Ar TV kuria žinių visuomenę?

Ar TV kuria žinių visuomenę?

Pirmoji rudens diena žymi ne tik rudens, bet ir naujų mokslo metų pradžią. Kuo dar svarbi rugsėjo pradžia mitologijoje ir istorijoje ir kiek apie tai papasakoja televizija, „TV publika“ klausė fiziko, gamtos mokslų daktaro, etnologo, mokslo istoriko, Lietuvos edukologijos universiteto profesoriaus Liberto Klimkos.

Libertas KLIMKA:

- Rugsėjo 1-oji yra Mokslo ir žinių diena, tai jeigu mes kuriame žinių visuomenę, ta diena yra labai svarbi. Man atrodo, televizija turėtų kalbėti apie žinių naudą jaunimui. Ne apie verslą ir pinigų įgijimą nešvariais būdais, bet apie žinių naudą. Mūsų ateities visuomenė bus informatikos ir žinių visuomenė, todėl apie tai pasakoti yra labai svarbu. Galėtų būti rodomi reportažai iš mokslo įstaigų, muziejų, vertėtų supažindinti jaunimą su mokslininkais. Reikia parodyti jauniems žmonėms, kad mokslas yra kelias į pripažinimą.

Mitologijoje šita diena nėra išskirtinė. Išskirtinė yra rugpjūčio 24-toji - tai Šv. Baltramiejaus, Gandrų išskridimo diena. Rugsėjo 8-oji katalikų bažnytiniame liturginiame kalendoriuje yra Švč. Mergelės Marijos diena, o tautiniuose papročiuose tai - Semenė, žiemkenčių sėja, o žiemkenčiai yra duona. Ta diena labai sureikšminta, dar tiksliau jos laikas nustatomas pagal sietyno stebėjimus, kada sietynas aukščiausiai pakyla, tada yra Semenė.

Mūsų istorijoje rugsėjo 8-oji yra susijusi su Vytautu. Čia turėjo būti kunigaikščio Vytauto karūnavimo diena. Ji buvo nustatyta ir prieškario Lietuvoje ji buvo minima, nes Vytautas tikrai visų Europos valdovų akyse buvo karalius, tik nebuvo atlikti formalumai. O jie turėjo būti atlikti rugsėjo 8 dieną.

Vėliau minimas rudens lygiadienis. Jis susijęs su pirmosiomis giliomis šalnomis, su derliaus nuėmimu. Baigiasi bulviakasis, linų darbai. Kaimo žmonėms tokios datos svarbios. O per rugsėjo 1-ąją reikia kalbėti apie mokslą ir jo naudą būsimai visuomenei.

Kadangi mes neturime daug gamtinių išteklių, naudingųjų iškasenų, tik tyrą vandenį ir gražią gamtą, būtent žinios, mokslas, technologijos, kurioms reikia pamatinių, fundamentalių žinių, yra mūsų tautos galima ateitis.

Jeigu mes į tai atsigręšime ir apie tai kalbėsime, turėsime vilties išlikti. Mokslas yra ateitis, nes kokia mokykla šiandien, tokia šalis ir visuomenė bus rytoj.

Parengta pagal priedą „TV publika"

Sidebar placeholder