Ūžė visas miestelis: antrankiais surakintą ir nesipriešinusią moterį mušęs pareigūnas – išteisintas

Ūžė visas miestelis: antrankiais surakintą ir nesipriešinusią moterį mušęs pareigūnas – išteisintas

Ar gali suimtą ir pasipriešinti negalinčią moterį mušęs policijos pareigūnas išvengti bausmės? Pasirodo, gali, jei tik palankiai susiklosto aplinkybės – tokia sėkmė neseniai nusišypsojo Varėnos pareigūnui Marekui Klopovui, kuris jau buvo sulaukęs ir apkaltinamojo nuosprendžio. Pastarasis buvo netikėtai panaikintas, nors prokuroras dar prašė bausmę gerokai sugriežtinti.

Tokia šiuo metu yra prieš keletą metų Varėnos miestą palietusios istorijos, kurią prokurorai įvardijo kaip rezonansinę, pabaiga – nors byloje yra vaizdo įrašai, nekeliantys abejonių, kad M. Klopovas mušė antrankiais surakintą moterį, pareigūnas iš balos išlipo sausas.

Kaip paaiškėjo, į nemalonią istoriją Alytaus AVPK Varėnos rajono policijos komisariato pareigūnas įsivėlė dar 2018 m. vasario 6 d. apie 21 val. Viename prekybos centre kilo konfliktas, kai sunkiai apgirtusi (nustatytas 1,9 prom. girtumas) moteris pamėgino pavogti alkoholio butelį, tačiau buvo pastebėta parduotuvės darbuotojų.

Nusikaltimui išaiškėjus, moteris nesėkmingai bandė pabėgti, susigrūmė ir susimušė su apsauginiu, keikė jį ir parduotuvės darbuotojas, galiausiai buvo sutramdyta ir nuvesta į darbuotojų kabinetą, kur turėjo laukti pareigūnų.

Tačiau atvykus šiems įvykiai tik dar labiau įkaito – M. Klopovas, būdamas apsaugos darbuotojų kabinete, jau suimtai, antrankiais surakintai ir nesipriešinusiai moteriai kelis kartus trenkė per veidą. Kaip vėliau pažymėta, taip pareigūnas pasielgė neturėdamas teisėto pagrindo naudoti fizinę prievartą ir peržengdamas suteiktų įgaliojimų ribas.

Nustatyta, kad moterį M. Klopovas mušė ne dėl to, kad ši kėlė pavojų, bet veikiausiai keršydamas už tai, kad ši jį apspjovė, įžeidinėjo ir grasino.

Pareigūnas buvo nuteistas 2019 m. pabaigoje. Alytaus apylinkės teismo Varėnos rūmuose už piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi M. Klovopui buvo skirta 2,5 tūkst. eurų bausmė, o nukentėjusiai moteriai priteista 1002 eurai turtinei ir moralinei žalai atlyginti. Tačiau pastarasis nuosprendis prieš keletą dienų buvo panaikintas, o M. Klopovas – išteisintas.

Tokį permainingą sprendimą priėmė Kauno apygardos teismo teisėjai Albinas Antanaitis, Evaldas Gražys ir Daiva Jankauskienė, išnagrinėję prokuroro, paties M. Klopovo ir nukentėjusiosios skundus, tačiau patenkinę tik vieną iš jų.

Kalbėjo visas miestelis

Pustrečio tūkstančio eurų bauda, kurią teismas pareigūnui skyrė prieš pat 2020-uosius metus, nepatenkinta neliko nė viena šios istorijos pusė. Ypač kategoriškai prieš šią bausmę buvo nusiteikęs prokuroras, skundu kreipęsis į Kauno apygardos teismą ir paprašęs M. Klopovui skirti net 15 tūkst. eurų bausmę, taip pat uždrausti dirbti valstybės tarnyboje bent penkerius metus.

Anot prokuroro, ir taip nežinia, kodėl pareigūnui buvo skirta mažesnė nei Baudžiamajame kodekse numatyta minimali bausmė, o kur dar paties įvykio aplinkybės – M. Klopovas pavojaus nekėlusią moterį sumušė dėl mažareikšmės priežasties, greičiausiai keršydamas, o pareigūno veiksmai Varėnoje ir už jos ribų „buvo plačiai aptarinėjami, sukėlė didelį rezonansą“.

„Tokia veika nesiderina su policijos pareigūno tarnybine veikla ir daro didelę žalą Lietuvos policijos autoritetui“, – prokuroro argumentai pažymimi Kauno apygardos teismo nuosprendyje.

Smurto įrašas tapo seminarų medžiaga

Apkaltinamasis nuosprendis neįtiko ir pačiam pareigūnui, kuris savo skunde nurodė, kad buvo nuteistas net neišsklaidžius visų abejonių – nėra aišku, ar moters nesužalojo apsaugos darbuotojas, su kuriuo ji susigrūmė, ar jo veiksmai apskritai vertintini kaip smurtas ar kaip specialios priemonės, skirtos užkirsti kelią nusikaltimui.

Ypač kritikuoti tyrimą atlikusių kolegų veiksmai – kaip teigė pareigūnas, apsaugos darbuotojų kambaryje nufilmuota scena, kurioje įamžintas jo ir moters konfliktas, vėliau vieno tyrėjo buvo neteisėtai naudojama jo rengiamų seminarų metu, o kiti tyrėjai, išvydę šią medžiagą, galėjo surašyti šališkus ir neobjektyvius įvykių aprašymus.

 

Smurtas prieš moteris © Pixabay.com

M. Klopovas atkreipė dėmesį į dar kelias aplinkybes – iš byloje esančių vaizdo įrašų matyti, kad suimta moteris dar prieš atvykstant policijos pareigūnams buvo stumdoma ir tampoma apsaugos darbuotojo, be to, nuo šio darbuotojo gavo net du stiprius smūgius į galvą. Tačiau nei apsaugos darbuotojui, nei kitiems pareigūnams, vedusiems sulaikytą moterį, jokių pretenzijų nebuvo pareikšta.

Baudžiamojon atsakomybėn patrauktas policininkas skunde paminėjo ir dar vieną įdomią aplinkybę – nukentėjusi moteris kitą dieną pati savanoriškai kreipėsi į medikus, o šių dokumentuose nurodoma, kad nukentėjusioji susimušė su sugėrovais.

Daugiau pinigų

Trečiąjį skundą pateikė pati nukentėjusioji, patyrusi pareigūno smurtą, – moteris teisėjams nurodė, kad jos potyriai turėtų būti įvertinti ne 700 eurų, kaip prieš tai nusprendė teismas, bet visais 10 tūkst. eurų.

Nukentėjusioji pripažino, kad prieš tai susistumdė su apsaugos darbuotoju, šis jai buvo trenkęs. Tačiau, kaip tikino moteris, apsaugos darbuotojo smūgiai buvo niekas, palyginti su M. Klopovo smūgiais. Anot nukentėjusiosios, pareigūnas jai sudavė ne du smūgius, kaip nustatė ankstesnis teismas, bet keturis, be to, visi jie buvo taikomi į gyvybiškai svarbią vietą – galvą.

Pasak moters, šių smūgių padarinius ji jaučianti iki šiol, o po paties išpuolio ją kankino nerimas ir nemiga.

Teisėjams trūksta žalos

Bylą pakartotinai išnagrinėję Kauno apygardos teismo teisėjai buvo kardinaliai priešingos nuomonės nei prokuroras ir nukentėjusioji – anot trijų teisėjų, M. Klopovas nuteistas nepagrįstai.

Tiesa, faktinių aplinkybių, kad policijos pareigūnas tikrai mušė moterį, teisėjai neginčijo – kad smurto būta, neginčijamai rodo tiek liudytojų parodymai, tiek ir turima vaizdo medžiaga. Tačiau iš pastarosios taip pat matoma, kad nukentėjusioji tikrai nesielgė ramiai.

„Tiek iš nuteistojo, tiek iš pareigūno V. B. bei apsaugos darbuotojo parodymų, paties M. Klopovo bei parduotuvės pateiktų įvykio vaizdo įrašų, darytų apsaugos darbuotojo kabinete, matyti, kad V. V. sulaikoma blaškėsi, sėdėjo neramiai (lenkėsi žemyn, vėl kėlėsi, nusivilko striukę), pareigūnams rodė 10 eurų kupiūrą, prieš pareigūną mosavo rankomis, lietė jo tarnybinę uniformą, bandė atsistoti, kol policijos pareigūnas pastūmimo judesiu ją pasodino atgal, vartojo pareigūnų atžvilgiu necenzūrinius, įžeidžiančio pobūdžio žodžius.

20.49 val., inicijavus M. Klopovui ir padedant V. B. (V. V. besipriešinant), nukentėjusiajai buvo uždėti antrankiai, po ko pastaroji ir toliau blaškėsi, sėdėdama kėdėje, pasilenkusi į priekį, kažką sakė apsaugos darbuotojui, taip pat policijos pareigūnams“, – rašoma Kauno apygardos teismo nuosprendyje.

Teisėjai pripažino dar daugiau – kad M. Klopovo pasiteisinimai dėl neva naudotos būtinos prievartos nėra pagrįsti. „Pirmosios instancijos teismo posėdžio metu M. Klopovas ir liudytojas V. B. tvirtino, kad minėtais veiksmais nuteistasis rankos delnu pastumdamas bandė nukentėjusiąją pasodinti ant kėdės, atlošti jos galvą, tačiau, susipažinus su byloje esančiu vaizdo įrašu bei 2018 m. vasario 22 d. jo apžiūros protokolu, akivaizdu, jog M. Klopovo atlikti veiksmai buvo atlikti siekiant suduoti, o ne atstumti nukentėjusiąją nuo savęs ar atlošti jos galvą“, – pažymima Kauno apygardos teismo nuosprendyje.

Paradoksalu, tačiau netgi po tokių išvadų Varėnos patrulis buvo išteisintas. Taip nutiko dėl vieno teisinio niuanso – anot teisėjų, didelės žalos savo veiksmais M. Klopovas nepadarė, o be didelės žalos piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi, kuris ir buvo inkriminuotas pareigūnui, yra negalimas. Be to, nenuoseklūs ir nuolat kitę sumuštos moters parodymai jai taip pat nepadėjo.

„Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, dėl aptartų nuteistojo veiksmų, priešingai nei nurodoma skundžiamame nuosprendyje, nei nukentėjusioji V. V., nei valstybės institucija – policijos įstaiga bei Lietuvos valstybė esmingai didelės žalos, kuri akcentuojama teismų praktikoje, nepatyrė, – rašoma išteisinamajame nuosprendyje. – Tokia išvada darytina atsižvelgiant į susiklosčiusios situacijos visumą, pačios nukentėjusiosios parodymų nenuoseklumą bei specialisto išvadas, kuriose buvo įvertintas jos sveikatos sutrikdymo mastas ir pobūdis.“

„Teisėjų kolegija sprendžia, kad neegzistuoja pagrįstas pagrindas išvadai, kad dėl M. Klopovo veiksmų kam nors būtų padaryta didelė žala. Tokia išvada daroma įvertinus tai, kad nagrinėjamoje byloje nebuvo nustatyta, jog M. Klopovas kaltinime nurodytais veiksmais sukėlė rezonansą visuomenėje, baudžiamojoje byloje nukentėjusiuoju pripažintam asmeniui dėl aptariamų nuteistojo veiksmų padaryto sveikatos sutrikdymo ar fizinio skausmo sukėlimo nepagrindžia jokie objektyvūs duomenys, šia veika ypač nebuvo pakenkta valstybės tarnybos autoritetui, nekilo ir kitų žalingų padarinių, be to, šiuo atveju negali būti konstatuota, kad neteisėti veiksmai truko ilgą laiko tarpą ar buvo sistemingi“, – dar rašoma Kauno apygardos teismo nuosprendyje.

M. Klopovą išteisinantis nuosprendis įsigaliojo iškart, kai tik buvo paskelbtas. Tačiau visi šios istorijos herojai dar gali ieškoti savo teisybės Aukščiausiajame Teisme.

Sidebar placeholder