Žinosi - pravers: sėkmės receptai

Žinosi - pravers: sėkmės receptai

Psichologijos profesorius Albert Mehrabian atliko tyrimus ir nustatė, kad tiesioginio bendravimo metu žodžiais perduodama tik 7 procentai informacijos. Balso intonacija perteikiama 38 procentai, o mimikos dėka - 55 proc. informacijos. Taigi svarbu ne jūsų tariami žodžiai, o tai, KAIP jūs juos tariate. Jeigu rūsčiai sakote žmogui, kad ketinate išmesti jo kompiuterį pro langą, jis palįs po stalu. Jeigu tą patį pasakysite šypsodamasis, - jis atidarys jums langą.

Bestselerio "Sėkmės faktorius" autorius, Hertfordšyro universiteto (Jungtinė Karalystė) profesorius Richard Wiseman atliko tokį eksperimentą: tiriamuosius suskirstęs į 2 grupes - žmones, kurie mano esą nelaimingi, ir tuos, kurie mano atvirkščiai, - išdalijo specialų laikraščio numerį ir paprašė jų suskaičiuoti, kiek jame nuotraukų. Tie, kuriems "visada nesiseka", užduotį atliko maždaug per dvi minutes, o "sėkmingieji" per keletą sekundžių.

Šiame laikraštyje per pusę puslapio buvo įdėtas skelbimas: "Liaukitės skaičiavę. Šiame numeryje yra 43 fotografijos." Šio skelbimo buvo neįmanoma nepastebėti, tačiau "nelaimėliai", užsiėmę skaičiavimu, neatkreipė į jį dėmesio.

Antrą sykį jis pakartojo užduotį su tokiu skelbimu: "Liaukitės skaičiavę. Praneškite eksperimentuotojui, kad perskaitėte šį skelbimą, ir gausite 250 dolerių." Rezultatas buvo tas pats. "Laimingieji" gavo pinigus, o "nelaimėliai" liko su savo nesėkme.

Šis eksperimentas parodė, jog žmonės, laikantys save nelaimėliais, labiau įsitempę negu jų sėkmingieji kolegos, ir ta įtampa dažnai trukdo jiems pastebėti nelauktus, tačiau naudingus dalykus.

Raktažodžiai
Sidebar placeholder