Tenkinti siūlys du peticijos reikalavimus

Tenkinti siūlys du peticijos reikalavimus

Vakar vykusiame Klaipėdos miesto savivaldybės peticijų komisijos posėdyje nuspręsta, kad tenkintini yra du miestiečių reikalavimai - riboti sunkiasvorio transporto eismą ir parengti želdinių programą.

Pernai lapkričio 17 d. Atgimimo aikštėje vykusio mitingo dalyviai surašė peticiją, kurios 10 punktų buvo adresuoti miesto Savivaldybei. Peticijų komisija atrinko keturis reikalavimus, kurie galėjo būti pripažinti kaip peticija. Komisija sulaukė Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos ir uostamiesčio pramonininkų nuomonės šiais klausimais.

Vakar dar kartą buvo apsvarstyti visi keturi reikalavimai Peticijų komisijos posėdyje dalyvaujant ir peticijos pareiškėjų atstovui Klaipėdos bendruomenių asociacijos pirmininkui Renaldui Kulikauskui. Jam taip pat buvo suteikta teisė pasisakyti.

Reikalavimui mieste riboti sunkiojo transporto eismą piko valandomis: nuo 8 iki 10 val. ir nuo 16 iki 18 val. jį nukreipiant į aplinkkelius pritarė tik 3 iš keturių komisijos narių.

PRITARTA. Peticijos reikalavimui riboti Klaipėdos mieste sunkiasvorio transporto eismą pritarta. Redakcijos archyvo nuotr.

Peticijai pritarta gerai suprantant, kad toks reikalavimas negali būti įgyvendintas tą pačią dieną, kai jam pritars miesto Taryba, kad reikalinga atlikti galimybių studiją. Komisija gautuose atsakymuose iš administracijos ir pramonininkų kategoriškų teiginių, kad to neįmanoma padaryti, nebuvo. Iš esmės komisija pritarė todėl, kad priešingu atveju sunkiasvorio transporto problema Klaipėdoje apskritai nebūtų sprendžiama.

Antras reikalavimas buvo iki 2021 metų sujungti visus Klaipėdos miesto gatvių šviesoforus į bendrą tinklą ir prijungti prie Susisiekimo ministerijos priežiūros plėtros programoje numatytos įdiegti koordinuotos šviesoforų reguliavimo ir valdymo sistemos tuo užtikrinant visame mieste dirbtinio intelekto pagrindu valdomos žaliosios bangos veikimą, nustatyti šiai programai darbų, kuriuos planuojama padaryti įgyvendinant koalicijos 2015-2019 metų programą "Pirmyn, Klaipėda" sąraše aukščiausią prioritetą. Šio reikalavimo komisija nusprendė netenkinti todėl, kad iš esmės tai jau daro Savivaldybė.

Posėdyje kalbėta apie tai, kad reikėtų rekomenduoti miesto Tarybai paspartinti šį procesą, mat jis nuo šviesoforų nukrypo jau į gatvių rekonstrukciją, jam skirti pinigai nuo 800 tūkst. eurų jau išaugo iki 4 mln. eurų, tikriausiai todėl, kad prie projekto prisidėjo Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija. Klaipėdiečiai pageidauja, kad šviesoforų sistema nors minimaliomis priemonėmis būtų sutvarkyta jau dabar.

Trečias reikalavimas - iki 2019 metų kovo parengti medžių sodinimo ir žaliųjų plotų įrengimo Šilutės plente ir kitose užterščiausiose miesto dalyse programą skiriant adekvatų finansavimą, nustatant vykdymo terminus. Šį peticijos punktą komisija nutarė tenkinti, tik pakeičiant datą iki 2019 metų lapkričio 1 d. Motyvas - uostamiestis iki šiol želdinių programos neturi.

Ketvirtam punktui - remiantis Aplinkos apsaugos įstatymo 6 str. nustatyti Klaipėdos miesto teritorijoje griežtesnes, nei to reikalauja valstybiniai teisės aktai, taršos normas pramonės objektams mažinant suminę taršą - nepritarta, nes jis surašytas labai abstrakčiai.

Dabar komisija savo išvadas dėl peticijos reikalavimų tenkinimo teiks miesto Tarybai. Jos sprendimas tenkinti ar ne šiuos du peticijos reikalavimus, bus lemiamas.

Raktažodžiai
Sidebar placeholder