Garbės siena kultūros magistrams dar palauks
Garbės siena kultūros magistrams dar palauks

Trečiadienį vykusiame Kultūros ir meno tarybos posėdyje buvo svarstomas Klaipėdos miesto kultūros magistrų įamžinimo miesto erdvėse klausimas.

Kultūros ir meno tarybos narys Marius Tumšys pasiūlė idėją, kad kultūros magistrai turėtų būti įamžinti kokioje nors specialiai tam skirtoje sienoje miesto erdvėje.

Kultūros ir meno tarybos narė prof. dr. Daiva Kšanienė siūlė tokį iškilių žmonių pagerbimą palikti vėlesniam laikui.

Anot posėdžio pirmininko, Klaipėdos miesto savivaldybės Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus direktoriaus, taip pat Klaipėdos kultūros magistro dr. Jono Genio, kultūros magistrų pripažinimo ir apdovanojimo procedūra ir taip yra pakankamai matoma:"Mes gauname regalijas, diplomą ir kitokius atributus. Būtų keista matyti, kad yra dar kažkas atskirai daroma."

Prof. dr. D. Kšanienė svarstė, kokioje vietoje apskritai turėtų būti tokia garbės siena. Kiti posėdžio dalyviai kaip alternatyvą siūlė išleisti specialiai kultūros magistrams skirtą leidinį.

Klaipėdos miesto mero pavaduotojas, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos Kultūros, švietimo ir sporto komiteto narys Arvydas Cesiulis kėlė klausimą, kas apskritai apsiimtų padaryti tokią sieną.

Anot prof. D. Kšanienės, jeigu miestas turėtų savo muziejų, tada tokia idėja būtų įmanoma ir reali: "Kaip bebūtų gaila, kol kas tokio muziejaus mūsų miestas neturi." A. Cesiulis teigė, kad anksčiau ar vėliau muziejus atsiras.

M. Tumšys svarstė, kad tokį projektą galima būtų įgyvendinti net virtualioje erdvėje: "Galėtų būti specialiai tam sukurta internetinė svetainė, o gal net ir filmas, įamžinantis kultūros magistrus."

Išklausę pasiūlytas idėjas ir nesileidę į ilgas diskusijas, posėdžio dalyviai priėmė sprendimą, jog kol kas kultūros magistrų įamžinimas yra pakankamas.

Sidebar placeholder