Posėdis baigėsi durų trankymu

Posėdis baigėsi durų trankymu

Ketvirtadienį vykęs Klaipėdos savivaldybės Kultūros, švietimo ir sporto komiteto posėdis baigėsi visai nekultūringai - kaltinimais politikavimu, pakeltais balsais ir durų trankymu.

Taip pasibaigė klausimo dėl Klaipėdos miesto dalinio kultūros projektų finansavimo 2018-2019 metams apžvalgos svarstymas.

Klausimą į darbotvarkę paprašė įtraukti Nina Puteikienė ir Rimantas Didžiokas, kurie pageidavo išsiaiškinti, "kokiu būdu buvo skirtas finansavimas Dariui Vaičekauskui, dėl kurio projektų Kontrolės komitetas kreipėsi į prokuratūrą".

D. Vaičekausko vadovaujamų organizacijų veiklą vertino auditoriai, kurie rado, kad buvo neįvykdytos kai kurios dalinio projektų finansavimo sutarčių sąlygos. Taip pat buvo rasta, kad tos pačios išlaidos buvo įrašytos dviejų projektų ataskaitose, ir kitų trūkumų.

Savivaldybė pareikalavo iš D. Vaičekausko vadovaujamos asociacijos "Meno kūrėjų sąjunga" grąžinti 900 eurų, kurie, teigiama, buvo panaudoti nepagrįstai.

Taip pat buvo kreiptasi į prokuratūrą, kad būtų nustatyta, ar nesama baudžiamosios atsakomybės požymių. Prokuratūra tyrimą nurodė atlikti Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai.

Ši Kontrolės komitetui pranešė, kad atsisako pradėti ikiteisminį tyrimą, nurodydama, kad nebuvo pateikta jokių konkrečių duomenų, kurie patvirtintų, kad "Meno kūrėjų sąjungos" pirmininkas D. Vaičekauskas ir vyr. buhalterė aplaidžiai arba apgaulingai tvarkė buhalterinę apskaitą.

Pinigų davė kitai organizacijai

Posėdyje dalyvavusi Savivaldybės Ugdymo ir kultūros departamento direktorė Nijolė Laužikienė aiškino, kad ne visos D. Vaičekausko vadovaujamų organizacijų projektų ataskaitos buvo pateiktos laiku. Dėl to, pagal galiojančią tvarką, 2018 metais "Meno kūrėjų sąjunga" negavo finansavimo šiems metams. Tačiau finansavimą gavo kita D. Vaičekausko įsteigta organizacija.

"Finansavimą gavo organizacija, kuri buvo naujai įsteigta. Mes neturime teisinio reglamentavimo, kad jeigu yra kita organizacija, mes jos negalime finansuoti", - sakė N. Laužikienė.

Pasak jos, pernai buvo pakeista finansavimo tvarka, kad jeigu projektas įvykdytas ar atsiskaityta netinkamai, ir projekto vykdytojas, ir vadovas negalėtų dalyvauti dalinio finansavimo konkurse ir gauti finansavimą.

N. Puteikienei užkliuvo tai, kad naujoji tvarka buvo patvirtinta praėjusių metų rugsėjo 27 d., bet 2018 m. pabaigoje buvo skirti pinigai.

N. Laužikienės aiškinimu, naujoji finansavimo tvarka negali būti taikoma atgaline data projektams, kurie buvo pateikti pagal anksčiau galiojusią tvarką. O D. Vaičekausko organizacijos pateiktas projektas pretendavo dar į iš anksčiau likusias lėšas, kurios buvo skirstomos būtent pagal senąją tvarką.

"Jiems galiojo senoji tvarka. Derinome tai su juristais ir juristai mums sakė, kad neturime teisės neskirti finansavimo. Gal tai teisinė kolizija. Kalbu apie tai, ką mums aiškino teisininkai", - dėstė N. Laužikienė.

Tyrimai nepradėti

Posėdyje dalyvavo ir pats D. Vaičekauskas. Jis aiškino, kad N. Puteikienė nuo 2017 metų pradėjo "kultūrinį genocidą".

Jis tikino, kad audito išvadose įvardyta klaida buvo dėl žmogiškojo faktoriaus. Esą dėl to tiek FNTT, tiek prokuratūra nepradėjo tyrimo.

"Nuo 2018 metų gegužės, kai gavome audito projektą, iškart nurodėme, kad ten buvo mūsų padaryta klaida dviejų projektų ataskaitose, nes tos pačios išlaidos buvo dubliuotos dviejose ataskaitose. Nuo pradžių tai pripažinome, bet, manome, nebuvo į tai atsižvelgta", - sakė D. Vaičekauskas.

Vis dėlto N. Puteikienės tokie atsakymai neįtikino. Ji pageidavo, kad D. Vaičekauskas išvardintų, kam buvo leidžiami 2018 metais Savivaldybės skirti pinigai - 2 800 eurų. Šis atsikirto, kad ataskaitos buvo pateiktos Kultūros skyriui ir politikė galinti jas ten rasti.

"Pinigai yra ne jūsų asmeniniai, o miesto ir miestiečių. Kodėl atėjote, jeigu negalite atsakyti?" - klausė N. Puteikienė.

N. Puteikienei ir D. Vaičekauskui keičiantis replikomis, posėdį paliko keli komiteto nariai, o netrukus durimis trenkė pats D. Vaičekauskas, pareiškęs, kad N. Puteikienė naudojasi savo, kaip politikės, padėtimi prieš tokius kultūros veikėjus kaip jis.

Sidebar placeholder