Taryboje dirba visas kadencijas nuo pat 1990 metų, daugiau nei po 3 kadencijas dirba A. Barbšys, R. Didžiokas, J. Simonavičiūtė.

Šios kadencijos Taryba įvairi ir profesijomis: dirba mokytojų, dėstytojų, meno srities atstovų, inžinierių, verslininkų. Pastarųjų, ko gero, bus daugiau nei praėjusią kadenciją.

KOMENTARAS

Saulius ŠILIAUSKAS, Klaipėdos universiteto politologas
Situacija, kai vicemerai patvirtinti tik koalicijos balsais, galėtų reikšti, kad valdančioji dauguma turės būti pakankamai susitelkusi, kad neprarastų savo pozicijos, atsižvelgiant į tai, kad ją sudaro ir partijų, ir komitetų atstovai.

Tokios ryškios daugumos, kokia Klaipėdoje būdavo anksčiau, ši Taryba neturi, bet dauguma yra suformuota. Ar tai yra nusistovėjęs santykis, ar jis gali kisti? Manau, kad jis gali kisti ir į naudą daugumai. Ankstesnė patirtis rodo, kad paprasčiau prisijungti prie daugumos. Žinoma, šiai daugumai teks dirbti darniai, kad nebūtų išardytos jos gretos. Kol kas Taryboje yra ryškus politikų išsiskirstymas atsižvelgiant į tai, kaip vyko rinkimų kampanija, kas vyko po rinkimų - prarasti postai, tarnybos ir taip toliau. Tos įtampos atspindžiai ir atgarsiai negalėjo neatsiliepti, ypač liberalioms jėgoms. Vis dėlto tai praeities atgarsiai ir ilgainiui tai nebeturės tokios reikšmės ir bus sprendžiama pagal dabartinius darbus.

Paskirti vicemerai turi ilgametę politinės veiklos patirtį savo organizacijose ir miesto Taryboje, užėmę įvairius postus. Manau, kad jie sugebės užimti ne skaldančias, o labiau telkiančias pozicijas Taryboje. Manau, kad meras pasirinko, bent jau pagal dabartinę situaciją sprendžiant, taip pat ir politinį išskaičiavimą, tinkamas kandidatūras, kurios padės merui įgyvendinti programą.

Opozicijoje Klaipėdoje yra toks įdomus darinys. Titovas ir Puteikienė yra amžini opozicionieriai. Tačiau reikia atsižvelgti į valstiečių ir žaliųjų ir liberalų sąjūdžio atstovų santykius Lietuvos mastu. Jeigu tai neatsilieps Klaipėdos politikams, opozicija gali būti veiksni. Stipri opozicija reikalinga, kad miesto Taryba jaustų kontrolę, bet opozicijai taip pat kyla grėsmė fragmentuotis, gal net didesnė nei daugumai.

Gemius

Rašyti komentarą

Plain text

  • HTML žymės neleidžiamos.
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
Sidebar placeholder