Prieš korupciją kovos ir viešumu
Prieš korupciją kovos ir viešumu

Klaipėdos savivaldybės Antikorupcijos komisija kelia tikslą mažinti korupcijos atsiradimą ir plitimą - parengtas 2017-2019 metų korupcijos prevencijos programos projektas.

Programoje numatyta, kad ne tik bus siekiama šalinti prielaidas korupcijai atsirasti ir plisti Klaipėdos savivaldybėje, bet ir norima paskatinti visuomenę aktyviai reikšti nepakantumą korupcijai, remti korupcijos prevencijos priemones. Planuojama, kad artimiausius keletą metų bus dirbama dviem pagrindinėmis kryptimis - korupcijos prevencijos ir antikorupcinio švietimo.

Šios programos įgyvendinimo priemonių plane numatoma, kad reikia šalinti prielaidas, sudarančias sąlygas Savivaldybės, jos įstaigų ir jos kontroliuojamų įmonių darbuotojams pasinaudoti tarnybine padėtimi - Savivaldybės interneto svetainėje turės būti skelbiama informacija apie jų tarnybines komandiruotes nurodant komandiruotės tikslą, išlaidas bei rezultatą, jeigu išlaidos komandiruotei viršija vienos minimalios mėnesinės algos nustatytą dydį.

Taip pat internete bus viešai skelbiamos Savivaldybės tarybos narių, Savivaldybės institucijų vadovų ir jų pavaduotojų, politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojų ir kitų svarbias pareigas einančių asmenų viešųjų ir privačių interesų deklaracijos.

Antikorupcinės priemonės palies ne tik politikus ir tarnautojus. Siekiant užtikrinti skaidrų ir racionalų prekių, darbų ir paslaugų pirkimą, biudžeto lėšų panaudojimą, iki 2017 m. pabaigos bus nustatytas planuojamų finansuoti sporto klubų programų skaičius bei finansavimo riba - maksimali suma, skiriama vienam sporto klubui.

Atkreiptas dėmesys, kad kol kas Savivaldybės administracija neturi patvirtinusi vidaus administravimo taisyklių organizuojant ir vykdant viešuosius pirkimus, tad tai irgi turėtų būti padaryta kitąmet. Be to, siūloma įsteigti pareigybę paskiriant asmenį, kuris dirbtų Viešųjų pirkimų skyriuje ir būtų atsakingas už nuolatinės viešųjų pirkimų priežiūros korupcijos prevencijos srityje vykdymą.

Be įprastų dalykų, pavyzdžiui, anoniminių apklausų apie korupciją, tarnautojų, visuomenės informavimo, bus diegiamos antikorupcinio švietimo programos Klaipėdos mokyklose.

Dar vienu žingsniu skaidresnio darbo link galima laikyti ir pačios Antikorupcijos komisijos sprendimą pradėti transliuoti savo posėdžius internetu. Toks sprendimas buvo priimtas gavus aktyvaus piliečio Manto Luinio prašymą.

Pasak Antikorupcijos komisijos pirmininko Rimanto Didžioko, buvo pasidomėta techninėmis galimybėmis ir gautas atsakymas, kad posėdžių transliacija yra galima. Tad, R. Didžioko teigimu, ko gero, jau kitas posėdis vyks Tarybos posėdžių salėje ir bus tiesiogiai transliuojamas.

Vis dėlto komisijos sprendimu galės būti rengiami ir uždari posėdžiai, kuriuose dalyvaus tik komisijos pakviesti asmenys. Kiekvienu konkrečiu atveju komisija turės galimybę nuspręsti, ar posėdis bus viešas, jeigu posėdyje bus svarstoma informacija, kuri yra neatskleistina pagal teisės aktus ir susijusi su asmens duomenimis.

Sidebar placeholder